Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

§ 1. Forsvarets Medalje for Fremragende Tjeneste tildeles militært og civilt personel i forsvaret, der har ydet en ekstraordinær indsats.

§ 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der har ydet en særlig ekstraordinær indsats til gavn for dansk forsvar.

Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

§ 2. Medaljen præges i sølv, der forgyldes, og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres sted og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et hvidt krydsbånd med to brede røde midterstriber. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

Stk. 3. Ved gentagen tildeling forholdes således, at 2. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i sølv, og 3. gang påhæftes medaljens krydsbånd et egeløv i guld. På medaljens rand indgraveres sted og årstal.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.

§ 5. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.

Forsvarsministeriet, den 4. januar 2010

P.M.V.\mE.B.
Pernille Reuter Eriksen