Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Resumé
En 22-årig mand var født med en ekstra højresidig storetå og deformitet i form af udadbøjning og korthed af 1. storetå på højre fod. Han var i sin barndom og ungdom blevet opereret herfor gentagne gange, og han fik endvidere den 10. november 1999 foretaget en stivgørelsesoperation i storetåens mellemled samt forlængelse af strækkesenen i storetåen.

 

Ved en kontrol den 20. januar 2000 blev der fundet hæmolytiske streptokokker i spidsen af tåen. Disse blev behandlet med penicillin. Ved kontrol den 16. marts 2000 var tåen helet, men der var betydelige belastningssmerter, en udtalt forfodsspredning og øget belastning af storetåens grundled.

 

Der blev blandt andet klaget over, at patienten forud for operationen den 10. november 1999 ikke blev informeret om risikoen for eventuelle varige komplikationer eller bivirkninger forbundet med indgrebet.

Den fulde tekst

Klage over utilstrækkelig information ved udvidet operativt indgreb på storetå

 

 

Patientklagenævnet fandt grundlag for at kritisere den overlæge, som opererede patienten, for hans information til patienten i forbindelse med operationen den 10. november 1999. Nævnet lagde herved vægt på, at patienten var stillet en operation i udsigt, som alene skulle omfatte forlængelse af fodens strækkesene, stivgørelse af storetåens mellemled samt midlertidig fiksation hen over grundleddet. Af operationsbeskrivelsen fremgik det imidlertid, at overlægen havde fjernet yderligere 1 cm af storetåens grundstykke for at kunne modvirke den svært opadførte stilling i storetåens grundled.

Det var herefter nævnets opfattelse, at overlægen ved operationen den 10. november 1999 foretog et betydeligt mere omfattende operativt indgreb, end patienten var informeret om, idet en fjernelse af ledforbindelsen i storetåens grundled almindeligvis medfører varige følger for storetåens fortsatte funktion.