Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning

(Præsters ret til at undlade at vie to personer af samme køn m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 572 af 17. juni 2009, foretages følgende ændring:

1. Efter § 7 indsættes:

»§ 7 a. En præst kan undlade at vie to personer af samme køn.

Stk. 2. En præst kan undlade at meddele kirkelig velsignelse af et ægteskab mellem to personer af samme køn.«

§ 2

Loven træder i kraft den 15. juni 2012.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Amalienborg, den 12. juni 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Manu Sareen