Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om efg 2. dels uddannelse. Hovederhvervsområde: Jern- og metalområdet. Uddannelse: Håndformer

(De tekniske skoler)

Efter indstilling fra erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet samt forelæggelse for erhvervsuddannelsesrådet har direktoratet godkendt efg 2. dels uddannelsen som håndformer med virkning fra 1. januar 1986 jvf. direktoratets skrivelse V-730 af 13. august 1986.

Uddannelsesvarighed: 1 1/2 år.

Lovgrundlag: Lov om erhvervsfaglige grunduddannelser jvf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987.

 

 Uddannelsesmodel. 

 !--------------! !---!--!--------!--!---! 

 Industriformer  P S4   P  S4 P 

 !--------------! !---!--!--------!--!---! 

 P = Praktikophold 

 S = Skoleophold 

 Uddannelsesforløb: 

 1. Praktikophold    ca. 16 uger 

 1. Skoleophold (trin 1)   4 - 

 2. Praktikophold    ca. 38 - 

 2. Skoleophold (trin 2)   4 - 

 3. Praktikophold    ca. 16 - 

Skoleopholdene er angivet som nettotider, d.v.s. undervisningfrie perioder er ikke medregnet. Der kan ske kalendermæssig forskydning i de enkelte praktikopholds varighed af hensyn til en jævn udnyttelse af skolekapaciteten.

Undervisningen gennemføres som fælles skandinavisk uddannelse på Skandinavisk Støberiskole i Jønkøbing, Sverige.

 

 Timefordeling på de enkelte skoleophold: 

 ---------------------------------------- 

 Fagområde        Trin 1  Trin 2 

 ---------------------------------------- 

 Værkstedsundervisning  56    56 

 ---------------------------------------- 

 Fagteori        120   120 

 ---------------------------------------- 

 I alt          176   176 

 ---------------------------------------- 

Undervisningsgrundlag:

Undervisningen meddeles på grundlag af godkendte læreplaner.

Overordnet uddannelsesmål:

Håndformeren kan selvstændig arbejde med form- og kærnematerialer, støbesystemer og metoder, komplicerede forme og kærner samt maskinformning.

Desuden kan håndformeren efterbehandle det støbte gods, foretage kvalitetskontrol, materialeafprøvning og forebyggelse af støbefejl.

Håndformeren kan behandle og vedligeholde støberianlæg, forskellige ovntyper, sandblæsningsanlæg, formemaskiner samt rensnings- og ventilationsanlæg.

Håndformeren har opnået et praktisk rettet kendskab til almene samfundforhold samt indsigt i virksomhedsorganisation og samarbejdsformer.

P.d.v.

e.b.

Knud Frankær

undervisningsinspektør

Officielle noter

Ingen