Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Bager

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

  P  S10  P  S7  P  S5  P   Praktik 

 !-----!-----!-----!----!-----!----!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   10     4   40     8   80    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   7     4   28     8   56    84 

 --------------------------------------------------------------------- 

 3. ophold   5     4   20     8   40    60 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     22        88        176    264 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til bagerfaget.

1. skoleophold (40 lektioner).

Emnerne for første skoleophold er:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Emnerne gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold (28 lektioner).

Hovedemnet for andet skoleophold er:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 3, dog i sammentrængt form.

3. skoleophold (20 lektioner).

Hovedemnet for tredie skoleophold er:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Til gennemgang benyttes undervisningsvejledningen for modul 4, dog i sammentrængt form.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Retningslinjer og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Der kan specielt nævnes følgende valgfrie fag med særlig relevans for bagerfaget.

Mad og mennesker. Fra korn til brød (ikke optaget i kataloget endnu). Økonomi. Tematiseret naturlære: (levnedsmiddel). Regning og matematik, teknisk engelsk og tysk, reklame og forbruger. (Kan evt. etableres som studiekreds). Formning.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1985.

Denne skrivelse ophæver hermed direktoratets skrivelse af 6. marts 1980 V-454.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen