Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Læreplan for faget KREDITMARKEDET ved merkonomkursus


Gældende fra 1. august 1981

TIMETAL

60 timer

FORMÅL

Formålet med faget kreditmarkedet er at beskrive finansieringsprocessen i det danske samfund, herunder de institutioner, der på det danske kreditmarked medvirker i denne proces. Der lægges vægt på at belyse forbindelsen mellem det danske marked, den økonomiske politik her i landet samt udviklingen i udlandet.

Desuden beskrives og vurderes, bl.a. omkostningsmæssigt, de forskellige finansieringsformer og låntyper, der forekommer på markedet.

Endvidere gennemgås de særlige problemer, der knytter sig til finansiel vurdering af en virksomheds eller lånsøgers kreditværdighed.

INDHOLD OG Indlærings- Vejledende

OMFANG dybde timetal

1. Finansieringsprocessen A 2

2. De finansielle markeder B 4

2.1. Udviklingen på penge-, kredit- og kapitalmarkedet

2.2. Afhængighed af den økonomiske politik, indbyrdes sammenhæng

2.3. Afhængighed af udviklingen i udlandet

3. Analyse af virksomhedens finansiering C 4

3.1. Statisk analyse

3.2. Dynamisk analyse (pengestrømsanalyse)

3.2.1. Teknik

3.2.2. Formål og anvendelse

4. Fremskaffelse af markedskapital B 6

4.1. Finansieringsformernes karakteristika

4.2. Fremskaffelse af egenkapital

4.3. Fremskaffelse af fremmedkapital

4.3.1. Driftsfinansiering

4.3.2. Anlægsfinansiering

4.3.3. Støtteordninger

5. Finanskalkulation C 26

Indlæring af beregning af effektiv rente gennemføres samtidig med gennemgang af beskrivelsen af de relevante institutioner, jfr. pkt. 6.

5.1. Simpel rentesregning

5.2. Sammensat rentesregning

5.2.1. Grundformler

5.2.2. Interpolation og ekstrapolation

5.2.3. Terminslængde og rentefod

5.2.4. Sammenvejning af rente

5.3. Kursværdi og effektiv rente for forskellige låneformer

5.3.1. Uamortisable lån

5.3.2. Faste lån

5.3.3. Serielån

5.3.4. Annuitetslån

5.3.5. Effektiv debitorrente ved annuitetslån

5.3.6. Kassekredit

5.3.7. Leverandørkredit

5.3.8. Leasing

5.3.9. Factoring

5.4. Effektiv rente efter skat

5.4.1. Faste lån

5.4.2. Serielån

5.4.3. Annuitetslån

5.5. Specielle annuiteter

5.5.1. Forudbetalte annuiteter

5.5.2. Forudberegnet rente

5.5.3. Voksende annuiteter

5.5.4. Forskellig ydelses- og rentetermin

5.6. Afdrag og restgæld på annuitetslån

6. Institutionsbeskrivelse B 6

6.1. Pengeinstitutter

6.2. Realkreditinstitutter

6.3. Finansieringsinstituttet for Industri og Håndværk A/S

6.4. Dansk Eksportfinansieringsfond

6.5. Eksportkreditter

6.6. Egnsudviklingslån

6.7. Branchekautionsinstitutter

6.8. Udlåns og kurssikring

6.9. Leasing

6.10 Factoring

6.11. Lån til håndværk og industri

6.12. Danmarks Skibskreditfond

7.7. Styring af virksomhedens valutadispositioner C 2

8.8. Vurdering af virksomhedens kreditværdighed C 6

9. Studiekredse 4

Hjemmeopgaver

Der stilles 12 hjemmeopgaver hver af omfang som en halv eksamensopgave

INDLÆRINGSDYBDE

A. Eleverne har fået forklaret teoretiske emner gennem en bred orientering og har opnået kendskab til de pågældende emner.

B. Eleverne har fået indlært teoretisk viden gennem lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet og har opnået forståelse af og kendskab til de pågældende emner.

C. Eleverne har lektioner og selvstændigt arbejde med stoffet opnået god forståelse og dybere kendskab til de pågældende emner og kan anvende dette i afgivende kombinationer.

A. Højsteen

uddannelseskonsulent

Officielle noter

Ingen