Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
andre landes tiltrædelse af traktaten af 9. februar 1920 om Spitzbergen

 

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 148 af 9. februar 1920, Danmarks Traktater 1908-1920, bind VII og bekendtgørelse nr. 240 af 5. september 1925, Lovtidende A, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret, tiltrådt eller succederet i den i Paris den 9. februar 1920 undertegnede traktat om Spitzbergen:

 

Nederlandene 30. juli 1920

 

Australien 29. december 1923

Canada 29. december 1923

Indien 29. december 1923

Irland 29. december 1923

New Zealand 29. december 1923

Sydafrika 29. december 1923

Amerikas Forenede Stater 4. marts 1924

Italien 19. juni 1924

Sverige 27. juni 1924

Norge 8. august 1924

Japan 2. april 1925

Belgien 27. maj 1925

Storbritannien 31. maj 1925

Monaco 22. juni 1925

Schweiz 30. juni 1925

Kina 1. juli 1925

Jugoslavien 6. juli 1925

Rumænien 10. juli 1925

Finland. 12. august 1925

Frankrig. 14. august 1925

Egypten 13. september 1925

Bulgarien 20. oktober 1925

Grækenland 21. oktober 1925

Spanien 12. november 1925

Forbundsrepublikken Tyskland 16. november 1925

Afghanistan 23. november 1925

Den Dominikanske
Republik 3. februar 1927

Argentina 6. maj 1927

Portugal 24. oktober 1927

Ungarn 29. oktober 1927

Venezuela 8. februar 1928

Chile 17. december 1928

Østrig 12. marts 1930

Estland 7. april 1930

Albanien 26. april 1930

Tjekkoslovakiet 9. juli 1930

Polen 2. september 1931

Sovjetunionen * 7. maj 1935

Den Tyske Demokratiske Republik ** 7. august 1974

Island 31. maj 1994

 

* Rusland fortsætter med virkning fra 27. januar 1992 det tidligere USSR's deltagelse i traktaten.

** Den Tyske Demokratiske Republik er med virkning fra 3. oktober 1990 optaget i Forbundsrepublikken Tyskland.

 

Danmark ratificerede traktaten den 24. december 1923.

Udenrigsministeriet, den 25. februar 1999

F.M.
Friis A. Petersen