Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Vejledning om satser mv. 2011

Sygedagpenge, barseldagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse, aktiv beskæftigelsesindsats og børnepasningsorlov.

Satser på arbejdsløshedsforsikringens område, se www.ams.dk

Indhold

1. Sygedagpenge og barseldagpenge

Lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni 2006 , som senest ændret ved lov nr. 1545 af 20. december 2006, lov nr. 1587 af 20. december 2006, lov nr. 523 af 6. juni 2007, lov nr. 389 af 27. maj 2008, lov nr. 480 af 12. juni 2009, lov nr. 247 af 23. marts 2010 og lov nr. 701 af 25. juni 2010.

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, jf. LBK nr. 1084 af 13. november 2009 , som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.

Tabel 1: Sygedagpenge 2011

2. Delpension

Lov om delpension, jf. LBK nr. 1096 af 16. november 2005 , som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.

Tabel 2: Delpension 2011

3. Fleksydelse

Lov om fleksydelse, jf. LBK nr. 871 af 6. juli 2007, som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.

Tabel 3: Fleksydelse 2011

4. Kontanthjælp, revalidering og ledighedsydelse

Lov om aktiv socialpolitik, jf. LBK 946 af 1. oktober 2009

Tabel 4.1: Kontanthjælp 2011

Tabel 4.2: Revalidering og ledighedsydelse 2011

Tabel 4.3: Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2011

Tabel 4.4: Finansiering 2011

5. Aktiv Beskæftigelsesindsats

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. LBK nr. 938 af 25. september 2009 og

Lov om seniorjob, lov nr. 1543 af 20. december 2006.

Tabel 5: Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse m.v. 2011

6. Børnepasningsorlov

Lov om børnepasningsorlov, jf. LBK nr. 193 af 23. marts 2004, som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.

Tabel 6: Børnepasningsorlov 2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 15. december 2010

P.M.V.
Marie Hansen

/ /Søren Tingskov


Bilag 1

     
Satstabeller
           
                   
Tabel 1. Sygedagpenge og barseldagpenge 2011
       
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Sygedagpenge
               
Højeste sygedagpengebeløb
   
Lov § 50, stk. 1
Kr. uge
3.8301)
 
Højeste sygedagpengebeløb
   
Lov § 50, stk. 1
Kr. time
103,51
 
Ukendt arbejdstid, mand2)
   
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
178,74
 
Ukendt arbejdstid, kvinde2)
   
Lov § 47, stk. 2
Kr. time
161,41
 
Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende
     
Minimumsydelse
     
Lov § 45
 
Kr. uge
2.553
 
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
1.732
 
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
2.598
 
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
2.678
 
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3)
 
Lov § 45
 
Kr. årlig
4.017
 
Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere
       
Lønsum, optagelse
     
Lov § 55
 
Kr. årlig
6.702.500
 
Lønsum, udelukkelse
     
Lov § 55
 
Kr. årlig
8.272.800
 
Præmiesats
     
Lov § 55
 
Pct. årlig
Barseldagpenge
           
0,69
 
 
 
Dagpenge efter barselloven
 
 
§ 26 og § 35
Kr. uge
3.8301)
 
1) Træder i kraft mandag den 3. januar 2011.
 
2) Jf. § 8 i BEK nr. 665 af 20. juni 2006.
 
3) Satsen anvendes indtil den 1. april 2011. Satsen for perioden fra den 1. april 2011 til udgangen af marts 2012 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk, ved årsskiftet 2010/2011.
 
