Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bestemmelser om internationalt VHF-telefonistbevis

I medfør af kapitel 4 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 162 af 7. marts 1994, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 191 af 23. maj 1975 vedrørende luftfartscertifikater, følgende:

1. BL 6-61, 3. udgave af 1. maj 1985, Internationalt VHF-telefonistbevis, ophæves

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. november 1996.

Statens luftfartsvæsen, den 22. oktober 1996

Ole Asmussen

/M. Dambæk

Redaktionel note
  • Erstattet af Forskningsministeriets BEK nr. 872 af 02/10/1996