Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringer i bilagene til konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder


I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 83 af 15.

september 1986 af konventionen af 19. september 1979 om beskyttelse

af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder

( Bern-konventionen ) samt Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr.

89 af 13. september 1990 af ændringer i bilagene til konventionen af

     19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter

samt naturlige levesteder meddeles det, at der med virkning fra den

     12. april 1991 og den 7. marts 1992 er vedtaget følgende ændringer i

konventionens liste I, der omfatter strengt beskyttede plantearter.

Der er endvidere rettelser til de tidligere meddelte lister II og

III, der omfatter henholdsvis strengt beskyttede og beskyttede

dyrearter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 FLORA                     PLANTER 

 PTERIDOPHYTA                  KARSPOREPLANTER 

 Aspleniaceae                  Radeløvfamilien 

           Asplenium hemionitis    Art af Radeløv 

           L. 

           Asplenium jahandiezii   Art af Radeløv 

           (Litard.) Rouy 

 Blechnaceae                   Kambregnefamilien 

           Woodwardia radicans     Art af slægt nær 

          (L.) Sm.           Kambregne 

 Dicksoniaceae 

           Culcita macrocarpa 

          C.Presl 

 Dryopteridaceae                 Mangeløvfamilien 

           Dryopteris corleyi     Art af Mangeløv 

          Fraser-Jenkins 

           Polystichum drepanum    Art af Skjoldbregne 

          (Swartz) C.Presl 

 Hymenophyllaceae                Hindebregnefamilien 

           Hymenophyllum maderensis  Art af Hindebregne 

           Trichomanes speciosum    Art af slægt nær 

          Willd.            Hindebregne 

 Isoetaceae                   Brasenfødefamilien 

           Isoetes azorica       Art af Brasenføde 

          Durieu ex Milde 

           Isoetes boryana       Art af Brasenføde 

          Durieu 

           Isoetes malinverniana    Sydeuropæisk 

          Cesati & De Not.       Brasenføde 

 Marsileaceae                  Pilledragerfamilien 

           Marsilea azorica      Art af Kløverbregne 

          Launert 

           Marsilea batardae      Art af Kløverbregne 

          Launert 

           Marsilea quadrifolia    Kløverbregne 

          L. 

           Marsilea strigosa      Art af Kløverbregne 

          Willd. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 (* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det 

  omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske 

  arter. 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

           Pilularia minuta (* 2)   Art af Pilledrager 

          Durieu ex A. Braun 

 Ophioglossaceae                 Slangetungefamilien 

           Botrychium simplex     Enkelt Månerude 

          E. Hitchc. 

           Ophioglossum polyphyllum  Art af Slangetunge 

          A. Braun 

 Salviniaceae                  Svømmebladfamilien 

           Salvinia natans (* 2)    Svømmeblad 

          (L.) All. 

 GYMNOSPERMAE                  NØGENFRØEDE 

 Pinaceae                    Granfamilien 

           Abies nebrodensis      Art af Ædelgran 

          (Lojac.) Mattei 

 ANGIOSPERMAE                  DÆKFRØEDE 

 Agavaceae                    Agavefamilien 

           Dracaena draco       Drageblodstræ 

          L. 

 Alismataceae                  Skebladfamilien 

           Caldesia parnassifolia 

          (L.) Parl. 

           Luronium natans       Vandranke 

          (L.) Rafin. 

 Amaryllidaceae                 Narcisfamilien 

           Leucojum nicaeense     Art af Hvidblomme 

          Ard. 

           Narcissus longispathus   Art af Narcis 

          Pugsley 

           Narcissus nevadensis    Art af Narcis 

          Pugsley 

           Narcissus scaberulus    Art af Narcis 

          Henriq. 

           Narcissus triandrus     Orkideenarcis 

          L. 

           Narcissus viridiflorus   Art af Narcis 

          Schousboe 

           Sternbergia candida 

          B. Mathew & Baytop 

 Apocynaceae                   Singrønfamilien 

           Rhazya orientalis (* 2) 

          (Decne.) A.DC. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 2) Ikrafttrædelse 7. marts 1992, for alle øvrige arter er ikrafttrædelsen 12. april 1991.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Araceae                     Arumfamilien 

           Arum purpureospathum    Art af Arum 

          Boyce 

 Aristolochiaceae                Slangerodfamilien 

           Aristolochia samsunensis  Art af Slangerod 

          Davis 

 Asclepiadaceae                 Svalerodfamilien 

           Caralluma burchardii 

          N.E.Brown 

           Ceropegia chrysantha 

          Svent. 

 Berberidaceae                  Berberisfamilien 

           Berberis maderensis     Art af Berberis 

          Lowe 

 Boraginaceae                  Rubladfamilien 

           Alkanna pinardii 

          Boiss. 

           Echium gentianoides     Art af Slangehoved 

          Webb ex Coincy 

           Lithodora nitida 

          (H.Ern) R. Fernandes 

           Myosotis azorica      Art af Forglemmigej 

          H.C. Watson 

           Omphalodes kuzinskyana   Art af Kærminde 

          Willk. 

           Onosma halophila      Art af Æseltunge 

          Boiss. & Heldr. 

           Onosma propontica      Art af Æseltunge 

          Aznav. 

 Campanulaceae                  Klokkefamilien 

          Asyneuma giganteum 

          (Boiss.) Bornm. 