             
Tabel 2 Delpension 2011
               
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Delpensionens størrelse
             
Basisbeløb
     
Lov § 4, stk. 1
Kr. årlig
163.311
 
Lønmodtager, delpension/times nedsættelse
Lov § 4, stk. 2
Kr. årlig
4.413,81
 
Lønmodtager, delpension, minimum 4/37
 
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
17.652
 
Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37
Lov § 3, stk. 1
Kr. årlig
110.340
 
Selvstændige delpension
Lov § 1, stk. 4
Kr. årlig
81.660
 
Mindsteudbetaling af delpension
   
Lov § 4 c, stk. 2
Kr. måned
100
 
Beregning af delpension
             
Selvstændige, mindste indtægt4)
Lov § 1, stk. 5
Kr. årlig
54.437
 
Timesats ved ukendt arbejdstid, mand5)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
178,74
 
Timesats ved ukendt arbejdstid, kvinde5)
Lov § 3, stk. 2
Kr. time
161,41
 
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4 a, stk. 4
 
60 pct.
 
Nedsættelse af beløb fra pensionsordning
Lov § 4 a, stk. 7
 
45 pct.
 
Fradrag, pensionsordning
   
Lov § 4 a, stk. 4
Kr. årlig
13.873
 
Indbetaling til ATP
               
Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten6)
Lov § 16 a
 
Kr. time
0,84
 
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen6)
Lov § 16 a
 
Kr. time
0,84
 
4) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6 i BEK nr. 452 af 28. april 2010.
 
5) Jf. § 1 i BEK nr. 452 af 28. april 2010.
 
6) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3 i BEK nr. 1237 af 11. december 2009.
 
               
Tabel 3. Fleksydelse 2011
             
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Fleksydelsen
     
Lov § 17, stk. 1
Kr. årlig
181.236
 
Mindsteudbetaling af fleksydelse
 
Lov § 25, stk. 2
Kr. måned
100
 
Fradrag i pensionsbeløb
   
Lov § 18, stk. 4
Kr. årlig
13.800
 
Lempeligt fradrag
     
Lov § 20, stk. 3
Kr. årlig
33.632
 
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed7)
Lov § 21
 
Kr. årlig
69.363
 
Fleksydelsesbidrag8)
     
Lov § 8
 
Kr. kvartal
1.340
 
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren
   
Lov § 14
 
Kr. time
0,84
 
Frivilligt ATP-bidrag, kommunen
 
 
Lov § 14
 
Kr. time
0,84
 
7) Jf. § 41, stk. 1 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.
 
8) Jf. § 8, stk. 2 i BEK nr. 691 af 21. juni 2007.
 
               
Tabel 4.1 Kontanthjælp 2011
             
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Hjælp til forsørgelse
             
Fyldt 25 år, forsørger børn
   
Lov § 25, stk. 1, nr. 1
Kr. mdl.
13.345
 
Fyldt 25 år, andre
     
Lov § 25, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
10.044
 
Under 25 år, udeboende
   
Lov § 25, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
6.472
 
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
 
Lov § 25f, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
5.486
 
Under 25 år, udeboende, behovsbestemt tillæg (maks.)
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
986
 
Under 25 år, hjemmeboende
   
Lov § 25, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
3.123
 
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 25f, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
2.728
 
Under 25 år, hjemmeboende, behovsbestemt tillæg (maks.)
Lov § 25f, stk. 3
Kr. mdl.
395
 
Under 25 år, børn
     
Lov § 25, stk. 2, nr. 1
Kr. mdl.
13.345
 
Under 25 år, psykisk syg, børn
   
Lov § 25, stk. 2, nr. 2
Kr. mdl.
13.345
 
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
 
Lov § 25, stk. 2, nr. 3
Kr. mdl.
10.044
 
Under 25 år, gravid
     
Lov § 25, stk. 3
Kr. mdl.
10.044
 
Under 25 år, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg
Lov § 25, stk. 4
Kr. mdl.
13.345
 
Kontanthjælpsnedsættelse
   
Lov § 25, stk. 5
Kr. mdl.
634
 
Loft over kontanthjælpen
             
Gifte og samlevende, forsørgere
   
Lov § 25b, stk. 1, nr. 1
Kr. mdl.
13.345
 
Gifte og samlevende, ikke forsørgere
 
Lov § 25b, stk. 1, nr. 2
Kr. mdl.
10.044
 
Enlige, forsørgere
     
Lov § 25b, stk. 1, nr. 3
Kr. mdl.
16.648
 
Enlige, ikke forsørgere
   
Lov § 25b, stk. 1, nr. 4
Kr. mdl.
13.345
 
Maksimal nedsættelse, gifte (til sammen)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
2.395
 
