passed_by


Ressort

Authority code Name
BES Beskæftigelsesministeriet
BSM Børne- og Socialministeriet
EFK Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
EHV Erhvervsministeriet
FIN Finansministeriet
FOL Folketinget
FOR Forsvarsministeriet
JUS Justitsministeriet
KIR Kirkeministeriet
KUL Kulturministeriet
MFM Miljø- og Fødevareministeriet
SKA Skatteministeriet
STA Statsministeriet
SAEM Sundheds- og Ældreministeriet
TBB Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
UDE Udenrigsministeriet
UFM Uddannelses- og Forskningsministeriet
UIM Udlændinge- og Integrationsministeriet
UND Undervisningsministeriet
OEKI Økonomi- og Indenrigsministeriet