          Azorina vidalii 

          (H.C.Watson) Feer 

          Campanula damboldtiana    Art af Klokke 

          Davis 

          Campanula lycica       Art af Klokke 

          Sorger & Kit Tan 

          Campanula morettiana     Art af Klokke 

          Reichenb. 

          Jasione lusitanica      Art af Blåmunke 

          A.DC. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Musschia aurea 

          (L.f.) DC. 

          Musschia wollastonii 

          Lowe 

          Physoplexis comosa 

          (L.) Schur 

          Trachelium asperuloides (* 2) 

          Boiss. & Orph. 

 Caprifoliaceae                 Gedebladfamilien 

          Sambucus palmensis      Art af Hyld 

          Chr. Sm. 

 Caryophyllaceae                 Nellikefamilien 

          Arenaria nevadensis     Art af Markarve 

          Boiss. & Reuter 

          Arenaria provincialis    Art af Markarve 

          Chater & Halliday 

          Dianthus rupicola      Art af Nellike 

          Biv. 

          Herniaria algarvica     Art af Brudurt 

          Chaudri 

          Herniaria maritima      Art af Brudurt 

          Link 

          Moehringia fontqueri     Art af Skovarve 

          Pau 

          Moehringia tommasinii    Art af Skovarve 

          Marches. 

          Petrocoptis grandiflora   Art af Klippelimurt 

          Rothm. 

          Petrocoptis montsicciana   Art af Klippelimurt 

          O.Bolos & Rivas Martinez 

          Petrocoptis pseudoviscosa  Art af Klippelimurt 

          Casas 

          Saponaria halophila     Art af Sæbeurt 

          Hedge & Huber-Morath 

          Silene furcata        Underart af Limurt 

          Rafin. ssp. angustiflora 

          (Rupr.) Walthers 

          Silene haussknechtii (* 2)  Art af Limurt 

          Heldr. ex Hausskn. 

          Silene hifacensis      Art af Limurt 

          Rouy ex Willk. 

          Silene holzmannii (* 2)   Art af Limurt 

          Heldr. ex Boiss. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 2) Ikrafttrædelse 7. marts 1992, for alle øvrige arter er ikrafttrædelsen 12. april 1991.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Silene mariana        Art af Limurt 

          Pau 

          Silene pompeiopolitana    Art af Limurt 

          Gay ex Boiss. 

          Silene salsuginea      Art af Limurt 

          Huber-Morath 

          Silene sangaria       Art af Limurt 

          Coode & Cullen 

 Chenopodiaceae                 Salturtfamilien 

          Beta adanensis        Art af Bede 

          Pamuk. apud Aellen 

          Beta trojana         Art af Bede 

          Pamuk. apud Aellen 

          Kalidiopsis wagenitzii 

          Aellen 

          Microcnemum coralloides 

          (Loscos & Pardo) Font Quer 

          ssp. anatolicum 

          Wagenitz 

          Salsola anatolica      Art af Sodaurt 

          Aellen 

          Suaeda cucullata       Art af Strandgåsefod 

          Aellen 

 Cistaceae                    Soløjefamilien 

          Helianthemum alypoides    Art af Soløje 

          Losa & Rivas Goday 

          Helianthemum         Art af Soløje 

          bystropogophyllum 

          Svent. 

          Helianthemum caput-felis   Art af Soløje 

          Boiss. 

 Compositae                   Kurvblomstfamilien 

          Anacyclus latealatus     Art af Bertram 

          Huber-Morath 

          Anthemis halophila      Art af Gåseurt 

          Boiss. & Bal. 

          Argyranthemum lidii 

          Humphries 

          Argyranthemum pinnatifidum 

          (L.F.) Lowe ssp. 

          succulentum (Lowe) 

          Humphries 

          Argyranthemum winterii 

          (Svent.) Humphries 

          Artemisia insipida      Art af Bynke 

          Vill. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Artemisia pancicii      Art af Bynke 

          (Janka) Ronn. 

          Atractylis arbuscula     Art af Strålehoved 

          Svent. & Michaelis 

          Atractylis preauxiana    Art af Strålehoved 

          Schultz Bip. 

          Carduus myriacanthus     Art af Tidsel 

          Salzm. ex DC. 

          Carlina diae         Art af Bakketidsel 

          (Rech. fil.) Meusel & Kæstner 

          Centaurea alba        Underart af Knopurt 

          L. ssp. heldreichii 

          (Halacsy) Dostal(* 3) 

          Centaurea alba        Underart af Knopurt 

          L. ssp. princeps 

          (Boiss. & Heldr.) Gugler(* 4) 

          Centaurea attica       Underart af Knopurt 

          Nyman ssp. megarensis 

          (Halacsy & Hayek) Dostal(* 5) 

          Centaurea borjae       Art af Knopurt 

          Valdes-Berm. & Rivas Goday 

          Centaurea citricolor     Art af Knopurt 

          Font Quer 

          Centaurea corymbosa     Art af Knopurt 

          Pourret 

          Centaurea hermannii     Art af Knopurt 

          F. Hermann 

          Centaurea kartschiana    Art af Knopurt 

          Scop. 

          Centaurea pinnata      Art af Knopurt 

          Pau 

          Centaurea pulvinata     Art af Knopurt 

          (G. Blanca) G. Blanca 

          Centaurea tchihatcheffii   Art af Knopurt 

          Fich. & Mey. 

