passed_by


Ressort

Authority code Name
BES Beskæftigelsesministeriet
BSM Børne- og Socialministeriet
BUL Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
EFK Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
EHV Erhvervsministeriet
EVM Erhvervs- og Vækstministeriet
FIN Finansministeriet
FOL Folketinget
FOR Forsvarsministeriet
JUS Justitsministeriet
KIR Kirkeministeriet
KUL Kulturministeriet
MFM Miljø- og Fødevareministeriet
SIM Social- og Indenrigsministeriet
SKA Skatteministeriet
STA Statsministeriet
SAEM Sundheds- og Ældreministeriet
TBB Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
TRB Transport- og Bygningsministeriet
UDE Udenrigsministeriet
UFM Uddannelses- og Forskningsministeriet
UIB Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
UIM Udlændinge- og Integrationsministeriet
UND Undervisningsministeriet
OEKI Økonomi- og Indenrigsministeriet