Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler for uddannelse som værktøjsmager (snit- og stanseværktøj) inden for smede- og maskinarbejderfaget (* 1)


Opbygning og varighed

 

 Uddannelsestid: 

 0   1/2   1   1 1/2    2   2 1/2    3   3 1/2 år 

 !-----!----!-----!----!------!----!----------!-!-------!----!-------! 

  V  K10  V  K10  V  K10   V   K5  V   K10  V 

 !-----!----!-----!----!------!----!----------!-!-------!----!-------! 

 V = Virksomhedsuddannelse 

 K = Kursus på teknisk skole, varighed angivet i uger 

Uddannelsens mål

Lærlingen skal i læretiden opnå erhvervskompetence som værktøjsmager med snit- og stanseværktøj som speciale i overensstemmelse med nærværende uddannelsesregler og den for teknisk skole fastsatte kursusplan.

Fælles uddannelse

Trin 1 er fælles for lærlinge, der har valgt værktøjsmager- og maskinarbejderuddannelsen.

Trin 2 og 3 er fælles for de to værktøjsmagerbrancher, medens det sidste trin er specialkursus.

Uddannnelsens tilrettelægning

De krævede praktiske og teoretiske færdigheder behandles på teknisk

skole. Uddannelsen på virksomheden tilrettelægges således, at

lærlingen beskæftiges ved og opnår praktiske færdigheder i de

arbejdsdiscipliner, der er gennemgået under det/de forudgående

skoleophold.

Undervisningen på teknisk skole

Undervisningen på teknisk skole omfatter praktik og teori med hovedvægt på maskinel spåntagende bearbejdning, herunder drejning, fræsning, slibning, gnistbearbejdning, boring, CNC-teknik samt brug af tolerance- og måleværktøjer i forbindelse hermed.

Skruestiksarbejde, herunder brug af håndværktøj, måleværktøj og andet værkstedsudstyr.

Endvidere arbejdsmiljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse hermed.

Forskole - varighed 10 uger

Pensum:

- skruestiksarbejde

- drejning

- fræsning

- måling

- slibning af håndværktøj og drejestål

- øvelser i demontage og montage

- tegningslæsning

materialelære

- værkstedstekniske beregninger

Trin 1 - varighed 10 uger

Pensum:

- drejning

- fræsning

- boring

- slibning

- CNC-teknik, herunder programmering af og emnefremstilling på CNC-fræsemaskine

- måling

- styringsteknik

- skruestiks-/montagearbejde

- værkstedsteknik

- værkstedstekniske beregninger

- materialelære

- tegningslæsning

- tekniske engelsk/tysk

- matematik

- naturlære

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 2 - varighed 10 uger

Pensum:

- drejning

- fræsning, herunder universal-, pantograf- og kopifræsning

- boring

- planslibning

- profilslibning

- sænkgnistning

- rundslibning

- slibning af skærende værktøjer

- maskinfiling

- båndsavning

- CNC-teknik

- skruestiksarbejde

- materialelære

- værktøjsteori

- tegningslæsning

- bearbejdningsplanlægning

- datalære

- værkstedstekniske beregninger

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 3 - varighed 5 uger

Pensum:

- CNC-fræsning

- sænkgnistning

- CNC-trådgnistning

- koordinatslibning

- profil- og rundslibning

- reparationsteknik

- opstilling

- afprøvning af værktøjer

- fremstilling af værktøjsdetaljer

- værktøjsteori

- tegningslæsning, herunder metodevalg

- styringsteknik

- datalære

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

Trin 4 - varighed 10 uger

Pensum:

- fremstilling af et komplet følgesnitværktøj med buk samt uddybning af tidligere indlærte teoretiske og maskinelle discipliner.

- reparationsteknik

- polering

- datalære

- matematik

- værkstedstekniske beregninger

- samtidsorientering

- virksomhedslære

- samarbejdslære og dansk.

Herudover indgår en række almene fag, som er valgfrie.

I forbindelse med sidste skoleophold gennemføres en faglig prøve i henhold til Lærlingelovens § 15.

Uddannelsesregler

Fastsat af Lærlingerådet i henhold til § 24, stk. 5 i lovbekendtgørelse nr. 128 af 16. marts 1987 om lærlingeforhold.

Følgende arbejdsområder/discipliner skal indgå i uddannelsen på virksomheden:

Fremstilling af snit- og stanseværktøjer, herunder:

- drejning

- fræsning

- boring

- slibning

- skruestiksarbejde

- båndsavning

- filing/maskinfiling

- tilpasning, opstilling, afprøvning og reparation af snit/standseværktøjer.

Arbejdet udføres med de for branchen forekommende materialer/-udstyr og efter normalt anvendte tegninger/diagrammer.

Ønskeligt supplement til virksomhedsuddannelsen

- profilslibning

- koordinatslibning

- rundslibning

- sænkgnistning

- CNC-trådgnistning

- CNC-fræsning

- fremstilling af formværktøj.

I øvrigt beskæftigelse ved andet på virksomheden forekommende fagligt og for uddannelsen værdifuldt arbejde.

Reglerne gælder fra og med den 1. sept. 1987

Lærlingerådet, den 11. aug. 1987

Lars Nordskov Nielsen

/Jørgen T. Møller

Officielle noter

(* 1) Udsendelse 1 (januar 1988)