          Crepis granatensis      Art af Høgeskæg 

          (Willk.) G. Blanca & 

          M. Cueto 

          Crepis purpurea       Art af Høgeskæg 

          (Willd.) Bieb. 

          Erigeron frigidus      Art af Bakkestjerne 

          Boiss. ex DC. 

          Helichrysum gossypinum    Art af 

          Webb              Evighedsblomst 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 3) Tidligere listet som Centaurea heldreichii.

(* 4) Tidligere listet som Centaurea princeps.

(* 5) Tidligere listet som Centaurea megarensis.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Helichrysum sibthorpii    Art af 

          Rouy              Evighedsblomst 

          Hymenostemma pseudanthemis 

          (G. Kunze) 

          Willd. 

          Hypochoeris oligocephala   Art af Kongepen 

          (Svent. & Bramwell) Lack 

          Jurinea cyanoides      Art af Bisamtidsel 

          (L.) Reichenb. 

          Jurinea fontqueri      Art af Bisamtidsel 

          Cuatrec. 

          Lactuca watsoniana      Art af Salat 

          Trelease 

          Leontodon boryi       Art af Borst 

          Boiss. ex DC. 

          Leontodon microcephalus   Art af Borst 

          (Boiss. ex DC.) Boiss. 

          Ligularia sibirica      Art af Nøkketunge 

          (L.) Cass. 

          Onopordum carduelium     Art af Æselfoder 

          Bolle 

          Onopordum nogalesii     Art af Æselfoder 

          Svent. 

          Pericallis hadrosomus 

          Svent. 

          Picris willkommii      Art af Bittermælk 

          (Schultz Bip.) Nyman 

          Santolina elegans      Art af Cypresurt 

          Boiss. ex DC. 

          Senecio elodes        Art af Brandbæger 

          Boiss. ex DC. 

          Senecio nevadensis      Art af Brandbæger 

          Boiss. & Reuter 

          Sonchus erzincanicus     Art af Svinemælk 

          Matthews 

          Stemmacantha cynaroides 

          Cass. 

          Sventenia bupleuroides 

          Font Quer 

          Tanacetum ptarmiciflorum   Art af Guldknap 

          (Webb) Schultz Bip. 

          Wagenitzia lancifolia 

          (Sieber ex Sprengel) Dostal 

 Convolvulaceae                 Snerlefamilien 

          Convolvulus caput-medusae  Art af Snerle 

          Lowe 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Convolvulus lopez-socasi   Art af Snerle 

          Svent. 

          Convolvulus massonii     Art af Snerle 

          A.Dietr. 

          Convolvulus pulvinatus    Art af Snerle 

          Sa'ad 

          Pharbitis preauxii      Art af slægt nær 

          Webb             Pragtsnerle 

 Crassulaceae                  Stenurtfamilien 

          Aeonium gomerense 

          Praeger 

          Aeonium saundersii 

          Bolle 

 Cruciferae                   Korsblomstfamilien 

          Alyssum pyrenaicum (* 6)   Art af Krognål 

          Lapeyr. 

          Boleum asperum 

          (Pers.) Desvaux 

          Brassica glabrescens     Art af Kål 

          Poldini 

          Brassica insularis      Art af Kål 

          Moris 

          Coincya rupestris (* 7) 

          Rouy 

          Crambe arborea        Art af Strandkål 

          Webb ex Christ 

          Crambe laevigata       Art af Strandkål 

          DC. ex Christ 

          Crambe sventenii       Art af Strandkål 

          B.Petters ex 

          Bramwell & Sunding 

          Diplotaxis ibicensis     Art af Mursennep 

          (Pau) Gomez-Campo 

          Erucastrum palustre     Art af Svinesennep 

          (Pirona) Vis. 

          Ionopsidium acaule 

          (Desf.) Reichenb. 

          Ionopsidium savianum 

          (Caruel) Ball ex Arcang. 

          Murbeckiella sousae     Art af Fjerkarse 

          Rothm. 

          Parolinia schizogynoides 

          Svent. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 6) Tidligere listet som Ptilothrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss.

(* 7) Tidligere listet som Hutera rupestris P. Porta.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Sisymbrium          Art af Vejsennep 

          cavanillesianum (* 8) 

          Valdes & Castroviejo 

          Sisymbrium confertum     Art af Vejsennep 

          Stev. ex Turoz 

          Sisymbrium supinum      Kalk-Vejsennep 

          L. 

          Thlaspi cariense       Art af Pengeurt 

          A. Carlstrøm 

 Cyperaceae                   Halvgræsfamilien 

          Eleocharis carniolica    Art af Sumpstrå 

          Koch 

 Dioscoreaceae                  Jamsfamilien 

          Borderea chouardii 

          (Gaussen) Heslot 

 Dipsacaceae                   Kartebollefamilien 

          Dipsacus cephalarioides   Art af Kartebolle 

          Mathews & Kupicha 

 Droseraceae                   Soldugfamilien 

          Aldrovanda vesiculosa 

          L. 

 Ericaceae                    Lyngfamilien 

          Erica scoparia        Underart af 

          L. ssp. azorica        Klokkelyng 

          (Hochst.) D.A.Webb 

 Euphorbiaceae                  Vortemælkfamilien 

          Euphorbia handiensis     Art af Vortemælk 

          Burchard 

          Euphorbia lambii       Art af Vortemælk 

          Svent. 

