Senere ændringer til afgørelsen
Resume
Resumé
En 65-årig kvinde fik i forbindelse med indlæggelse foretaget gynækologisk undersøgelse, der viste fortykket slimhinde på begge sider af klitoris. En afdelingslæge forsøgte at fortage vævsprøve, men dette kunne ikke gennemføres på grund af patientens smertereaktion. Afdelingslægen besluttede, at der i stedet skulle gennemføres kikkertundersøgelse af skeden og foretages celleskrab fra begge sider af klitoris og skeden. Ved senere udskrivning blev der i brevet til egen læge anført, at der var gennemført gynækologisk undersøgelse, der var normal. Da patienten et år senere blev henvist til undersøgelse, blev der konstateret kræft i de ydre kønsorganer.

Sundhedsstyrelsen Indberettede bl.a. en afdelingslæges undersøgelse og information af patienten til Patientklagenævnet.
Den fulde tekst

Indberetning over manglende opfølgning på foretagne prøver

 

Nævnet fandt anledning til kritik af afdelingslægen for behandlingen samt informationen. Nævnet lagde vægt på, at patienten 10 år tidligere havde fået fjernet livmoderen på grund af celleforandringer og muskelknude i livmoderen. Videre fandt nævnet, at afdelingslægen udtrykkeligt burde have sikret, at de relevante og tilstrækkelige diagnostiske procedurer blev gennemført, da det ikke lykkedes at foretage en biopsi. Nævnet fandt, at de gennemførte undersøgelser, selv i sammenhæng, måtte anses for utilstrækkelige til diagnostik af forandringer af den omhandlede karakter. Nævnet fandt videre, at afdelingslægen på grund af afdelingens instruks herom burde have informeret patienten om det fortsatte forløb herunder om, hvorledes og hvornår der kunne fås svar på de foretagne prøver.