passed_by


Ansvarlig for affattelse

Authority code Name Description
dan eng
FOL Folketinget Folketinget er Danmarks parlament. Her vedtages al lovgivning i Danmark. Folketingets grundlæggende opgaver og nogle af arbejdsformerne er beskrevet i Grundloven. Før en lov kan vedtages, skal den behandles 3 gange. Folketinget is the Danish Parliament. The Parliament passes all legislation in Denmark. The fundamental tasks of the Parliament and some of the procedures are described in the Constitution. A bill must be read three times before it can be passed.
REG Regeringen Regeringen består af Statsministeren og en række ministre. Statsministeren udpeger ministrene og fastsætter deres forretningsområder. The Government consists of the Prime Minister and a number of Ministers. The Prime Minister appoints the Ministers and determines their area of responsibility. The fundamental tasks of the government and some of the procedures are described in the Constitution.