          Euphorbia margalidiana    Art af Vortemælk 

          Kuhbier & Lewejohann 

          Euphorbia nevadensis     Art af Vortemælk 

          Boiss. & Reuter 

          Euphorbia stygiana      Art af Vortemælk 

          H.C.Watson 

 Gentianaceae                  Ensianfamilien 

          Centaurium rigaulii     Art af Tusindgylden 

          Esteve 

          Centaurium somedanum     Art af Tusindgylden 

          Lainz 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 8) Tidligere listet som Sisumbrium matritense P. W. Ball & Heywood.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Gentiana ligustica      Art af Ensian 

          R.de Vilmorin & Chopinet 

          Gentianella anglica     Art af Ensian 

          (Pugsley) E.F.Warburg 

 Geraniaceae                   Storkenæbfamilien 

          Erodium astragaloides    Art af Hejrenæb 

          Boiss. & Reuter 

          Erodium chrysanthemum    Art af Hejrenæb 

          L'Her. ex DC. 

          Erodium paularense      Art af Hejrenæb 

          F.Gonzalez & Izco 

          Erodium rupicola       Art af Hejrenæb 

          Boiss. 

          Geranium maderense      Art af Storkenæb 

          Yeo 

 Gesneriaceae 

          Jankaea heldreichii 

          (Boiss.) Boiss. 

          Ramonda serbica 

          Pancic 

 Globulariaceae                 Kugleblomstfamilien 

          Globularia ascanii      Art af Kugleblomst 

          Bramwell & Kunkel 

          Globularia sarcophylla    Art af Kugleblomst 

          Svent. 

 Gramineae                    Græsfamilien 

          Avenula hackelii       Art af Havre 

          (Henriq.) J.Holub 

          Bromus bromoideus      Art af Hejre 

          (Lej.) Crepin 

          Bromus grossus        Art af Hejre 

          Desf. ex DC. 

          Bromus interruptus      Art af Hejre 

          (Hackel) Druce 

          Bromus psammophilus     Art af Hejre 

          P.M.Smith 

          Coleanthus subtilis 

          (Tratt.) Seidl 

          Eremopoa mardinensis 

          R.Mill 

          Gaudinia hispanica 

          Stace & Tutin 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Micropyropsis tuberosa 

          Romero-Zarco Cabezudo 

          Puccinellia pungens     Art af Annelgræs 

          (Pau) Paunero 

          Stipa austroitalica     Art af Fjergræs 

          Martinovsky 

          Stipa styriaca        Art af Fjergræs 

          Martinovsky 

          Trisetum subalpestre     Art af Guldhavre 

          (Hartm.) Neuman 

 Hypericaceae                  Perikonfamilien 

          Hypericum salsugineum    Art af Perikon 

          N.K.B.Robson & Huber-Morath 

 Iridaceae                    Irisfamilien 

          Crocus abantensis      Art af Krokus 

          T.Baytop & Mathew 

          Crocus etruscus       Art af Krokus 

          Parl. 

          Crocus robertianus      Art af Krokus 

          C.D.Brickell 

          Iris marsica         Art af Iris 

          I.Ricci & Colasante 

 Labiatae                    Læbeblomstfamilien 

          Dracocephalum austriacum   Pontisk Dragehoved 

          L. 

          Nepeta dirphya        Art af Katteurt 

          (Boiss.) Heldr. ex Halacsy 

          Origanum cordifolium (* 9)  Art af Merian 

          (Aucher & Montbret) Vogel 

          Origanum dictamnus      Art af Merian 

          L. 

          Origanum scabrum       Art af Merian 

          Boiss. & Heldr. 

          Rosmarinus tomentosus    Art af Rosmarin 

          Huber-Morath & Maire 

          Sideritis cystosiphon    Art af Kortkrone 

          Svent. 

          Sideritis discolor      Art af Kortkrone 

          (Webb ex de Noe) Bolle 

          Sideritis incana       Underart af 

          L. ssp. glauca        Kortkrone 

          (Cav.) Malagarriga 

          Sideritis infernalis     Art af Kortkrone 

          Bolle 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 9) Tidligere listet som Amaracus cordifolium Monthet & Aucher.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Sideritis javalambrensis   Art af Kortkrone 

          Pau 

          Sideritis marmorea      Art af Kortkrone 

          Bolle 

          Sideritis serrata      Art af Kortkrone 

          Cav. ex Lag. 

          Teucrium charidemi      Art af Kortlæbe 

          Sandwith 

          Teucrium lepicephalum    Art af Kortlæbe 

          Pau 

          Teucrium turredanum     Art af Kortlæbe 

          Losa & Rivas Goday 

          Thymus aznavourii      Art af Timian 

          Velen. 

 Leguminosae                   Ærteblomstfamilien 

          Anagyris latifolia      Art af Stanktræ 

          Brouss. ex Willd. 

          Anthyllis hystrix      Art af Rundbælg 

          Cardona, Contandr. & 

          E. Sierra 

          Astragalus centralpinus   Art af Astragel 

          Braun-Blanquet 

          Astragalus macrocarpus    Underart af Astragel 

          DC. ssp. lefkarensis 

          Agerer-Kirchoff & 

          Meikle 

          Astragalus tremolsianus   Art af Astragel 

          Pau 

          Dorycnium spectabile 

          Webb & Berthel. 

          Genista dorycnifolia     Art af Visse 

          Font Quer 

          Genista holopetala      Art af Visse 

          (Fleischm. ex Koch) Bald. 

