Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2.del som stenhugger (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Bygge- og anlægsområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0          1          2       2 år 9 mdr. 

 !---------!---!----------------!---!----------!---!---! 

  V ca.22 K10  V ca.28    K10 V ca.42  K10 V 

 !---------!---!----------------!---!----------!---!---! 

 V = Virksomhedsuddannelse varighed angivet i uger 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført basisuddannelsen afsluttende i trin 2 - stenhugger eller anden uddannelse og/eller beskæftigelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de regler, som undervisningsministeriet har fastsat herom.

Uddannelsens mål

Efg-eleven skal gennem uddannelsen opnå erhvervskompetence som stenhugger i overensstemmelse med nedenstående regler for uddannelsen.

Uddannelsens tilrettelæggelse

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at efg-eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under de forudgående skoleophold.

Vejledning til brug ved uddannelsens tilrettelægning fås hos:

Stenhuggerfagets Fællesudvalg, Sekretariatet, Mimersgade 47, 2200 København N (01) 83 70 50

Uddannelse under skoleopholdene på uddannelsens 2. del

Undervisningen på teknisk skole omfatter såvel teoretisk som praktisk indlæring.

Undervisningen tilsigter, i en løbende rimelig udvikling, at give eleven en bred grundlæggende indlæring i det valgte fagområdes arbejdsfunktioner.

Pensum er opdelt således:

1. skoleophold - varighed 10 uger

Videregående uddannelse i skrifttegning, spatiering, frihåndstegning, stilhistorie, konstruktionstegning, tegningslæsning, materialelære samt skrifthugning, granit- eller sandstenshugning, modellering og sikkerhed.

2. skoleophold - varighed 10 uger.

Videregående uddannelse i skrifttegning, spatering, frihåndstegning, konstruktionstegning, tegningslæsning, materialelære, faglige forhold samt skrifthugning, dekorationshugning, granit- eller sandstenshugning, modellering og sikkerhed.

3. skoleophold - varighed 10 uger

Afsluttende uddannelse i skrifttegning, spatiering, frihåndstegning, konstruktionstegning, tegningslæsning,materialelære, faglige forhold samt skrifthugning, dekorationshugning, granit- eller sanstendshugning, modellering og sikkerhed.

Samtlige skoleophold omfatter endvidere obligatorisk undervisning i fællesfagene dansk, samtidsorientering, virksomhedslære og samarbejdslære samt undervisning i valgfrie fag.

Uddannelsesregler

Fastsat af undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsen i praktikvirksomhederne

Uddannelsen i praktikvirksomhederne skal tilrettelægges således, at eleven tildeles arbejdsopgaver, der omfatter de arbejdsdiscipliner, der har været undervist i på de foregående skoleophold.

Eleven skal således have mulighed for at tilegne sig rutine og dyberegående færdigheder i det efter 1. del trin 2 valgte fagområde:

1. Granit- og skrifthugning.

Vekslende spidshugning og maskinhugning samt skrifthugning med hånd- og luftværktøj, eller

2. Sandstens- og skrifthugning.

Vekslende spidshugning og opslåning, skuriering og maskinhugning samt skrifthugning med hånd- og luftværktøj.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

den 3. marts 1981

Sv. A. Bager

Foranstående uddannelsesregler godkendes.

Undervisningsministeriet,

Direktoratet for erhvervsuddannelserne,

den 23. marts 1981

Niels Hummeluhr

Officielle noter

(* 1) Gældende fra 1. april 1981