ELI > Named Authority Lists > relevant_for

relevant_for


Geografisk dækning angiver forskriftens territoriale gyldighedsområde. Det territoriale gyldighedsområde kan omfatte hele rigsfællesskabet, det vil sige Danmark, Grønland og Færøerne, men kan også begrænses til en eller flere af disse. Som udgangspunkt omfatter en forskrift hele rigsfællesskabet. Hvis forskriftens territoriale gyldighedsområde skal begrænses til kun at angå Danmark, optages bestemmelser herom normalt som selvstændige paragraffer sidst i forskriften. Hvis forskriften kun omfatter Færøerne og Grønland eller en af disse, anføres afgrænsningen oftest i forskriftens titel.

Authority code Name Description
dan eng
INDOC Fremgår af forskriften Angiver, at forskriftens territoriale gyldighed fremgår af forskriftens indhold. Det territoriale gyldighedsområde kan omfatte hele rigsfællesskabet, det vil sige Danmark, Grønland og Færøerne, men kan også begrænses. Såfremt forskriftens territoriale gyldighedsområde skal begrænses optages bestemmelser herom typisk som selvstændige paragraffer placeret sidst i forskriften efter bestemmelser om ikrafttræden. Informs that the territorial jurisdiction appears from the content of the legislation. As a main rule the territorial jurisdiction includes the realm, which will say Denmark, Greenland and the Faroe Islands, but the territorial jurisdiction can be mitigated. If the territorial jurisdiction is mitigated, provisions about this are placed at the end of the legislation after the provisions about commencement.
FO Kun Færøerne Angiver, at forskriften efter sit indhold gælder for Færøerne men ikke Danmark. Dokumentet er offentliggjort i Lovtidende A. Informs that the legislation applies to Faroe Islands but not Denmark. The document is published in the Official Journal, section A.
GR Kun Grønland Angiver, at forskriften efter sit indhold gælder for Grønland men ikke Danmark. Dokumentet er offentliggjort i Lovtidende A. Informs that the legislation applies to Greenland but not Denmark. The document is published in the Official Journal, section A.