          Glycyrrhiza iconica     Art af Lakridsrod 

          Huber-Morath 

          Lotus azoricus        Art af Kællingetand 

          P.V.Ball 

          Lotus callis-viridis     Art af Kællingetand 

          Bramwell & D.H.Davis 

          Lotus kunkelii        Art af Kællingetand 

          (Esteve) Bramwell 

          & D. H. Davis 

          Sphaerophysa kotschyana 

          Boiss. 

          Teline rosmarinifolia 

          Webb & Berthel. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Teline salsoloides 

          Arco & Acebes. 

          Thermopsis turcica      Art af Rævebønne 

          Kit Tan, Vural & Kucukødu 

          Trifolium pachycalyx     Art af Kløver 

          Zohary 

          Trifolium saxatile      Art af Kløver 

          All. 

          Trigonella arenicola     Art af Bukkehorn 

          Huber-Morath 

          Trigonella halophila     Art af Bukkehorn 

          Boiss. 

          Trigonella polycarpa     Art af Bukkehorn 

          Boiss. & Heldr. 

          Vicia bifoliolata      Art af Vikke 

          Rodr. 

          Vicia dennesiana       Art af Vikke 

          H.C.Watson 

 Lentibulariaceae                Blærerodfamilien 

          Pinguicula nevadensis     Art af Vibefedt 

          (Lindb.) Casper 

 Liliaceae                    Liljefamilien 

          Allium grosii        Art af Løg 

          Font Quer 

          Allium vuralii        Art af Løg 

          Kit Tan 

          Androcymbium europaeum 

          (Lange) K.Richter 

          Androcymbium psammophilum 

          Svent. 

          Asparagus lycaonicus     Art af Asparges 

          Davis 

          Asphodelus bento-rainhae   Art af Dødslilje 

          Pinto da Silva 

          Chionodoxa luciliae     Snepryd 

          Boiss. 

          Colchicum arenarium     Art af Tidløs 

          Waldst. & Kit. 

          Colchicum corsicum      Art af Tidløs 

          Baker 

          Colchicum cousturieri    Art af Tidløs 

          Greuter 

          Colchicum micranthum     Art af Tidløs 

          Boiss. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Fritillaria conica      Art af Vibeæg 

          Boiss. 

          Fritillaria drenovskii    Art af Vibeæg 

          Degen & Stoj. 

          Fritillaria epirotica    Art af Vibeæg 

          Turrill ex Rix 

          Fritillaria euboeica     Art af Vibeæg 

          Rix 

          Fritillaria gussichiae    Art af Vibeæg 

          (Degen & Dørfler) Rix 

          Fritillaria obliqua     Art af Vibeæg 

          Ker-Gawler 

          Fritillaria rhodocanakis   Art af Vibeæg 

          Orph. ex Baker 

          Fritillaria tuntasia     Art af Vibeæg 

          Heldr. ex Halacsy 

          Ornithogalum reverchonii   Art af Fuglemælk 

          Lange 

          Scilla odorata        Art af Skilla 

          Link 

          Tulipa cypria        Art af Tulipan 

          Stapf 

          Tulipa goulimyi       Art af Tulipan 

          Sealy & Turrill 

          Tulipa praecox        Art af Tulipan 

          Ten. 

          Tulipa sprengeri       Art af Tulipan 

          Baker 

 Lythraceae                   Kattehalefamilien 

          Lythrum flexuosum      Art af Kattehale 

          Lag. 

          Lythrum thesioides      Art af Kattehale 

          M.Bieb. 

 Malvaceae                    Katostfamilien 

          Kosteletzkya pentacarpos 

          (L.) Ledeb. 

 Myricaceae                   Porsfamilien 

          Myrica rivas-martinezii   Art af Pors 

          Santos. 

 Najadaceae                   Najadefamilien 

          Najas flexilis        Liden Najade 

          (Willd.) 

          Rostk. & W.L.E.Schmidt 

          Najas tenuissima       Art af Najade 

          (A.Braun) Magnus 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Orchidaceae                   Gøgeurtfamilien 

          Cephalanthera cucullata   Art af Skovlilje 

          Boiss. & Heldr. 

          Comperia comperiana 

          (Steven) 

          Ascherson & Graebner 

          Cypripedium calceolus    Fruesko 

          L. 

          Dactylorhiza chuhensis    Art af Gøgeurt 

          Renz & Taub. 

          Goodyera macrophylla     Art af Knærod 

          Lowe 

          Liparis loeselii       Mygblomst 

          (L.) L.C.M.Richard 

          Ophrys argolica       Art af Flueblomst 

          Fleischm. 

          Ophrys isaura        Art af Flueblomst 

          Renz & Taub. 

          Ophrys lunulata       Art af Flueblomst 

          Parl. 

          Ophrys lycia         Art af Flueblomst 

          Renz & Taub. 

          Orchis scopulorum      Art af Gøgeurt 

          Summerhayes 

          Platanthera obtusata     Underart af 

          (Pursh) Lindley        Gøgelilje 

          ssp. oligantha 

          (Turcz.) Hulten 

          Spiranthes aestivalis    Art af Skrueaks 

          (Poiret) L.C.M.Richard 

 Paeoniaceae                   Pæonfamilien 

          Paeonia cambessedesii    Art af Pæon 

          (Willk.) Willk. 

