Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Til sædekornsfirmaerne Ekstraordinær indkaldelse af forslag om sortsblandinger af vårbyg


Nye forslag til sammensætning af sortsblandinger af vårbyg i sæsonen 1987/88 - ud over de i Statsfrøkontrollens meddelelse 123-87 af 27. oktober 1987 godkendte - kan indsendes til Statsfrøkontrollen senest den 15. februar 1988. Liste over ekstraordinært godkendte blandinger for 1987/88 forventes udsendt i uge 7.

I Statsfrøkontrollens meddelelse 123-87 af 27. oktober 1987 er opført, hvilke sortsblandinger af vårbyg der er godkendt for sæsonen 1987/88.

De vanskelige vejrforhold i 1987 har bevirket, at det kan være vanskeligt eller umuligt at skaffe tilstrækkelige mængder af sorter, som var planlagt til at indgå i sortsblandinger. Derfor foretager Statsfrøkontrollen undtagelsesvis en ekstraordinær indkaldelse af forslag om sortsblandinger.

Bestemmelserne om sortsblandinger af vårbyg er meddelt i Statsfrøkontrollens meddelelse 60-86, Sæ-40, af 24. januar 1986, hvortil der henvises. I bilag 1 til Statsfrøkontrollens meddelelse 115-87, Sæ-77, af 31. august 1987, er givet en oversigt over vårbygsorter optaget på den officielle danske sortsliste for 1987/88.

Hvis Deres firma ønsker at indsende yderligere forslag om sortsblandinger, bedes De udfylde og tilbagesende vedlagte spørgeskema, bilag 1. Besvarelserne skal for at kunne tages i betragtning være Statsfrøkontrollen i hænde

senest den 15. februar 1988.

En oversigt over, hvilke sortsblandinger der ekstraordinært vil kunne godkendes for sæsonen 1987/88, forventes udsendt i uge 7.

Med venlig hilsen

Anita Kjeldsen

BILAG 1 til

meddelelse 135-88

SÆ-94

FIRMANAVN:

ADRESSE:

På grund af de i efteråret 1987 ekstreme vejrforhold er udvalget af sorter, der kan indgå i sortsblandinger, ændret i forhold til det planlagte. Derfor ønsker ovennævnte sædekornsvirksomhed følgende sortsblandinger af vårbyg godkendt for sæsonen 1987/88 ud over de ved Statsfrøkontrollens meddelelse 123-87 af 27. oktober 1987 godkendte blandinger:

 

 --------------------------------------------------------------------- 

                 BLANDING 

 SORTSNAVNE ---------------------------------------------------------- 

          A       B       C       D 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 1 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 2 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 3 

 --------------------------------------------------------------------- 

   SORT 4 

 --------------------------------------------------------------------- 

 MÆNGDE I TONS 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Motivering for de ønskede kombinationer: 

 ---------------   ------------------------------------------------ 

   dato                underskrift 

Officielle noter

Ingen