Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R1925
 
Den fulde tekst

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledningen beskriver primært bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer med senere ændringer, bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer samt bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. Vejledningen er rettet mod de virksomheder, som ønsker at tilsætte vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer til fødevarer.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i PDF-format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Berigelsesvejledning/Sider/Forside.aspx

Fødevarestyrelsen, den 13. december 2017

Else Molander

/ Sandra Fisker Tomczyk