Maksimal nedsættelse, andre (pr. person)
Lov § 25c, stk. 2
Kr. mdl.
1.586
 
Starthjælp
               
Fyldt 25 år, gifte og samlevende
   
Lov § 25, stk. 12, nr. 1
Kr. mdl.
5.367
 
Fyldt 25 år, enlig
     
Lov § 25, stk. 12, nr. 2
Kr. mdl.
6.472
 
Under 25 år, udeboende
   
Lov § 25, stk. 12, nr. 3
Kr. mdl.
5.367
 
Under 25 år, hjemmeboende
   
Lov § 25, stk. 12, nr. 4
Kr. mdl.
2.668
 
Forsørgertillæg, enlige
   
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.619
 
Forsørgertillæg, gifte og samlevende
 
Lov § 25, stk. 13
Kr. mdl.
1.342
 
Engangshjælp
               
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)
Lov § 25a, stk. 2
Kr. mdl.
5.367
 
Hjemmeboende under 25 år (maksimum)
 
Lov § 25a, stk. 3
Kr. mdl.
2.668
 
Hjælp til visse persongrupper
             
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 1
Kr. mdl.
8.339
 
Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret
Lov § 27, stk. 2
Kr. mdl.
2.700
 
Orlovsydelse, maksimum9)
       
Kr. mdl.
9.967
 
Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra
       
Formue, enlige
     
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
10.000
 
Formue, ægtefæller
     
Lov § 14, stk. 1
Kr. året
20.000
 
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, forsørg. børn
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
13.345
 
Forsørgelsesydelse, ægtefælle, andre
 
Lov § 30, stk. 2
Kr. mdl.
10.044
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 1. pkt.
Kr. time
14,57
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 1, 2. og 4. pkt.
Kr. time
35,51
 
Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt
Lov § 31, stk. 4
Kr. time
35,51
 
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
Lov § 31, stk. 2
Kr. time
205,52
 
Arbejdsindtægt, ukendt arbejdstimer, omregningssats
Lov § 13, stk. 13
Kr. time
109,05
 
Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift
         
Ikke-forsørgere
     
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
2.600
 
Forsørgere med et hjemmeboende barn
 
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
3.800
 
Forsørgere med et udeboende barn
 
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
3.900
 
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme over 1
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
700
 
Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
550
 
Samlet indtægtsgrænse efter 3 måneder
 
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
16.597
 
Grænse, uafh. af tidligere indtægt, personer på
         
starthjælp
       
Lov § 34, stk. 510)
Kr. mdl.
11.668
 
Sanktioner 11)
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 25)
Kontanthjælp:
       
Fyldt 25 år, forsørger børn
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
616
 
Fyldt 25 år, andre
     
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
464
 
Under 25 år, udeboende
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
299
 
Under 25 år, udeboende, nedsat hjælp
 
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
253
 
Under 25 år, hjemmeboende
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
144
 
Under 25 år, hjemmeboende, nedsat hjælp
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
126
 
Under 25 år, børn
     
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
616
 
Under 25 år, psykisk syg, børn
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
616
 
Under 25 år, psykisk syg, udeboende
 
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
464
 
Under 25 år, gravid
     
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
464
 
Under 25 år, bidragspligt, max. hjælp inkl. tillæg
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
616
 
Kontanthjælpsnedsættelse, jf. lovens § 25, stk. 5
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
-29
 
Periodesanktion (fradrag pr. dag i hjælpen efter § 25)
Starthjælp:
     
Fyldt 25 år, gifte og samlevende
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
248
 
Fyldt 25 år, enlig
     
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
299
 
Under 25 år, udeboende
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
248
 
Under 25 år, hjemmeboende
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
123
 
Forsørgertillæg, enlige
   
Lov § 35, stk.3
Kr. pr. dag
75
 
Forsørgertillæg, gifte og samlevende
 
Lov § 35, stk.3
 
Kr. pr. dag
62
 
Punktsanktion (nedsættelse af hjælpen med et fast beløb)
   
Kontanthjælp - voksen med børn m.fl.
 
