Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00814

Resumé

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri har ikke retlig interesse

TV 2 bragte et indslag om lystfiskeri. Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri klagede over, at det er faktuelt forkert, at ålen er truet af overfiskeri, og at TV 2 i en årrække har behandlet spørgsmålet om bæredygtigt kystfiskeri meget ensidigt. Pressenævnet afviser at behandle klagen, da foreningen ikke er omtalt i udsendelsen og derfor ikke har retlig interesse.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og de enkelte medlemmer ikke direkte eller indirekte er nævnt i indslaget, kan hverken [Klager] eller foreningen anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, [Klager], har klaget over et nyhedsindslag vedrørende lystfiskeri bragt den 29. marts 2015 på TV 2/FYN, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at det er faktuelt forkert, når det i indslaget anføres, at ulovligt fiskeri med få garn eller ruser skader fiskebestanden, at ålen ikke er truet af overfiskeri, og at TV 2/Fyn i en årrække har kørt en ensidig dækning af emnet skånsomt bæredygtigt kystfiskeri.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Henset til, at Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri og de enkelte medlemmer ikke direkte eller indirekte er nævnt i indslaget, kan hverken [Klager] eller foreningen anses for at have en sådan retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Afgjort den 20. august 2015.