Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Fundering af mindre bygninger (SBI-anvinsing 181) (* 1)


Fundering af mindre bygninger. Jørgen Larsen og C.C. Ballisager. SBI-anvisning 181. 1994. 163 s. A5. Kr. 200,00.

Indeholder en gennemgang af de jordbunds- og grundvandsforhold, som er bestemmende for funderingen af en bygning. Specielt gennemgås de betingelser, der skal være opfyldt, for at man på forsvarlig måde kan fundere en mindre bygning i traditionel udformning. Anvisningen indeholder en vejledning og en række eksempler, som direkte kan anvendes af den projekterende tekniker og den udførende entreprenør. Desuden indeholder publikationen en gennemgang af de undersøgelser og beregninger, som anvendes ved dimensionering af fundamenter. Anvisningen er velegnet til undervisningsbrug.

Officielle noter

(* 1) SBI-publikationer fås gennem boghandelen eller hos Byggecentrum, telefon 45 76 73 73.

Redaktionel note
  • Der er indsat en fiktiv dato af systemtekniske hensyn.
  • Kun år og måned for underskrivelsen er kendt.