Lov § 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.545
Kontanthjælp - voksen uden børn m.fl.
 
Lov § 40, stk. 1, nr. 1
Kr. pr. hændelse
1.545
Starthjælp - voksen, enlig
   
Lov § 40, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. hændelse
391
Starthjælp - voksen, gift
   
Lov § 40, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. hændelse
391
Starthjælp - unge, udeboende
   
Lov § 40, stk. 1, nr. 4
Kr. pr. hændelse
391
Kontanthjælp - unge, udeboende
 
Lov § 40, stk. 1, nr. 2
Kr. pr. hændelse
391
Kontanthjælp - unge, hjemmeboende
 
Lov § 40, stk. 1, nr. 3
Kr. pr. hændelse
239
Starthjælp - unge, hjemmeboende
 
Lov § 40, stk. 1, nr. 5
Kr. pr. hændelse
239
9) Jf. § 12, stk. 9 i LBK nr. 193 af 23. marts 2004 om børnepasningsorlov, som senest ændret ved lov nr. 429 af 28. april 2010.
 
10) BEK nr. 911 af 25. september 2009 (Bekendtgørelse om særlig støtte efter § 34 i Lov om aktiv socialpolitik).
 
11) Bestemmelserne under ”Sanktioner” henviser til sanktionsbestemmelserne i §§ 35-41 i lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 af lov om aktiv socialpolitik og vejledning nr. 34 af 28. april 2010 om rådighed og sanktioner for personer, der ansøger om eller modtager kontanthjælp eller starthjælp.
 
         
Tabel 4.2 Revalidering og ledighedsydelse 2011
       
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Revalideringsydelse
             
Fyldt 25 år
     
Lov § 52, stk. 1
Kr. mdl.
16.597
 
Under 25 år
     
Lov § 52, stk. 2
Kr. mdl.
8.299
 
Under 25 år, forsøger egne børn i hjemmet
Lov § 52, stk. 3, nr. 1
Kr. mdl.
16.597
 
Under 25 år, arb.indtægt, ret til højeste sygedp.
Lov § 52, stk. 3, nr. 2
Kr. mdl.
16.597
 
Maksimum for hjælp i alt ved bidragspligt
 
Lov § 52, stk. 4
Kr. mdl.
13.345
 
Fradrag, anden arbejdsindtægt, bortses fra
Lov § 58, stk. 1
Kr. året
12.000
 
Ledighedsydelse
               
Ledighedsydelse (maksimum)
   
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.485
 
Ledighedsydelse (minimum)
   
Lov § 74d, stk. 2
Kr. uge
3.141
 
Omregningssats (ved udokumenterbar arbejdstid)
Lov § 74d, stk. 3
Kr. time
205,52
 
       
Tabel 4.3 Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension 2011
     
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
ATP-bidrag ved kontanthjælp, individuel jobtræning og revalideringsydelse
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, pkt. 1
Kr. mdl.
13.345
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
Lov § 79, stk. 3, pkt. 1
Kr. mdl.
10.044
Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn
Lov § 79, stk. 3, pkt. 2
Kr. mdl.
12.711
Ydelsens mindstestørrelse, andre
 
Lov § 79, stk. 3, pkt. 2
Kr. mdl.
9.410
Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag12)
   
Lov § 80
 
Kr. mdl.
90
Kommunens 2/3 bidrag
 
 
Lov § 80
 
Kr. mdl.
180
12) Jf. BEK nr. 1195 af 9. december 2008.
               