          Paeonia clusii        Underart af Pæon 

          F.C.Stern ssp. rhodia 

          (Stearn) Tzanoudakis 

          Paeonia parnassica      Art af Pæon 

          Tzanoudakis 

 Palmae                     Palmefamilien 

          Phoenix theophrasti     Art af Daddelpalme 

          W. Greuter 

 Papaveraceae                  Valmuefamilien 

          Papaver lapponicum      Art af Valmue 

          (Tolm.) Nordh. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Pittosporaceae 

          Pittosporum coriaceum    Art af Klæbefrø 

          Dryander ex Aiton 

 Plumbaginaceae                 Hindebægerfamilien 

          Armeria pseudarmeria     Art af Engelskgræs 

          (Murray) Mansfield 

          Armeria rouyana       Art af Engelskgræs 

          Daveau 

          Armeria soleirolii      Art af Engelskgræs 

          (Duby) Godron 

          Armeria velutina       Art af Engelskgræs 

          Welw. ex Boiss. & Reuter 

          Limonium anatolicum     Art af Hindebæger 

          Hedge 

          Limonium arborescens     Art af Hindebæger 

          (Brouss.) O. Kuntze 

          Limonium dendroides     Art af Hindebæger 

          Svent. 

          Limonium spectabile     Art af Hindebæger 

          (Svent.) 

          Kunkel & Sunding 

          Limonium sventenii      Art af Hindebæger 

          Santos & Fernandez Galvan 

          Limonium tamaricoides    Art af Hindebæger 

          Bokhari 

 Polemoniaceae                  Floksfamilien 

          Polemonium boreale      Polar-Jakobsstige 

          Adams 

 Polygonaceae                  Syrefamilien 

          Polygonum praelongum     Art af Pileurt 

          Coode & Cullen 

          Rumex rupestris       Art af Skræppe 

          Le Gall 

 Primulaceae                   Kodriverfamilien 

          Androsace cylindrica     Art af Fjeldarve 

          DC. 

          Androsace mathildae     Art af Fjeldarve 

          Levier 

          Androsace pyrenaica     Art af Fjeldarve 

          Lam. 

          Cyclamen mirabile      Art af Alpeviol 

          Hildebr. 

          Lysimachia minoricensis   Art af Fredløs 

          J.D.Rodriguez 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Primula glaucescens     Art af Kodriver 

          Moretti 

          Primula palinuri       Art af Kodriver 

          Petagna 

          Primula spectabilis     Art af Kodriver 

          Tratt. 

          Soldanella villosa      Art af Alpeklokke 

          Darracq 

 Ranunculaceae                  Ranunkelfamilien 

          Aconitum corsicum      Art af Stormhat 

          Gayer 

          Adonis cyllenea       Art af Adonis 

          Boiss., Heldr. & Orph. 

          Adonis distorta       Art af Adonis 

          Ten. 

          Aquilegia bertolonii     Bertolonis Akeleje 

          Schott 

          Aquilegia ottonis Orph. ex  Underart af Akeleje 

          Boiss. 

          ssp. taygetea (Orph.) Strid 

          Aquilegia pyrenaica     Underart af 

          L. ssp. cazorlensis (* 10)  Pyrenæisk 

          (Heywood) Galiano &      Akeleje 

          Rivas Martinez 

          Pulsatilla patens      Åbenbægret Kobjælde 

          (L.) Miller 

          Ranunculus fontanus     Art af Ranunkel 

          C.Presl 

 Resedaceae                   Resedafamilien 

          Reseda decursiva       Art af Reseda 

          Forskål 

 Rosaceae                    Rosenfamilien 

          Bencomia brachystachya 

          Svent. 

          Bencomia sphaerocarpa 

          Svent. 

          Chamaemeles coriacea 

          Lindl. 

          Crataegus dikmensis     Art af Hvidtjørn 

          Pojark 

          Dendriopoterium pulidoi 

          Svent. 

          Potentilla delphinensis   Dauphine-Potentil 

          Gren. & Godron 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

(* 10) Tidligere listet som Aquilegia cazorlensis Heywood.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Pyrus anatolica       Art af Pære 

          Browicz 

 Rubiaceae                    Krapfamilien 

          Galium globuliferum     Art af Snerre 

          Huber-Morath & Reese 

          Galium viridiflorum     Art af Snerre 

          Boiss. & Reuter 

 Rutaceae                    Rudefamilien 

          Ruta microcarpa       Art af Rude 

          Svent. 

 Santalaceae                   Sandelfamilien 

          Kunkeliella subsucculenta 

          Kammer 

          Thesium ebracteatum     Hørbladet Nålebæger 

          Hayne 

 Sapotaceae 

          Sideroxylon marmulano 

          Banks ex Lowe 

 Saxifragaceae                  Stenbrækfamilien 

          Saxifraga berica       Art af Stenbræk 

          (Beguinot) D.A.Webb 

          Saxifraga cintrana      Art af Stenbræk 

          Kuzinsky ex Willk. 

          Saxifraga florulenta     Rigtblomstrende 

          Moretti            Stenbræk 

          Saxifraga hirculus      Gul Stenbræk 

          L. 

          Saxifraga portosanctana   Art af Stenbræk 

          Boiss. 

          Saxifraga presolanensis   Presolana-Stenbræk 

          Engl. 

          Saxifraga tombeanensis    Art af Stenbræk 

          Boiss. ex Engl. 

          Saxifraga valdensis     Valdenser-Stenbræk 

          DC. 

