Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-630

Resumé

Klager – en person – klagede over en udsendelse på TV 2 og TV 2/News.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I indslaget ”Det stærke køn” beskrives en undersøgelse af mænd og kvinders chance for at overleve blodpropper og hjerneblødninger generelt. Billedmaterialet i indslaget hidrører fra et byggemarked, hvor TV 2 efter det oplyste filmede med byggemarkedets samtykke.

Pressenævnet finder det uheldigt, at der i introduktionen til indslaget fokuseres på [K], da det kan give seeren en forventning om, at indslaget kommer til at handle om klager. Nævnet bemærker i den forbindelse, at medier bør være varsomme med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Det fremgår imidlertid af det påklagede indslag, at klager alene er afbildet, idet hun er kvinde. Da [K] ikke identificeres med indholdet af indslaget, og indslaget ikke i øvrigt er krænkende for klager, udtaler nævnet ikke sin kritik.

[K] har klaget til Pressenævnet over en udsendelse på TV 2 og TV 2/News den 19. december 2007, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

TV 2 sendte den 19. december 2007 kl. 22.00 udsendelsen ”Nyhederne” med indslaget ”Det stærke køn”. Af indslaget fremgik bl.a. følgende:

Studieværten(Ved siden af studieværten fremgik et nærbillede af [K] i ca. 5 sekunder): Hvem er den mest seje og slidstærke, er det manden eller er det kvinden? Hvem kan fx. bedst overleve ved at blive slået i hovedet, falde ned fra et træ eller komme igennem en alvorlig sygdom?

Studieværten: Ja, ny forskning viser, at det i hvert fald ikke er manden.”

Indslaget fortsætter med klip fra et byggemarked. Klager fremgik ikke af klippet. Herefter udtalte en overlæge sig:

Interviewer: Hvem af de her to personer [en mand og en kvinde] tilhører det svage køn?

Tom Skyhøj Olsen, Overlæge, Hvidovre Hospital: Ja, det er uden tvivl ham der. Han har ikke så meget overlevelseskraft, som hende der.”

Af indslaget fremgik det, at overlæge Tom Skyhøj Olsen havde været med til at lave en undersøgelse af 40.000 patienter. Undersøgelsen påviste, at kvinder havde 25 % større chance for at overleve blodpropper og hjerneblødninger end mænd. I indslaget udtalte flere mandlige kunder i byggemarkedet sig. Mændene blev refereret til som ”det svage køn”. Overlægen blev interviewet i indslaget, inden indslaget afsluttedes med optagelser fra byggemarkedet:

Speak (af skærmbilledet fremgik [K] i ca. 4 sekunder, mens hun talte med en mand): Heller ikke de medlemmer, vi mødte af det svage køn her i byggemarkedet, har lyst til at blive lavet om til det holdbare køn.

Studieværten: Hurra for kvinderne som i øvrigt i gennemsnit lever 4,5 år længere end os mænd. Tillykke med det.”

TV 2/News sendte samme dag kl. 23.00 et identisk indslag, dog uden studieværtens indledende oplæg.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har anført, at hun ikke var informeret om, at hun blev filmet. I udsendelsen vistes billeder, hvor der var zoomet ind på klager og hendes kæreste. Indslaget blev tillige vist fire gange på TV 2 News.

2.2. TV 2 og TV 2/News’ synspunkter

TV 2 og TV 2/News har anført, at man forud for optagelserne indhentede tilladelse til at filme i byggemarkedet, og at byggemarkedet er et offentligt tilgængeligt område.

TV 2 og TV 2/News har videre anført, at der er tale om et positivt indslag, hvor [K] og hendes kæreste fremtræder sammenlagt i ca. syv sekunder i det pågældende indslag. Mediet har afvist, at indslaget er krænkende for [K].

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Jytte Scharling, Jan Kristensen, Ulrik Holmstrup og Bodil Mørkøv Ullerup.

I indslaget ”Det stærke køn” beskrives en undersøgelse af mænd og kvinders chance for at overleve blodpropper og hjerneblødninger generelt. Billedmaterialet i indslaget hidrører fra et byggemarked, hvor TV 2 efter det oplyste filmede med byggemarkedets samtykke.

Pressenævnet finder det uheldigt, at der i introduktionen til indslaget fokuseres på [K], da det kan give seeren en forventning om, at indslaget kommer til at handle om klager. Nævnet bemærker i den forbindelse, at medier bør være varsomme med at anvende enkeltpersoner som illustration til en generel beskrivelse. Det fremgår imidlertid af det påklagede indslag, at klager alene er afbildet, idet hun er kvinde. Da [K] ikke identificeres med indholdet af indslaget, og indslaget ikke i øvrigt er krænkende for klager, udtaler nævnet ikke sin kritik.

Afgjort den 26. marts 2008.