Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Indstiftelse og udformning

Kapitel 2   Tildeling

Kapitel 3   Ikrafttrædelse

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarsministerens Medalje

Kapitel 1

Indstiftelse og udformning

§ 1. Hendes Majestæt Dronningen har den 7. december 2009 tiltrådt indstiftelsen af Forsvarsministerens Medalje. Forsvarsministerens Medalje kan tildeles danskere såvel som udlændinge, der har ydet en anerkendelsesværdig indsats.

Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles danskere såvel som udlændinge, der gennem handling har ydet en frygtløs indsats eller er blevet alvorligere skadet, invalideret eller omkommet.

Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarsministeren.

§ 2. Medaljen præges i sølv, der forgyldes, og bærer på aversen kongekronen i den udformning, der anvendes af Forsvarsministeriet, og langs medaljemøntens rand indskriften »FORSVARSMINISTEREN«. På reversen indgraveres sted eller begivenhed og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et hvidt krydsbånd med en bred rød midterstribe og to smalle røde kantstriber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted eller begivenhed og årstal.

§ 3. Til medaljen medfølger et patent med motivation.

Kapitel 2

Tildeling

§ 4. Forsvarsministerens Medalje overrækkes af forsvarsministeren og kan ikke ansøges.

§ 5. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 6. Ved tildeling af Forsvarsministerens Medalje kan anden, herunder udenlandsk eller international, dekoration, indeholdende tilsvarende eller næsten tilsvarende motivation normalt ikke tildeles.

Stk. 2. Ved tildeling af anden, herunder udenlandsk eller international, dekoration, kan Forsvarsministerens medalje normalt ikke tildeles med tilsvarende eller næsten tilsvarende motivation.

Kapitel 3

Ikrafttrædelse

§ 7. Cirkulæret træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.

Forsvarsministeriet, den 4. januar 2010

P.M.V.
E.B.
Pernille Reuter Eriksen