Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af uddannelsesmodel for sejlmagerfagets lærlingeuddannelse

(Tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for servicefagene

 

  godkender direktoratet herved nedenstående uddannelsesmodel for 

  sejlmagerfaget fra og med skoleåret 1984/85. 

  Uddannelsen har en varighed på 3 1/2 år. 

  Undervisningstiden på teknisk skole er 36 lektioner pr. uge. 

 Det bemærkes, at de enkelte praktikopholds varighed kan forskydes af 

  hensyn til en rationel udnyttelse af skoleressourcerne. 

       1 år     2 år     3 år    3 1/2 år 

 !---!--!---------!--!----------!--!----------!--!---! 

  P S5   P   S5   P   S5   P   S2 P 

 !---!--!---------!--!----------!--!----------!--!---! Sejlmager 

 ca. 16  ca. 47    ca. 47     ca. 50 

 P = Praktikophold (I uger) 

 S = Skoleophold (I uger) 

P.d.v.

e.b.

Carl Hald

viceinsp.

Officielle noter

Ingen