Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jordbrugsområdet. Uddannelse: Dyrebruger

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jordbrugsområdet skal man meddele, at direktoratet for erhvervsuddannelserne kan godkende ovennævnte 2. dels uddannelse med virkning for elever, der indgår uddannelsesaftale fra medio 1986.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Uddannelsens varighed: 2 år og 8 måneder.

 

 Uddannelsesmodel: 

 !------! !------!-----!------!-----!----------!-----!------! 

  Basis    P  S10  P   S10    P   S10   P 

 !------! !------!-----!------!-----!----------!-----!------! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten gennemføres 

  uddannelsen efter fire forskellige modeller. 

 Praktikperioderne vil derfor kunne variere i længde. 

 Uddannelsesforløb: 

 Model        1     2     3     4 

 ----------------------------------------------------------- 

 1. praktikophold  22    32    22    32 uger 

 1. skoleophold   10    10    10    10 - 

 2. praktikophold  20    32    30    42 - 

 2. skoleophold   10    10    10    10 - 

 3. praktikophold  42    30    32    20 - 

 3. skoleophold   10    10    10    10 - 

 4. praktikophold  25    15    25    15 - 

 Skoleopholdene er angivet som nettotider, dvs. at undervisningsfrie 

  perioder ikke er medregnet. 

 Praktikperioderne er ca. tider. 

 Der kan ske kalendermæssig forskydning af de enkelte skoleophold af 

  hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten. 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

          Trin 1  Trin 2  Trin 3 

 ----------------------------------------------- 

 Retningsfag    260    260    280 

 Fællesfag      60    60    40 

 Tilvalgsfag     40    40    40 

 ----------------------------------------------- 

 I alt       360    360    360 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af direktoratets godkendte kursusplaner.

Denne skrivelse ophæver bestemmelserne om dyrebrugeruddannelsen i direktoratets skrivelse af 4. juni 1981, V-492, vedr. 2. dels uddannelsen inden for jordbrugsområdet.

P.d.v.

e.b.

Jens Pehrson

underv.insp.

Officielle noter

Ingen