Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Fagplan med målbeskrivelser for suppleringskursus liniefag - mekanisk linie inden for HTX-forsøgsuddannelse


Kursusbetegnelse: Suppleringskursus liniefag - mekanisk linie

Kursuslængde

Udgave: 1. udgave 1983

Kursusplanen er godkendt 6. juli 1984

Undervisningsministeriet Direktoratet for erhvervsuddannelserne

P.D.V.

Peter Grunbaum

uddannelseskonsulent

 

 Kursusbeskrivelse                     2 

 Emneoversigt                        3 

 Emnebeskrivelser                      4-11 

 Bilag: Tegningsforslag 

 Drejning                          BILAG A 

 Fræsning                          BlLAG A 

 Skruestik/montage                     BILAG B 

 El-svejsning                        BILAG C 

 Gassvejsning                        BILAG D 

 Flammeskæring                       BILAG E 

 Formål 

 Formålet med undervisningen er at give eleven sådanne 

  kvalifikationer, at eleven kan deltage i den efterfølgende 

  undervisning i 3. og 4. semester. 

 Undervisningen omfatter følgende hovedområder: a) Maskinel 

  bearbejdning 

 b) Skruestik/montage 

 c) Sammenføjningsteknik. 

 Uddannelsesmodel. 

 EFGBASIS J & M  J & M + B & A + LEV ØVRIGE 

 UDD.   SM & M EL & TR 

                      SUPPL. KURSUS 

 1. år HTX 

               SUPPL. KURSUS 

 2. år HTX 

 Adgangsbetingelser. 

 Gennemført 1. + 2. semester. 

 Kursusvarighed 

 105 lektioner (max). 

 Klassekvotient 

 Normalt ikke under 12 elever. 

 Undervisningssted. 

 Tekniske skoler. 

 Kursusplanen beskriver suppleringskurset for liniefag i mekanisk 

  linie før påbegyndelsen af 3. semester. 

 Fagområde/emne                   Tid 

 Maskinel bearbejdning                49 

 Drejning 

 Fræsning 

 Skruestik/montage                  21 

 Bore/rive/gevindskære 

 Skrue/stift/nitteforbindel 

 Savning/filing 

 Sammenføjningsteknik                35 

 El-svejsning 

 Gassvejsning 

 Flammeskæring 

                        IALT 105 

- Kursusinformation

- Sikkerhed

- Måleteknik

- Timerne for disse fag er integreret i fagområde timerne.

1. MASKINEL BEARBEJDNING

 • a) DREJNING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området drejning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Udvendig langs-og plandrejning

Udboring

Ud- og indvendig konusdrejning

Ud- og indvendig trekantgevind

Roulettering.

b. FRÆSNING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området fræsning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Planfræsning

Skivefræsning

Horisontal faconfræsning

Vertikal sporfræsning

2. SKRUESTIK/MONTAGE

 • a) BORING/RIVNING/GEVINDSKÆRING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området boring, rivning, gevindskæring.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Valg af skæredata ved boremaskine

Brug af bor, sænker og rival

Gevindskæring manuel.

 • b) SAVNING/FILING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området savning/ filing.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Valg og brug af file

Valg og brug af klinger/skår.

 • c) SKRUE/STIFT/NITTEFORBINDELSE

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området skrue/

stift/nitteforbindelse.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab

til/bliver orienteret om:

Skruer: typer og samlinger

Stifter: typer og samlinger

Nitter: typer og samlinger.

3. SAMMENFØJNINGSTEKNIK

 • a) LYSBUESVEJSNING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området lysbuesvejsning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Hæftning

Kantsøm

Stumpsøm.

 • b) GASSVEJSNING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området gassvejsning.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til arbejdsprocesser som f.eks.:

Hæftning

Tyndpladesvejsning

Tykpladesvejsning.

 • c) FLAMMESKÆRING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området flammeskæring.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Flammeskæring

Skærpning.

4. KURSUSINFORMATION

Formålet med emnet er:

- at give eleven information om kursusforløbet, kursusafslutning og suppleringskursets placering i HTX-uddannelsen og i det videregående uddannelsesmønster.

5. SIKKERHED

Formålet med emnet er:

- at give eleven kendskab til sikkerhed i forbindelse med brug af værktøjer og maskiner.

6. MÅLETEKNIK

 • a) MÅLING

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området måling.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab til/bliver orienteret om:

Fast måleværktøj: stållineal - målebånd

Fast kontrolværktøj: prøveværktøj - gevindtæller slibelære

Indstillelig måleværktøj: skydelære.

 • b) OPMÆRKNINGSMETODER

Formålet med emnet er:

- at give eleven færdigheder inden for området opmærkningsmetoder.

Herunder er det formålet at eleven får praktisk kendskab

til/bliver orienteret om:

Planopmærkning.

Bilag A-E.

DUMMY.GIF billedet er ikke indlagt onMouseOver=

Bilagene er udeladt.

Officielle noter

Ingen