Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Cirkulære om tildeling af Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste

(godkendt af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II den 7. december 2009)

§ 1. Forsvarets Medalje for Faldne i Tjeneste tildeles militært og civilt personel i forsvaret, der er faldet som følge af våbenvirkning, inkl. miner, i kamphandlinger eller over for terroristvirksomhed.

Stk. 2. Medaljen kan tillige tildeles andre danskere såvel som udlændinge, der til gavn for dansk forsvar har ydet en særlig fortjenstfuld indsats for andre og derved selv er faldet.

Stk. 3. Tildeling af medaljen foretages af forsvarschefen.

§ 2. Medaljen præges i sølv, der forgyldes, og bærer på aversen statsvåbenets tre kronede løver ledsaget af ni hjerter udfyldende hele aversens flade. På reversen indgraveres ”Faldet i Tjeneste” og årstal indskrevet i en krans af egeløv.

Stk. 2. Til medaljen hører et hvidt krydsbånd med en bred rød kantstribe. Medaljens krydsbånd placeres på venstre side af brystet i overensstemmelse med det til enhver tid gældende reglement for bæring af dekorationer.

§ 3. Medaljen tildeles som personlig ejendom.

§ 4. I øvrigt fastsættes de nærmere forhold af Forsvarskommandoen.

§ 5. Cirkulæret af den 1/10 2005 ophæves den 1/1 2010.

§ 6. Nærværende bestemmelse træder i kraft den 1/1 2010 og gælder for den indsats, der er ydet efter dette tidspunkt.

Forsvarsministeriet, den 4. januar 2010

P.M.V.
E.B.
Pernille Reuter Eriksen