Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Canadas tiltrædelse af konventionen af 30. august 1961 om begrænsning af statsløshed


I tilslutning til udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 10 af 6. februar 1978, Lovtidende C, meddeles det, at Canada med virkning fra den 15. oktober 1978 har tiltrådt den på De forenede Nationers konference den 30. august 1961 vedtagne konvention om begrænsning af statsløshed.

Udenrigsministeriet, den 7. juli 1980

F.M.

Eigil Jørgensen

Officielle noter

Ingen