Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume

I bidragspligtiges indtægter medregnedes overskuddet i selskab, som han hidtil havde været ejer af som personligt indehavet virksomhed, men som han herefter omdannede til et anpartsselskab med sin nuværende hustru som eneste anpartshaver.

Den fulde tekst

Bidragssager generelt. Indkomstopgørelse/udgifter. Hvem betragtes som selvstændig erhvervsdrivende. Selskabskonstruktioner/ejerforhold. Erhvervsevne.


Manden havde uden særlig grund omdannet et personligt ejet firma med betydeligt overskud til et anpartsselskab, hvor hans nye hustru ejede samtlige anparter, og hvor han kun fik beskeden løn. Civilretsdirektoratet lagde vægt på selskabets overskud over en periode, og antog, at manden ikke udnyttede sin erhvervsevne ved kun at få udbetalt en beskeden løn.

Officielle noter

Ingen