          Saxifraga vayredana     Art af Stenbræk 

          Luizet 

 Scrophulariaceae                Maskeblomstfamilien 

          Euphrasia azorica      Art af Øjentrøst 

          H.C.Watson 

          Euphrasia grandiflora    Art af Øjentrøst 

          Hochst. 

          Isoplexis chalcantha 

          Svent. & O'Shanahan 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Isoplexis isabelliana 

          (Webb & Berthel.) Masferrer 

          Linaria flava        Art af Torskemund 

          (Poiret) Desf. 

          Linaria hellenica      Art af Torskemund 

          Turrill 

          Linaria ricardoi       Art af Torskemund 

          Cout. 

          Linaria tursica       Art af Torskemund 

          B.Valdes & Cabezudo 

          Lindernia procumbens 

          (Krocker) Philcox 

          Odontites granatensis    Art af Rødtop 

          Boiss. 

          Verbascum afyonense     Art af Kongelys 

          Huber-Morath 

          Verbascum basivelatum    Art af Kongelys 

          Huber-Morath 

          Verbascum cylleneum     Art af Kongelys 

          (Boiss. & Heldr.) O.Kuntze 

          Verbascum degenii      Art af Kongelys 

          Halacsy 

          Verbascum stepporum     Art af Kongelys 

          Huber-Morath 

          Veronica oetaea       Art af Ærenpris 

          L.-A. Gustavsson 

 Solanaceae                   Natskyggefamilien 

          Mandragora officinarum    Alrune 

          L. 

          Solanum lidii        Art af Natskygge 

          Sunding 

 Thymelaeaceae                  Dafnefamilien 

          Daphne petraea        Klippe-Dafne 

          Leybold 

          Thymelaea broterana     Art af Dværgdafne 

          Coutinho 

 Trapaceae                    Hornnødfamilien 

          Trapa natans         Hornnød 

          L. 

 Typhaceae                    Dunhammerfamilien 

          Typha minima         Art af Dunhammer 

          Funck 

          Typha shuttleworthii     Art af Dunhammer 

          Koch & Sonder 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Ulmaceae                    Elmefamilien 

          Zelkova abelicea 

          (Lam.) Boiss. 

 Umbelliferae                  Skærmplantefamilien 

          Apium bermejoi        Art af Selleri 

          Llorens 

          Apium repens         Krybende Sumpskærm 

          (Jacq.) Lag. 

          Athamanta cortiana      Art af Klippeskærm 

          Ferrarini 

          Bunium brevifolium      Art af Jordkastanje 

          Lowe 

          Bupleurum capillare     Art af Hareøre 

          Boiss. & Heldr. 

          Bupleurum dianthifolium   Art af Hareøre 

          Guss. 

          Bupleurum handiense     Art af Hareøre 

          (Bolle) Kunkel 

          Eryngium alpinum       Alpe-Mandstro 

          L. 

          Eryngium viviparum      Art af Mandstro 

          Gay 

          Ferula halophila       Art af Asant 

          H.Pesmen 

          Ferula latipinna       Art af Asant 

          Santos 

          Naufraga balearica 

          Constance & Cannon 

          Petagnia saniculifolia 

          Guss. 

          Rouya polygama 

          (Desf.) Coincy 

          Seseli intricatum      Art af Hjorterod 

          Boiss. 

          Thorella verticillatinundata 

          (Thore) Briq. 

 Valerianaceae                  Baldrianfamilien 

          Centranthus trinervis    Art af 

          (Viv.) Beguinot        Sporebaldrian 

 Violaceae                    Violfamilien 

          Viola athois         Art af Viol 

          W.Becker 

          Viola cazorlensis      Art af Viol 

          Gand. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

          Viola cryana         Art af Viol 

          Gillot 

          Viola delphinantha      Art af Viol 

          Boiss. 

 BRYOPHYTA                    MOSSER 

 Anthocerotopsida                Hornkapsler 

 Anthocerotaceae                 Hornkapselfamilien 

          Notothylas orbicularis    Art af Hornkapsel 

          (Schwein.) Sull. 

 Bryopsida                    Bladmosser 

 Amblystegiaceae                 Krybemosfamilien 

          Drepanocladus vernicosus   Blank Seglmos 

          (Mitt.) Warnst. 

 Bruchiaceae 

          Bruchia vogesiaca 

          Schwaegr. 

 Buxbaumiaceae                  Buxbaumiafamilien 

          Buxbaumia viridis      Art af Buxbaumia 

          (Moug. ex Lam. & DC.) 

          Brid. ex Moug. & Nestl. 

 Dicranaceae                   Kløvtandfamilien 

          Atractylocarpus alpinus 

          (Schimp. ex Mild.) Lindb. 

          Cynodontium suecicum     Art af Strumamos 

          (Arn. & C. Jens.) Hag. 

          Dicranum viride       Art af Kløvtand 

          (Sull. & Lesq.) Lindb. 

 Echinodiaceae 

          Echinodium spinosum 

          (Mitt.) Jur. 

 Fontinalaceae                  Kildemosfamilien 

          Dichelyma capillaceum 

          (With.) Myr. 

 Funariaceae                   Snobørstefamilien 

          Pyramidula tetragona 

          (Brid.) Brid. 

 Hookeriaceae                  Dronningmosfamilien 

          Distichophyllum carinatum 

          Dix. & Nich. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Meesiaceae 

          Meesia longiseta 

          Hedw. 

