Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse vedrørende fritagelse for basisuddannelsen for personer, der er fyldt 19 år, ved de erhvervsfaglige grunduddannelsers tekniske uddannelser. Krav til 1 års relevant fuldtidsarbejde

(De tekniske skoler)

I henhold til § 2, stk. 1, i Undervisnings- og Forskningsministeriets bekendtgørelse nr. 482 af 29. juni 1989 om fritagelse for dele af skoleundervisningen i de erhvervsfaglige grunduddannelser fastsætter Direktoratet for erhvervsuddannelserne følgende regler om kravene til 1 års relevant fuldtidsarbejde.

2. dels-skolerne fritager efter ansøgning en person over 19 år for basisuddannelsen, når ansøgeren kan dokumentere 1 års fuldtidsarbejde af væsentlig betydning for den ønskede 2. dels-uddannelse inden for nedenstående fagområder:

BYGGE- OG ANLÆGSOMRÅDET:

 • 1) Maler:

Erhvervserfaring med industriel overfladebehandling eller i malerfaget.

 • 2) Øvrige fag:

Erhvervserfaring inden for det ønskede arbejdsområde.

DE GRAFISKE FAG:

 • 1) Pressefotograf:

Relevant erhvervserfaring, således at ansøgeren kan dokumentere de faglige færdigheder, der er beskrevet i fagområde-målbeskrivelsen i kursusplanen for 2. semester, fotolinien i den grafiske basisuddannelse.

 • 2) Øvrige fag:

Erhvervserfaring inden for det ønskede arbejdsområde.

JERN- OG METALOMRÅDET:

 • 1) Plastmager:

Erhvervserfaring på en plastindustriel virksomhed med relevant arbejde i forhold til plastmageruddannelsen.

 • 2) Øvrige fag:

Beskæftigelse på en jernindustriel virksomhed med relevant arbejde i forhold til den ønskede oplæringsbranche. Ved relevant arbejde forstås arbejdsdiscipliner, der indgår i uddannelsesreglerne for den ønskede oplæringsbranche.

JORDBRUGSOMRÅDET:

 • 1) Væksthusgartner:

Erhvervserfaring inden for jordbrugsområdet.

 • 2) Øvrige fag:

Erhvervserfaring inden for jordbrugsområdet samt kørekort til traktor eller bil.

LANDTRANSPORTOMRÅDET:

Relevant beskæftigelse samt stort kørekort.

LEVNEDSMIDDELOMRÅDET:

 • 1) Køkkenassistent:

Varieret arbejde i storkøkkener og institutionskøkkener. Ved varieret arbejde forstås deltagelse i alle køkkenfunktioner, d.v.s. fremstilling af varm og kold mad, bagning, opvask, afrydning og rengøring.

 • 2) Mejerist:

Relevant erhvervserfaring, optjent på mejerivirksomheder.

 • 3) Møller:

Relevant erhvervserfaring inden for mølleriområdet.

 • 4) Øvrige fag:

Beskæftigelse inden for det ønskede brancheområde.

SERVICEOMRÅDET:

 • 1) Boligmonteringsområdet:

Relevant erhvervsarbejde.

 • 2) Beklædningsoperatør:

Relevant erhvervserfaring, heraf minimum 6 måneder ved industrisyning. Kurser i industrisyning fra AMU-centre/Specialarbejderskoler kan godkendes som en del af erhvervserfaringen.

 • 3) Frisør:

Relevant erhvervserfaring inden for frisørfaget, d.v.s. deltagelse i praktisk frisørarbejde, såsom kundemodtagelse, kundebetjening, orientering om frisørprodukter, klargøring, hårvask samt eventuelt faglige discipliner i forbindelse med udførelse af hårfarvning og permanent.

 • 4) Tandklinikassistent:

Beskæftigelse på en tandklinik.

 • 5) Øvrige fag:

Relevant erhvervserfaring inden for det ønskede arbejdsområde.

P. m. v.

e. b.

Sonja Lundqvist

fuldmægtig

Officielle noter

Ingen