Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Undervisningsplan for fællesfag og valgfrie fag i efg, 2. del. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Automatikmekaniker

(Til de tekniske skoler, husholdningsskoler, gartnerskoler,

skovskoler m.v.)

Uddannelsesforløb:

 

 !---!-----!---!----!---!-----!---!----!---!----! 

  P  S10  P  S6  P  S10  P  S5  P  S5 

 !---!-----!---!----!---!-----!---!----!---!----! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold. 

 Fagrække og lektionsplaner: 

 ------------------------------------------------------------------- 

 Skole-   Antal   Obl.   Valgfrie   Antal 

 ophold   uger  fællesfag   fag   lektioner 

       i alt   i alt   i alt    i alt 

 ---------------------------------------------------- 

 1. ophold  10    50     50     100 

 ---------------------------------------------------- 

 2. ophold   6    36     24     60 

 ---------------------------------------------------- 

 3. ophold  10    50     50     100 

 ---------------------------------------------------- 

 4. ophold   5    25     25     50 

 ---------------------------------------------------- 

 5. ophold   5    19     31     50 

 ---------------------------------------------------- 

 I alt    36    180    180     360 

 ---------------------------------------------------- 

Det forudsættes, at undervisningen præges af problemstillinger med tilknytning til jern- og metalområdet og specielt til automatikmekanikerfaget.

SVSD-undervisningen:

1. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Den teknologiske udvikling i relation til:

- erhvervsudvikling

- ejendomsretsforhold

- organisationsforhold

- problemer vedrørende konflikter.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 1.

2. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Arbejdsmiljø, herunder dettes sammenhæng med:

- sikkerhed på arbejdspladsen

- lønsystemer

- tidsplanlægning

- produktionsstyring.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 4.

3. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

Social udvikling, individets tilegnelse af normer, holdninger m.v., herunder:

- udvikling af sproget

- familiens indflydelse

- skolens indflydelse

- massemediernes indflydelse

- virksomhedernes indflydelse.

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 3.

4. og 5. skoleophold.

Emnerne for skoleopholdet er:

- samfundets målsætning og politik

- virksomhedernes målsætning og politik

- det enkelte individs målsætning og politik,

Disse emner gennemgås som beskrevet i undervisningsvejledningen for modul 2.

planlægningen af de to skoleophold foregår som et hele, men det vil være hensigtsmæssigt, at hvert skoleophold udgør et afrundet hele, f.eks. ved anvendelse af de foreslåede temaer.

Valgfrie fag.

Der undervises efter reglerne i »Retningslinier og katalog vedrørende valgfrie fag«, marts 1983, 4. udgave.

Overgangsbestemmelser.

Denne skrivelse træder i kraft dags dato, samtidig ophæves direktoratets skrivelse af 1. februar 1982, V-532, J.nr. 20-30-00-59-01/77.

P.d.v.

e.b

Bjørn Andersen

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen