Søgeresultat


Søgningen fandt 25 dokumenter.

ELI: http://www.retsinformation.dk/eli/regel/lovh/2015 
LOV nr 1871 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Anerkendelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 1873 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsretsprøven af 2015
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1567 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om net- og informationssikkerhed
(Net- og informationssikkerhedsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 1565 af 15/12/2015 - Gældende
Lov om ansættelsesklausuler
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1566 af 15/12/2015
Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 994 af 30/08/2015 - Gældende
Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 737 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 736 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 648 af 18/05/2015
Lov for Færøerne om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber
Erhvervsministeriet
LOV nr 575 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 526 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om anlæg af motorvej syd om Regstrup
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 525 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel (elsikkerhedsloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 524 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
Erhvervsministeriet
LOV nr 333 af 31/03/2015 - Gældende
Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
LOV nr 174 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om kontantydelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 151 af 18/02/2015 - Gældende
Lov om Odense Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1743 af 22/12/2015 - Historisk
Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019
Finansministeriet
LOV nr 632 af 12/05/2015 - Historisk
Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet
Undervisningsministeriet
LOV nr 609 af 06/05/2015 - Historisk
Lov om kommunale internationale grundskoler
Undervisningsministeriet
LOV nr 574 af 04/05/2015 - Historisk
Lov om statstilskud til elintensive virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 130 af 10/02/2015 - Historisk
Lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø- og Fødevareministeriet