Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning til bekendtgørelse om betaling af praktiserende dyrlæger for veterinært arbejde

I bekendtgørelse nr. 573 af 30. maj 2017 er der fastsat regler om betaling af praktiserende dyrlæger for veterinært arbejde. I denne vejledning opstilles satser for timeløn og befordring, samt hvordan praktiserende dyrelæger skal fakturere Fødevarestyrelsen.

Timelønnen er fremskrevet fra 2012 niveau, jf. Moderniseringsstyrelsens grundbeløbsberegner (http://hr.modst.dk/Service%20Menu/Loenberegner.aspx)

Tabel 1: Timeløn og befordringsgodtgørelse den 1. april 2017 og frem

Arbejdstid
31. marts 2012 (timeløn)
1. april 2017 og frem (timeløn)
Inden for normal arbejdstid (kl. 06:00 - kl. 19:00)
600 kr.
625 kr.
Uden for normal arbejdstid (kl. 19:00 - kl. 06:00) + 100 pct.
1.200 kr.
1.251 kr.
Weekender og på søgnehelligdage (uanset tidspunkt) + 100 pct.
1.200 kr.
1.251 kr.
 
Kørsel fra 1. april 2017 og frem (godtgørelse pr. km.)
For de første 20.000 km.
For kørsel mere end 20.000 km.
Befordringsgodtgørelse (ingen moms)
3,53 kr.
1,93 kr.

Fremsendelse af fakturaer til Fødevarestyrelsen skal ske elektronisk, og ud fra nedenstående oplysninger:

Fødevarestyrelsen

Stationsparken 31-33

2600 Glostrup

CVR-nr.: 62534516

EAN-nr.: 5798000986008

Beskrivelse: En beskrivelse af opgaven udført for Fødevarestyrelsen

Reference: Personen eller enheden som har rekvireret den praktiserende dyrlæge

Fakturaen skal bl.a. indeholde følgende:

Antal timer til normal timesats * timeløn = i alt

Evt. antal timer til 100 % overbetaling * timeløn = i alt

Antal km * befordringsgodtgørelse = i alt (der skal ikke beregnes moms af befordringsgodtgørelse)

Antal/mængde af utensilier * pris/antal/mængde = i alt

I alt = i alt

Efter Fødevarestyrelsen har rekvireret den praktiserende dyrlæge, betaler Fødevarestyrelsen løn for den forbrugte tid, udgifter til utensilier samt befordringsgodtgørelse. Hvis den praktiserende dyrlæge er i besætningen ved rekvirering, betales der kun befordringsgodtgørelse retur til den nærmeste praksisadresse.

Fødevarestyrelsen, den 14. august 2017

Per S. Henriksen

/ Thomas Lysgaard