Sagsforløb 2009/1 BF 250
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Udvalget for Forretningsordenen den 14. juni 2010

Betænkning og indstilling

fra

Udvalget for Forretningsordenen om Folketingets samtykke i henhold til grundlovens § 57

(vedrørende Jesper Langballe)

I henhold til Folketingets forretningsordens § 25, næstsidste punktum, har udvalget fået henvist et fra Justitsministeriet modtaget brev af 8. juni 2010, i hvilket ministeriet anmoder om Folketingets samtykke efter grundlovens § 57 til, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Jesper Marquard Langballe for overtrædelse af straffelovens § 266 b, stk. 1, i overensstemmelse med det af Rigsadvokaten udarbejdede udkast til anklageskrift.

Justitsministeriets brev og en af ministeriet udarbejdet notits om sagen samt uddrag af Rigsadvokatens brev af 31. maj 2010 med Rigsadvokatens notat om sagens omstændigheder og det retlige grundlag og udkast til anklageskrift optrykkes som bilag.

Indstilling

Udvalget indstiller, at Folketinget giver samtykke til, at Justitsministeriets anmodning imødekommes.

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjoðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Thor Pedersen V fmd. Mogens Lykketoft S nfmd. Søren Espersen DF Holger K. Nielsen SF Helge Adam Møller KF Flemming Damgaard Larsen V Jens Vibjerg V Peter Christensen V Anne‑Mette Winther Christiansen V Kristian Jensen V Pia Kjærsgaard DF Kristian Thulesen Dahl DF Tom Behnke KF Carsten Hansen S Henrik Dam Kristensen S Karen J. Klint S Nick Hækkerup S Ole Sohn SF Margrethe Vestager RV Morten Østergaard RV Line Barfod EL

Liberal Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Liberal Alliance (LA)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
24
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
3
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

AX12506_5_1.png Size: (410 X 579)


Bilag 2

AX12506_5_2.png Size: (408 X 578)


Bilag 3

AX12506_5_3.png Size: (352 X 595)

.

AX12506_5_4.png Size: (420 X 595)


Bilag 4

AX12506_5_5.png Size: (420 X 595)


Bilag 5

AX12506_5_6.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_7.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_8.jpg Size: (475 X 677)

.

AX12506_5_9.jpg Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_10.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_11.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_12.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_13.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_14.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_15.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_16.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_17.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_18.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_19.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_20.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_21.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_22.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_23.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_24.png Size: (420 X 595)

.

AX12506_5_25.png Size: (420 X 595)

.