Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Uddannelsesregler for butikslærlinge inden for fotohandlerbranchen


Efter indstilling fra fællesudvalget for butikslærlinge fastsætter lærlingerådet herved i medfør af § 24, stk. 5, i lov nr. 261 af 2. oktober 1956 om lærlingeforhold nedenstående uddannelsesregler, som angiver mindstemålet for uddannelse af butikslærlinge inden for fotohandlerbranchen, og som er bindende for fagets læremestre.

Lærermesteren skal drage omsorg for, at lærlingen får en alsidig og grundig oplæring i faget. Den praktiske og teoretiske uddannelse skal normalt gives samtidig, således at lærlingen gradvis får kendskab til samtlige de discipliner, oplæringen tager sigte på, og således at disse discipliner gøres aktuelle og interessebefordrende for derved at lette tilegnelsen af den undervisning, der gives i handelsskolen.

Oplæringen skal i det omfang, virksomhedens organisation giver mulighed derfor, omfatter følgende punkter:

1. Varekundskab.

Kendskab til kameratyper og deres betjening, forstørrelses- og projektapparater, objektivtyper, filtre og belysningsmålere.

Film, sort/hvid og farve, format, følsomhed og mærker. Smalfilmsoptagere og gengivere. Smalfilmteknik ved kunst- og dagslys.

2. Mørkekammerarbejde.

Fremkaldelse, kopiering, forstørrelse, diapositiver og montering af billeder samt beskæring. Reproduktion.

3. Ekspedition (salg).

Kundebetjening ved disk, telefonekspedition, ekspedition af skriftlige ordre, korrekt og forsvarligt indpakning af varer.

4. Forsendelse.

Udskrivning af nødvendige papirer til forsendelse af varer med bud, post, bane, skib, luftfartøj eller fragtmand i den udstrækning, disse forsendelsesmåder forekommer. Udskrivning af debet- og kreditsedler, fakturaer og kvitteringer.

5. Disponering.

Ordreudskrivning og opøvelse i vareindkøb efter forretningens behov.

6. Varebehandling.

Kontrollering, kalkulation og mærkning af varer. hensigtsmæssig og forsvarlig oplagring af varer.

7. Reklame og propaganda.

Pyntning af forretningens diske, montre, facadeskabe og vinduer, cirkulæreudsendelser, egne salgsbreve og anden reklame.

8. Bogføring.

Den for fotohandelen specielle bogføring, opgørelse og afregning med leverandørerne.

Den væsentligste del af uddannelsen skal ske i butikken med hovedvægten lagt på handelsuddannelsen.

Lærlingerådet, den 16. november 1963.

Jacobi

/L. B. Fabricius

Officielle noter

Ingen