Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som entreprenørmaskinmekaniker (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0     1/2   1   1 1/2    2  2 1/2    3 år 

 !---!---!---------!---!----------!--!---------!--!-----! 

  V K10   V   K5   V   K7   V   K5  V 

 !---!---!---------!---!----------!--!---------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i transportmiddellinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til herom af undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som entreprenørmaskinmekaniker i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og for uddannelsen gældende kursusplaner.

Fællesuddannelse

2. del trin 1 og 2 er fælles for elever, der har valgt entreprenørmaskinmekaniker- og landbrugsmaskinmekanikeruddannelsen:

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole. Uddannelsen i virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdicipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, betjening af instrumenter og andet værkstedsudstyr. Desuden sammenføjningsteknik, maskinel- og manuel bearbejdning samt montage, reparationsteknik, fejlfinding og justering af entreprenørmaskiner og mobile arbejdsmaskiner.

Endvidere arbejdsmiljø-og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- svejsning, løsbare sammenføjninger og montage.

- manuel og maskinel spåntagning samt flammeskæring.

- dieselmotorer-, el- og hydraulikteknik.

- maskinelementer.

- tegningsforståelse.

- reparation, justering og kontrol/afprøvning på mobile arbejdsmaskiner og redskaber.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

- Brancherettet teknologi (herunder tek. matematik og fysik).

Herunder indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 5 uger

Pensum:

- hydrauliksystemer.

- teknik og materialeforståelse. Tegnings- og diagramforståelse samt kredsløbsteknik.

- måling, justering, fejlfinding samt reparationsteknik på transmissioner og brændstofssystemer.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

- teknisk fremmedsprog (engelsk og tysk).

Herunder indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 7 uger

Pensum:

- maskinel spåntagning.

- lysbue- og MAG-svejsning samt loddeteknik.

- profil- og pladearbejde.

- materialeforståelse.

- tolerance og måleteknik.

- måling, justering, fejlfinding samt reparationsteknik på entreprenørmaskiner, herunder momentforstærker (converter) og hydrauliske gearskiftesystemer (powershift - el udstyr og ladeanlæg).

- hydraulisk-, styretøj- og bremseteknik. Udskiftning og fejlretning på entreprenørmaskiner, herunder benzin, og el.

- samtidsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 5 uger

Pensum:

- mekanisk montage.

- hydraulik-, elektronik og styringsteknik på entreprenørmaskiner, herunder måling, justering og systematisk fejlfinding/diagnose.

- samridsorientering.

- virksomhedslære.

- samarbejdslære og dansk.

- brancherettet teknologi (herunder biologi/økologi).

Herunder indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lov nr. 289 af 8. juni 1977 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- fejlfinding på samt reparation og vedligeholdelse af hydrauliske gravemaskiner, grave/læssemaskiner, bæltetraktorer, gummihjulslæssere og andre i entreprenørmaskinmekanikerbranchen almindeligt forekommende maskiner samt på eludstyr og ladeanlæg.

- fremstilling af enkelte reservedele og slidreparation på chasis og redskab er i forbindelse med ovennævnte maskiner, herunder drejning, lusbue-, MAG- og gassvejsning.

- reparation af dieselmotorer, hydrauliske systemer, herunder momentforstærkere, (convertere) og hydrauliske gearskiftesystemer (powershift), samt styretøj og bremsesystemer.

- brændstofanlæg, køle-, smøre, og udstødningssystem på dieselmotorer samt ventilslibning og justering.

Arbejdet udføres i/med de for branchen normalt forekommende materialer- og udstyr samt efter normalt forekommende tegninger og diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelser

- fejlfinding og reparation på benzin-, gas- og el-gaffeltrucks, vejbaneudlæggere, vibrationstromler, byggekraner, mobilkraner, lastvognskraner og dumpers.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget

for jern- og metalområdet:

Ove Schandorff

Foranstående uddannelsesregler godkendes:

Undervisningsministeriet

Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den. 16. februar 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 4 (maj 1987)