Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse i 2. del som skibsmontør (* 1)

(De erhvervsfaglige grunduddannelser. Jern- og metalområdet)

Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0   1/2   1    1 1/2  2    2 1/2     3 år 

 !--!---!----------------------!--!--------------!--!-----! 

 V K10     V       K7    V    K5  V 

 !--!---!----------------------!--!--------------!--!-----! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Adgangsbetingelser

Gennemført jern- og metals grundskole i smede- og maskinlinien eller anden uddannelse, der kan ligestilles hermed i henhold til de herom af Undervisningsministeriet fastsatte regler.

Uddannelsens mål

Eleven skal i uddannelsestiden opnå erhvervskompetence som skibsmontør i overensstemmelse med nedenstående uddannelsesregler og de for uddannelsen gældende kursusplaner.

Uddannelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at eleven beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært under det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på brug af håndværktøj, svejseudstyr og andet værkstedsudstyr samt reparationsteknik for skibsmontører med de hertil hørende dele.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- fagteori, herunder værktøjsteknik og tegningslæsning

Montage

- montage, herunder rørarbejde

Sammenføjningsteknik

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, gassvejsning,

MIG-svejsning og lodning

Maskinel bearbejdning

- maskinel bearbejdning, herunder spåntagning

Manuel bearbejdning

- manuel bearbejdning, herunder flammeskæring

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 7 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Fagteori

- fagteori, herunder materialelære, værkstedsteknik, motorlære og hydraulik

Montage

- montage

- hydraulik

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

Almene kundskaber

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk

Fagteori

- fagteori, herunder værkstedsteknik og motorlære

Montage

- montage, herunder rørarbejde og mekanisk montage

Sammenføjningsteknik

- sammenføjningsteknik, herunder lysbuesvejsning, gassvejsning og lodning

Maskinel bearbejdning

- maskinel bearbejdning, herunder spåntagning

Manuel bearbejdning

- manuel bearbejdning, herunder flammeskæring

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold foretages en faglig bedømmelse i henhold til fagets bedømmelsesplan.

Uddannelsesregler

Fastsat af Undervisningsministeriet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 150 af 18. marts 1987 om erhvervsfaglige grunduddannelser.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

- montage, reparation og eftersyn af hovedmotorer i skibe med tilhørende kobling og propeller-udstyr samt hjælpeaggregater, motorer, kompressorer og pumper efter given specifikation

- mekanisk og hydraulisk dæksmaskineri

- drejning

- lysbuesvejsning

- flammeskæring

- lodning

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen:

- fræsning

- gassvejsning

- MIG-svejsning

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Erhvervsuddannelsesudvalget for jern- og metalområdet

H. Kryger Sørensen

Foranstående uddannelsesregler godkendes

Undervisningsministeriet Direktoratet for erhvervsuddannelserne

den 10. juni 1987

Mogens Johansen

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)