Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for kokkelærlinge inden for hotel- og restaurationsfagene


Fastsat af lærlingerådet i henhold til § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1937

I § 19, stk. 5, i lov nr. 120 af 7. maj 1037 er det bestemt, at forsåvidt et fagligt udvalg skønner det formålstjenligt, er der inden for faget fastsættes regler for, hvori uddannelsen skal bestå, kan udvalget, når 2/3 af medlemmerne er enige herom, gøre indstilling i så henseende til lærlingerådet. Forsåvidt lærlingerådet herefter fastsætter sådanne regler, er disse bindende for fagets læremestre.

Efter at lærlingerådet for hotel- og restaurationsfagenes fællesudvalg for lærlingesager har modtaget indstilling om regler for lærlingeuddannelse af kokke, fastsætter lærlingerådet herved i henhold til den lærlingerådet således tillagte bemyndigelse nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse i kokkefaget.

Lærermesteren skal uddanne lærlingen i:

  • 1) kendskab til køkken og køkkenindretning.
  • 2) Alm. varekundskab.
  • 3) Udskæring af kød og fisk.
  • 4) Menusammensætning.
  • 5) Fremstilling: Frokostretter og a' la carte retter, diners med tilhørende desserter, selskabsmiddage, kolde anretninger, almindelig borgerlig kost.

Såfremt lærlingen ikke besøger en faglig skole, eller den pågældende skole ikke giver undervisning i det nedenfor angivne omfang, er lærermesteren pligtig at drage omsorg for, at lærlingen får kendskab til:

Faglig regning (regnskabsvæsen),

faglig dansk,

skrivning,

fransk (menufransk).

Lærlingerådet, den 30. januar 1940.

Haack

/ Ejnar Kryger

Officielle noter

Ingen