Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Teksten kunne ikke vises.
Redaktionel note
  • Indtil lovens ikrafttræden den 1. januar 2013 gælder lovbekendtgørelse nr. 541 af 10. juli 1998.