Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om installationer med højtryks CO2 anlæg til beskyttelse af maskinrum

 

 

Søfartsstyrelsen anbefaler følgende vedrørende højtryks CO2 anlæg til beskyttelse af maskinrum:

 

1. Alle fleksible slanger uanset type bør udskiftes i installationer, der er mere end 10 år gamle.

2. Slanger bør endvidere udskiftes i henhold til fabrikantens anvisninger, når der konstateres tegn på brud.

3. Der bør kun anvendes slanger med yderbelægning af thermoplast.

4. Flaskeventiler bør være selvlukkende.

5. CO2 flasker bør være placeret i højst 2 rækker.

6. Den krævede kontrol af flaskers indhold bør foretages ved måling.

7. Servoinstallation bør være monteret med to pilotflasker.

8. Alle eftersyn bør foretages i henhold til »Søfartsstyrelsens vejledning nr. 2 af 25. januar 2001 om eftersyn af højtryks CO2 anlæg«.

Baggrunden for ovennævnte anbefalinger er:

Periodisk udskiftning af højtryksslanger

I flere tilfælde er der konstateret brud (lækager) på fleksible højtryksslanger monteret mellem flaskeventiler og CO2 manifold. Lækagen bliver konstateret ved tryksætningen af CO2 manifold med nitrogen til 60 bar under eftersyn af CO2 anlæg udført i overensstemmelse med »Søfartsstyrelsens vejledning nr. 2 af 25. januar 2001 om eftersyn af højtryks CO2 anlæg«. Lækagen er ikke kun konstateret ved eftersyn af ældre anlæg, men også på anlæg i 5 år gamle skibe.

Anvend selvlukkende flaskeventiler

I regel 6.4, kapitel II-2 N (1), Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, er der krav om, at det skal være muligt at udlufte servosystemet fra udløserstedet. Formålet er, at det i tilfælde af brud på fleksible slanger, udblæste pakninger mv. skal være muligt at kunne lukke for flaskeventilerne uden for CO2 rummet.

Da denne bestemmelse blev indført den 1. juli 2002, var det Søfartsstyrelsens opfattelse, at de flaskeventiler, der nu blev leveret, var af den selvlukkende type. Søfartsstyrelsen har efterfølgende ved syn udført på værfter i Fjernøsten konstateret, at installationer bliver monteret med ikke selvlukkende ventiler. (1. generationsventiler). Når man benytter »ikke selvlukkende ventiler«, er det umuligt at trænge ind i rummet og lukke flaskeventilerne i tilfælde af CO2 udslip.

Placer CO2 flasker i max. to rækker

I regel 2, kapitel II-2 N (1), Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, er der krav om, at CO2 flasker skal være solidt fastspændt i opretstående stilling og placeret således, at flaskeventilerne let kan kontrolleres. Søfartsstyrelsen har konstateret anlæg, hvor flasker er opstillet på 3 rækker. Ved denne placering er det ikke muligt at kunne åbne flaskerne manuelt i tilfælde af svigt på servosystemet.

Brug måling ved kontrol af CO2 flaskers indhold

I henhold til regel 3.5, kapitel II-2 N (1), Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, kan kontrol af CO2 flasker udføres enten ved vejning eller måling. For at udføre denne kontrol ved vejning skal både de fleksible højtryksslanger samt slanger i servosystemet afmonteres. Dette medfører stor risiko for lækager efter montering.

Brug mindst to pilotflasker i servoinstallationen

I servoinstallationen for åbning af flaskeventiler og hovedstopventil har der normalt været benyttet to flasker. Søfartsstyrelsen har ved syn foretaget på værfter i Fjernøsten og Tyrkiet konstateret, at der kun er monteret en pilotflaske i servosystemet. Ved denne installation er der ingen reserveflaske i tilfælde af lækager på pilotflasken. Servosystemet vil således være uden tryk, med det resultat at flaskeventiler og hovedstopventil ikke kan åbnes fra udløserstedet.

Henvendelse kan ske til Center for skibe.

Søfartssstyrelsen, den 26. september 2006

/Peter Frey