Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bestemmelser om beregning af mindstebeholdning af brændstof og olie for flyvemaskiner i erhvervsmæssig offentlig lufttrafik
(BL 5-18, 2. udgave)

 

 

I medfør af § 82 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 543 af 13. juni 2001, fastsætter Statens Luftfartsvæsen herved efter bemyndigelse fra Trafikministeriet, jf. bekendtgørelse nr. 795 af 3. september 2001 om henlæggelse af opgaver til Statens Luftfartsvæsen og om kundgørelse af de af luftfartsvæsenet udfærdigede forskrifter, følgende:

1. BL 5-18, Beregning af mindstebeholdning af brændstof og olie for flyvemaskiner i erhvervsmæssig offentlig lufttrafik, 1. udgave af 1. oktober 1967, ophæves.

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 1. januar 2003.

Statens Luftfartsvæsen, den 6. december 2002

Ole Asmussen

/Henning Christensen