 Orthotrichiaceae                Furehættefamilien 

          Orthotrichum rogeri     Art af Furehætte 

          Brid. 

 Pottiaceae                   Bægermosfamilien 

          Bryoerythrophyllum      Art af Rødfodmos 

          machadoanum 

          (Sergio) M.Hill 

 Splachnaceae                  Køllemosfamilien 

          Tayloria rudolphiana 

          (Garov.) B.S.G. 

 Thamniaceae                   Bækkostfamilien 

          Thamnobryum fernandesii   Art af Bækkost 

          Sergio 

 Hepaticopsida                  Levermosser 

 Aytoniaceae 

          Mannia triandra 

          (Scop.) Grolle 

 Cephaloziaceae                 Kantbægerfamilien 

          Cephalozia macounii      Art af 

          (Aust.) Aust.         Kantbægermos 

 Codoniaceae 

          Petalophyllum ralfsii 

          (Wils.) Nees & Gott. 

          ex Lehm. 

 Frullaniaceae                  Bronzemosfamilien 

          Frullania parvistipula    Art af Bronzemos 

          Steph. 

 Gymnomitriaceae                 Koralmosfamilien 

          Marsupella profunda 

          Lindb. 

 Jungermanniaceae                Rørmundfamilien 

          Jungermannia handelii    Art af Rørmund 

          (Schiffn.) Amak. 

 Ricciaceae                   Stjerneløvfamilien 

          Riccia breidleri       Art af Stjerneløv 

          Jur. ex Steph. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste I      Strengt beskyttede plantearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne(* 1)   3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Riellaceae 

          Riella helicophylla 

          (Mont.) Hook. 

 Scapaniaceae                  Tvebladmosfamilien 

          Scapania massalongi     Art af Tvebladmos 

          (K.Muell.) K.Muell. 

 Sphagnopsida                  Tørvemosser 

 Sphagnaceae                   Tørvemosfamilien 

          Sphagnum pylaisii      Art af Tørvemos 

          Brid. 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) De latinske betegnelser er suppleret med danske navne i det omfang sådanne findes, samt angivelse af slægtskab til danske arter.

 

 -------------------------------------------------------------------- 

 Liste II      Strengt beskyttede dyrearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne     3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VERTEBRATA                   HVIRVELDYR 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 CETACEA                     HVALER 

 Delphinidae                   Delfiner 

          Globicephala melas (* 1)   Grindehval 

 Ziphiidae                    Næbhvaler 

          Hyperoodon ampullatus    Døgling 

          (rostratus) (* 2) 

 Balaenopteridae                 Finhvaler 

          Balaenoptera musculus (* 3) Blåhval 

 AVES                      FUGLE 

 ANSERIFORMES                  ANDEFUGLE 

 Anatidae                    De egentlige 

                         andefugle 

          Cygnus columbianus      Pibesvane 

          (bewickii) (* 4) 

 REPTILIA                    KRYBDYR 

 SAURIA                     ØGLER 

 Lacertidae                   Firben 

          Gallotia (Lacerta)      Art af firben 

          simonyi (* 5) 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 1) Tidligere listet som Globicephala melaena.

(* 2) Tidligere listet som Hyperoodon rostratus.

(* 3) Tidligere listet som Sibbaldus (Balaenoptera) musculus.

(* 4) Tidligere listet som Cygnus bewickii (columbianus).

(* 5) Tidligere listet som Lacerta simonyi.

--------------------------------------------------------------------

 

 Liste III      Strengt beskyttede dyrearter 

 -------------------------------------------------------------------- 

 1. Højere systema-  2. Latinske navne     3. Danske navne 

  tiske enheder 

 -------------------------------------------------------------------- 

 VERTEBRATA                   HVIRVELDYR 

 MAMMALIA                    PATTEDYR 

 CARNIVORA                    ROVDYR 

 Phocidae                    De egentlige sæler 

          Phoca hispida (* 6)     Ringsæl 

 PISCES                     FISK 

 PETROMYZONIFORMES                LAMPRETTER 

 Petromyzonidae                 Lampretter 

          Lampetra planeri (* 7)    Bæklampret 

 -------------------------------------------------------------------- 

(* 6) Tidligere listet som Pusa (Phoca) hispida.

(* 7) På liste III fra 12. marts 1988.

Danmark, Norge, Frankrig og Grækenland har taget forbehold med hensyn til visse af listeændringerne.

Det meddeles samtidig, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt konventionen:

 

 Burkina Faso 1. oktober 1990 

 Belgien    1. december 1990 

 Bulgarien   1. maj 1991 

 Estland    1. december 1992 

 Rumænien   1. september 1993 

 Island    1. oktober 1993 

 Malta     1. marts 1994 

 Monaco    1. juni 1994 

 Slovakiet   1. august 1994 

 Moldova    1. september 1994 

Pr. 1. september 1994 har ialt 31 lande, samt De Europæiske Fællesskaber, tiltrådt konventionen.

Nogle af disse lande har taget forbehold med hensyn til visse af arterne på konventionens lister, ligesom Norge herudover har afgivet bl.a. en erklæring om konventionens territoriale anvendelse samt - i forbindelse med listeændringerne - har taget forbehold overfor visse af disse. Nærmere oplysninger om de ovennævnte forbehold m.v. kan fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen.

Udenrigsministeriet, den 20. oktober 1994

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen