Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ny kontoruddannelse: Advokatsekretær

Efter indstilling fra Erhvervsuddannelsesrådet og lærlingerådet meddeler direktoratet herved, at der fra og med den 1. oktober 1987 kan indgås uddannelsesaftaler, såvel for lærlinge som for efg-elever, som Advokatsekretær i kontorfaget.

For lærlinge gælder de sædvanlige regler om læretidens længde, jfr. direktoratets skrivelse af 6. januar 1975 (II-426).

For efg-elever varer 2. dels-uddannelsen 2 år.

Undervisningen på handelsskole for lærlinge omfatter kursus til handelsmedhjælpereksamen, der består af indledningskursus, semesterkursus samt 3x2 uger skoleophold i branche-/retningsfag.

Undervisningen på handelsskole for efg-elever omfatter 3x2 ugers skoleophold i branche-/retningsfag.

Branche-/retningsfagene er fælles for lærlinge og efg-elever.

Branche-/retningsfagene er:

1. skoleophold (2 uger): Administration, salg og service.

2. skoleophold (2 uger): Advokatsekretær I

3. skoleophold (2 uger): Advokatsekretær II

P.d.v.

e.b.

N.H. Tetzschner

underv.insp.

Officielle noter

Ingen