Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Dansk radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl.PMR 446 radioanlæg
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Dansk radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg1)

I medfør af § 9 i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold, jf. lovbekendtgørelse nr. 823 af 3. juli 2007, fastsættes:

§ 1. For landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg, gælder følgende danske radiogrænseflade, jf. bilag 1: Dansk radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. marts 2009.

IT- og Telestyrelsen, den 25. februar 2009

Jørgen Abild Andersen

/ Robert Lindgaard


Bilag 1

Dansk radiogrænseflade nr. 00 022 for landmobile VHF/UHF radioanlæg, inkl. PMR 446 radioanlæg

Frekvenstildelinger, sendeeffekter, tilladelsesforhold m.v.

Nr.
Parameter
Beskrivelse
Status
1
Tjeneste ifølge ITU’s Radioreglement
Mobil tjeneste.
N
2
Anvendelse
Analoge og digitale landmobile radioanlæg (basisstationer og mobile anlæg) til overførsel af tale og data samt til reportageformål.
PMR 446 radioanlæg med integreret antenne.
N
3
Tilladte frekvensbånd
Landmobile radioanlæg
Bånd a: 29,7-31,7 MHz.
Bånd b: 68,0-74,8 MHz.
Bånd c: 75,2-87,5 MHz.
Bånd d: 146,0-174,0 MHz.
Bånd e: 406,2-470,0 MHz.
PMR 446 radioanlæg
Bånd f: 446,0-446,1 MHz (analoge anlæg).
Bånd g: 446,1-446,2 MHz (digitale anlæg).
N
4
Maksimalt tilladte sendeeffekt
Landmobile radioanlæg
Bånd a: 7 W e.r.p.
Bånd b: 25 W e.r.p.
Bånd c: 25 W e.r.p.
Bånd d: 25 W e.r.p.
Bånd e: 50 W e.r.p.
De anførte sendeeffekter for landmobile radioanlæg i bånd a-e er alene vejledende. Den maksimale sendeeffekt fastsættes som et vilkår i den enkelte tilladelse.
PMR 446 radioanlæg
Bånd f: 0,5 W e.r.p.
Bånd g: 0,5 W e.r.p.
N
5
Båndbredder
Bånd a: 10 kHz.
Bånd b-e, analoge systemer: 25 kHz.
Bånd b-e, digitale systemer: Op til 25 kHz.
Bånd e, reportageanlæg: 200 kHz.
Bånd f: 12,5 kHz.
Bånd g: 6,25 kHz eller 12,5 kHz.
N
6
Tilladelsesforhold
Anvendelse af landmobile radioanlæg og reportageanlæg kræver individuel tilladelse til frekvensanvendelse.
PMR 446 radioanlæg må anvendes uden individuel tilladelse til frekvensanvendelse.
N
7
Harmoniserede standarder
EN 300 086.
EN 300 113.
EN 300 219.
EN 300 296.
EN 300 341.
EN 300 390.
EN 301 166.
I
8
Referencer
ERC beslutning (98)25.
ECC beslutning (05)12.
ECC beslutning (06)06.
I
9
Notifikations nr.
2008/0475/DK
I
   
N = normativ
   
I = informativ

Rekvirering af love, bekendtgørelser, standarder m.v.

Radiogrænseflader samt relevante love og bekendtgørelser kan hentes fra IT- og Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk.

ETSI dokumenter ((I-)ETS’er, EN’er og TBR’er) kan hentes fra ETSI’s hjemmeside: www.etsi.org.

ITU anbefalinger m.v. kan købes direkte hos ITU, Place des Nations, CH-1211 Genève 20, tlf.: +41 22 730 5111, fax: +41 22 733 7256 eller www.itu.int.

ECC publikationer, herunder ECC beslutninger og anbefalinger, kan fås hos: ERO, European Radiocommunications Office, Nansensgade 19, 1366 København K, tlf.: 3525 0300, fax: 3525 0330. For yderligere information henvises til ERO’s hjemmeside: www.ero.dk hvorfra dokumenterne også gratis kan hentes.

ISO/CEN/CENELEC/IEC/DS standarder kan købes hos Dansk Standard, Kollegievej 6, 2920 Charlottenlund, tlf.: 3996 6101, fax: 3996 6102, eller via www.ds.dk.

Officielle noter

1) I overensstemmelse med bestemmelserne i direktiv 98/34/EF, der kodificerer informationsproceduren 83/189/EØF, er denne grænseflade notificeret over for Europa-Kommissionen under nr. 2008/0475/DK.