Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som værktøjsmager (formværktøj) inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0   1/2   1   1 1/2    2   2 1/2    3   3 1/2 år 

 !-----!----!-----!----!------!----!----------!-!-------!----!-------! 

  V  K10  V  K10  V  K10   V   K5  V   K10  V 

 !-----!----!-----!----!------!----!----------!-!-------!----!-------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som værktøjsmager med formværktøj som speciale i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Fælles uddannelse

Trin 1 er fælles for lærlinge, der har valgt værktøjsmager- og maskinarbejderuddannelsen.

Trin 2 og 3 er fælles for de to værktøjsmagerbrancher, medens det sidste trin er specialkursus.

Uddannnelsens tilrettelægning

Det krævede praktiske og teoretiske pensum indlæres i virksomheden og på teknisk skole.

Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de arbejdsdiscipliner, der er indlært i det/de forudgående skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på maskinel spåntagende bearbejdning, herunder drejning, fræsning, slibning, gnistbearbejdning, boring, CNC-teknik samt brug af tolerance- og måleværktøjer i forbindelse hermed.

Skruestiksarbejde, herunder brug af håndværktøj, måleværktøj og andet værkstedsudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Forskole - varighed 10 uger

Pensum:

- skruestiksarbejde

- drejning

- fræsning

- måling

- slibning af håndværktøj og drejestål

- øvelser i demontage og montage

- tegningslæsning

materialelære

- værkstedstekniske beregninger

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- drejning

- fræsning

- boring

- slibning

- CNC-teknik, herunder programmering af og emnefremstilling på CNC-fræsemaskine

- måling

- styringsteknik

- skruestiks-/montagearbejde

- værkstedsteknik

- værkstedstekniske beregninger

- materialelære

- tegningslæsning

- tekniske engelsk/tysk

- matematik

- naturlære

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Pensum:

- drejning

- fræsning, herunder universal-, pantograf- og kopifræsning

- boring

- planslibning

- profilslibning

- sænkgnistning

- rundslibning

- slibning af skærende værktøjer

- maskinfiling

- båndsavning

- CNC-teknik

- skruestiksarbejde

- materialelære

- værktøjsteori

- tegningslæsning

- bearbejdningsplanlægning

- datalære

- værkstedstekniske beregninger

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

- CNC-fræsning

- sænkgnistning

- CNC-trådgnistning

- koordinatslibning

- profil- og rundslibning

- reparationsteknik

- opstilling

- afprøvning af værktøjer

- fremstilling af værktøjsdetaljer

- værktøjsteori

- tegningslæsning, herunder metodevalg

- styringsteknik

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 10 uger

Pensum:

- fremstilling af et komplet sprøjtestøbeværktøj med sidetræk, polering samt uddybning af tidligere indlærte teoretiske og maskinelle discipliner.

- reparationsteknik

- polering

- datalære

- matematik

- værkstedstekniske beregninger

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fremstilling af formværktøj, herunder:

- drejning

- fræsning

- boring

- slibning

- skruestiksarbejde

- tilpasning, opstilling, afprøvning og reparation af formværktøjer.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- profilslibning

- koordinatslibning

- rundslibning

- sænkgnistning

- CNC-trådgnistning

- CNC-fræsning

- fremstilling af snit-/stanseværktøj.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Reglerne gælder fra og med den 1. sept. 1987

Lærlingerådet, den 11. aug. 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)