Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Kapitalafgiftssatsen beregnes årligt på grundlag af et simpelt gennemsnit af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet effektiv obligationsrente for de første 6 måneder af det til indkomståret svarende kalenderår. Den effektive obligationsrente opgøres med to decimaler for fast forrentede kroneobligationer i åbne serier, der noteres på Københavns Fondsbørs, bortset fra indeksregulerede obligationer. Satsen udgør den beregnede gennemsnitsrente nedrundet til nærmeste hele procentpoint.
Den fulde tekst

Virksomhedsskatteloven

 

- Kapitalafkastsatsen til brug for beregning af kapitalafkast efter virksomhedsskatteloven

Kapitalafkastsatsen for indkomståret 1993 udgør 8 pct.

Tidligere kapitalafkastsatser:

1992 udgør

    9 pct.

1991 udgør

    9 pct.

1990 udgør

    11 pct.

1989 udgør

    10 pct.

1988 udgør

    11 pct.

1987 udgør

    11 pct.