Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for virksomhedens forsikringer ved merkonomkursus


TIMETAL

30 timer

FORMÅL

Dette kursus har til formål at give deltageren kendskab til virksomhedens forsikringsbehov og dækningsmuligheder.

Kurset indeholder en gennemgang af de forskellige forsikringsformer med det mål at sætte deltagerne i stand til at:

- vurdere forsikringsbehovet

- opstille en forsikringsplan

- kommunikere med forsikringsbranchen.

 

 INDHOLD OG OMFANG                Vejledende timetal 

 1. Indledning 

  Eksempler på risikomomenter i virksomheden 

  og den tilhørende forsikringsdækning 

  Forsikringsmæssige definitioner 

  Grundlaget for forsikring                2 

 2. Brandforsikring 

  Forsikring af virksomhedens løsøre og 

  indtjeningsevne 

  Særlige forsikringsformer                8 

 3. Ansvarsforsikring 

  Hvornår er virksomheden ansvarlig? 

  Den forsikringsmæssige dækning af et ansvar 

  Produktansvar                      4 

 4. Motorforsikring 

  Ansvar for et motorkøretøj 

  Lovpligtig ansvarsforsikring 

  Kaskoforsikring og autoulykkesforsikring 

  erhvervskørsel, udenlandskørsel og forhold 

  til panthavere                     3 

 5. Forsikring under transport 

  Fragtføreransvarsforsikring 

  Vareforsikring                     3 

 6. Bygningsforsikring 

  Brandforsikringens omfang 

  Kombineret hus- og grundejerforsikring 

  Forhold til panthavere                 3 

 7. Personforsikring 

  Lovpligtig ulykkesforsikring 

  pensionsforsikring og gruppeliv 

  Dækning under rejser                  3 

 8. Risk management 

  Risikovurdering 

  Forsikringsplan 

  Forsikringsoversigt                   4 

                             ---- 

                              30 

                             ---- 

HJEMMEOPGAVER

Der stilles i alt 6 hjemmeopgaver, hver af et omfang som et halvt

eksamensopgavesæt.

PRØVE

Prøven er skriftlig og varer 4 timer. prøven skal bestå af mindst 2

af hinanden uafhængige opgaver.

SÆRLIGE ADGANGABETINGELSER

Ingen.

Officielle noter

Ingen