Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 34-årig kvinde blev undersøgt på en gigtafdeling på mistanke om ledegigt, og blev blandt andet behandlet med Imurel. Patienten blev ikke i forbindelse hermed oplyst om, at der kunne fremkomme bivirkninger i form af hårtab.

 

En 34-årig kvinde blev undersøgt på en gigtafdeling på mistanke om ledegigt, og blev blandt andet behandlet med Imurel. Patienten blev ikke i forbindelse hermed oplyst om, at der kunne fremkomme bivirkninger i form af hårtab.

 

Få dage senere mødte patienten atter op på afdelingen med en pose hår.

 

Der blev klaget over, at lægen ikke gav tilstrækkelig information om Imurels bivirkninger, idet patienten ikke blev informeret om, at Imurel medførte hårtab.

Den fulde tekst

Klage over manglende information om bivirkninger i form af hårtab

 

 

Nævnet fandt ikke grundlag for at kritisere den administrerende overlæge og sygeplejersken, der informerede patienten.

Nævnet lagde vægt på, at sygeplejersken havde informeret patienten om virkning og bivirkning af Imurel, og at patienten samtidig havde modtaget skriftlig materiale herom. Af det skriftlige materiale fremgik, at Imurel kunne medføre kvalme, diarre, og appetitløshed, og at det kunne hæmme knoglemarvens evne til at danne blodlegemer. Hårtab blev ikke nævnt som bivirkning.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at sygeplejerske havde oplyst, at lettere hårtab var en mulig bivirkning.

Nævnet oplyste, at i lægemiddelkataloget omtales hårtab og skaldethed ikke som en specifik bivirkning ved behandling med tablet Imurel. I omtalen af generelle bivirkninger med cytostatika nævnes blandt andet hårtab og skaldethed som mulige bivirkninger, der er forbigående og afhængige af dosis.

Nævnet kunne endvidere oplyse, at større hårtab er en sjældent bivirkning ved behandling med 50 mg Imurel dagligt, idet det er en lav dosis.

Endelig kunne nævnet oplyse, at en patient, i det omfang denne ønsker det, har krav på information om sin sygdom, herunder mulige komplikationer eller bivirkninger af behandlingen, særligt når der er nærliggende risiko for alvorlige bivirkninger. Informationen skal altid gives forud for behandlingen, og det skal på dette tidspunkt indføres i journalen, at en sådan information er givet.

Nævnet fandt, at hårtab, som følge af indtagelse af Imurel, ikke kunne anses som en alvorlig komplikation, idet hårtabet er forbigående og alene har kosmetisk karakter.