Tabel 4.4 Finansiering 2011
             
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Fælles rådighedsbeløb for forsikrede- og ikke-forsikrede ledige
Lov § 118, stk. 2
Kr. årlig
13.700
 
     
Tabel 5. Beskæftigelsestillæg, løntilskud, befordringsgodtgørelse mv. 2011
   
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Beskæftigelsestillæg
     
Lov § 45, stk. 3
Kr. time
14,58
 
Løntilskud
       
Lov § 63, stk. 2, nr. 1
Kr. time
24,58
 
Løntilskud
       
Lov § 63, stk. 2, nr. 2
Kr. time
43,02
 
Løntilskud
       
Lov § 63, stk. 2, nr. 3
Kr. time
68,55
 
Løntilskud
       
Lov § 63, stk. 2, nr. 4
Kr. time
99,56
 
Løntilskud
       
Lov § 63, stk. 2, nr. 5
Kr. time
132,51
 
Særlig løntilskudsordning, langtidsledige
Lov § 67f
 
Kr. time
103,51
 
Særlig løntilskudsordning, personer over 55 år
Lov § 67c
 
Kr. time
103,51
 
Løntilskud ved fleksjob
             
Maksimum for beregning af løntilskud
 
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
453.444
 
Maksimum for beregning af løntilskud
 
Lov § 71 og § 75
Kr. time
235,67
 
Ved 1/2 tilskud
     
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
226.722
 
Ved 1/2 tilskud
     
Lov § 71 og § 75
Kr. time
117,84
 
Ved 2/3 tilskud
     
Lov § 71 og § 75
Kr. årlig
302.297
 
Ved 2/3 tilskud
     
Lov § 71 og § 75
Kr. time
157,13
 
Jobrotationsydelse
     
Lov § 98a, stk. 2
Kr. time
165,56
 
Befordringsgodtgørelse
             
Vejledning og opkvalificering samt løntilskud
Lov § 82, stk. 2
Kr. km.
1,1413)
 
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 1)
Lov § 82, stk. 3
Kr. km.
2,0713)
 
Virksomhedspraktik (personer efter § 2, nr. 4, 5 og 7)
Lov § 82, stk. 3
Kr. km.
1,1413)
 
Personer omfattet af § 2, nr. 1, 4, 5 og 7
         
Udgiftsgodtgørelse, maksimum
   
Lov § 83, stk. 1
Kr. mdl.
1.000
 
Maksimal timeløn14)
     
Lov § 55, stk. 2
Kr. time
113,01
 
Seniorjob15), statstilskud til kommune pr. helårsstilling
Lov § 15, stk. 1
Kr. årlig
126.277
 
13) Gælder indtil første mandag i juli 2011. Beløb pr. 4. juli 2011 offentliggøres på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, www.ams.dk
 
14) Den maksimale timeløn reguleres procentuelt i overensstemmelse med den gennemsnitlige regulering af de offentlige lønskalaer, jf. Kap. 9 i BEK nr. 743 af 3. juli 2009.
 
15) Lov om seniorjob, Lov nr. 1543 af 20. december 2006.
 
               
Tabel 6. Børnepasningsorlov 2011
           
 
 
 
 
 
Henvisning
Enhed
Sats
 
Orlovsydelse 16)
         
Arbejdsløshedsforsikrede, fuldtid
   
Lov § 12
 
Kr. uge
2.300
 
Arbejdsløshedsforsikrede, deltid
   
Lov § 12
 
Kr. uge
1.535
 
Ikke-arbejdsløshedsforsikrede, fuldtidsbeskæftigede
   
Lov § 12
 
Kr. uge
2.300
 
Ikke-arbejdsløshedsforsikrede, deltidsbeskæftigede
   
Lov § 12
 
Kr. uge
1.535
 
Kontanthjælpsmodtagere17)
 
Lov § 12
 
Kr. uge
2.300
 
16) Træder i kraft mandag den 3. januar 2011.
 
17) Orlovsydelsen svarer til kontanthjælpsmodtagerens kontanthjælp, dog maksimalt 2.300 kr. pr. uge.