Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfaget i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Levnedsmiddel. Fag/branche: Mejerifaget

(De tekniske skoler)

Uddannelsesforløb:

 

 !-----!-------!-----!-------!-----! 

  P   S15   P   S15   P 

 !-----!-------!-----!-------!-----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Skoleophold Antal   Obl. fællesfag   Valgfrie fag   Antal lek- 

       uger   pr.uge i alt   pr. uge i alt  tioner 

       i alt                     i alt 

 --------------------------------------------------------------------- 

 1. ophold   15     4   60     4   60    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 2. ophold   15     4   60     4   60    120 

 --------------------------------------------------------------------- 

 I alt     30        120        120    240 

 --------------------------------------------------------------------- 

Fagindhold for obligatoriske fællesfag.

Formålet og fagindholdet er fastlagt i den gældende læreplan.

Det forudsættes i det følgende, at undervisningen generelt præges af problemstillinger og eksempler med tilknytning til levnedsmiddelområdet og specielt til mejeristfaget.

1. skoleophold (60 lektioner).

Emnerne som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1 og 3 gennemgås i sammentrængt form.

Emnerne er:

Modul 1:

- erhvervsudviklingen

- ejendomsforhold

- organisationsforhold

- problemer omkring konflikter.

Modul 3:

- social udvikling: Individets tilegnelse af normer, holdninger m.v. herunder: - udvikling af sproget - familiens indflydelse - skolens indflydelse - massemediernes indflydelse - indflydelse via fritidsaktiviteter - virksomhedernes indflydelse.

2. skoleophold (60 lektioner).

Emnerne som beskrevet i undervisningsvejledningerne for modul 2 og 4 gennemgås i sammentrængt form.

Emnerne er:

Modul 2:

- virksomhedernes målsætning og politik

- arbejdstagergruppens målsætning og politik

- den enkelte arbejdstagers målsætning og krav til produktionen.

Modul 4:

- arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med: - sikkerhed på arbejdspladsen - lønsystemer - tidsplanlægning - produktionsstyring.

Valgfrie fag:

Der undervises efter reglerne i »Retningslinjer og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Der kan specielt nævnes følgende fag med særlig relevans for

mejeristfaget:

- mad og mennesker

- økonomi

- tematiseret naturlære

- datalære

- idræt

- et håndværks sprog

- førstehjælp.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft 1. marts 1985.

Denne skrivelse ophæver hermed direktoratets skrivelse af 27. september 1977.

P.d.v.

e.b.

Finn Christensen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen