Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler

(Ændring af bilag om ikke optagelse af aktivstoffer, afviklingsfrister for visse plantebeskyttelsesmidler og om sidste lovlig besiddelsesfrist for visse plantebeskyttelsesmidler)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 702 af 24. juni 2011 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 188 af 22. februar 2012 og bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2012, foretages følgende ændringer:

1. Bilag 6 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. I Bilag 7 udgår aktivstoffet »Bifenthrin«.

3. Bilag 8 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 19. september 2012.

Miljøministeriet, den 13. september 2012

Ida Auken

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 6

Liste over plantebeskyttelsesmidler der er meddelt afviklingsperioder for efter plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 46, jf. § 3, stk. 3

Aktivstof
Produktnavn
Reg. nr.
Forbud mod salg 1)
Forbud mod
anvendelse og
besiddelse
acetamiprid
Substral Gødning med insektmiddel
633-4
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Gødningspinde med insektmiddel
633-2
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektmiddel Koncentrat
633-1
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektspray
633-3
1. april 2012
1. april 2013
acetamiprid
Substral Insektspray
633-5
1. april 2012
1. april 2013
aluminiumphosphid
Mortalin Muldvarpegas ny
193-53
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Phostoxin muldvarpe- og mosegrisegift
179-26
15. august 2012
15. august 2013
aluminiumphosphid
Tanaco Phostoxin mod kornskadedyr
179-24
15. august 2012
15. august 2013
aluminiumphosphid
Trinol Fosforbrinte mod muldvarpe og mosegrise
193-22
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Quickfos Gnavermiddel
193-36
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Quickfos Insektmiddel
193-37
5. april 2012
5. april 2013
aluminiumphosphid
Trinol Fosforbrinte insektmiddel
193-24
5. april 2012
5. april 2013
azoxystrobin
Agro Bizz Azoxystrobin
645-25
22. august 2012
22. august 2013
azoxystrobin
Inter-Azoxy
221-145
24. august 2012
24. august 2013
azoxystrobin
ND Azoxystrobin
242-47
30. juni 2012
30. juni 2013
6-benzyladenin
Cillus BA-6
22-55
1. marts 2012
1. marts 2013
bifenox
Agro Bizz Bifenox
645-21
1. november 2012
15. juni 2013
bifenox
Fox 480 SC
396-27
1. november 2012
15. juni 2013
bitertanol
Baycor 25 WP
18-153
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Baycor 300 EC
18-152
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Baymat Rosenspray
18-298
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
LFS Bitertanol Plus
318-53
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Material Shop Rosenspray
18-337
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
ND Bitertanol
242-50
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
Sibutol FS 199
18-406
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol, fuberidazol
Sibutol LS 280
18-217
1. september 2012
31. december 2012
bitertanol
Toppcor WP 25
11-23
1. september 2012
31. december 2012
boscalid
DLA Agro Boscalid
21-146
1. oktober 2012
1. oktober 2013
boscalid, pyraclostrobin
DLA Agro Pyrabos WG
21-145
1. oktober 2012
1. oktober 2013
chlormequat-chlorid
Inter-CCC 750
221-46
2. november 2012
2. november 2013
chlormequat-chlorid
ND Chlormequat 750
242-25
30. november 2012
30. November 2013
clopyralid
Agro Bizz Clopyralid
645-46
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
DLA Agro Clio 100
21-130
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
DLA Agro Clopyralid
21-98
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
Inter Clopyralid 100
221-64
26. juni 2012
26. juni 2013
clopyralid
LFS Cliophar
318-99
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
LFS Clopyralid
318-22
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
Lontrel
205-27
1. juni 2012
1. juni 2013
clopyralid
Matrigon
64-4
1. juni 2012
1. juni 2013
2,4-D, dicamba
Substral Plænerens (tidligere UKS 118A)
633-6
1. april 2012
1. april 2013
dimethoat
Danadim Progress
11-25
22. september 2012
22. september 2013
dimethoat
Perfekthion 400 EC
19-81
22. september 2012
22. september 2013
diquat
Inter-Diquat
221-119
2. november 2012
2. november 2013
diquat
IT-Diquat
221-142
12. april 2012
12. april 2013
dithianon
Delan 750 SC
19-148
12. januar 2013
12. januar 2014
epoxiconazol
ND Epoxiconazol
242-52
30. juni 2012
30. juni 2013
ethofumesat
Inter-Ethofumesat 500
378-25
27. oktober 2012
27. oktober 2013
ethofumesat
IT-Ethofumesat
221-73
2. november 2012
2. november 2013
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Borup Insektsæbe klar-til-brug
179-111
15. august 2012
15. august 2013
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Borup Insektsæbe Koncentreret
179-112
15. august 2012
15. august 2013
fenoxaprop-P-ethyl
ND Fenoxaprop
242-53
30. juni 2012
30. juni 2013
ferrifosfat
A Green Way Sneglemiddel
179-174
13. december 2012
13. december 2013
ferrifosfat
Ferrox
364-33
1. juni 2012
1. juni 2013
ferrifosfat
Lotus Sneglemiddel
179-175
15. august 2012
15. august 2013
ferrifosfat
Tanaco Sneglemiddel
179-172
13. december 2012
13. december 2013
ferrifosfat
Weibulls Sneglemiddel (tidl. Borup Sneglemiddel)
179-173
13. december 2012
13. december 2013
fluazifop-P-butyl
DLA Agro Fluazifop Max
21-133
31. december 2012
31. december 2013
fluazifop-P-butyl
Fusilade Max
1-184
31. december 2012
31. december 2013
fluazifop-P-butyl
LFS Fluazifop-P-butyl
318-117
31. december 2012
31. december 2013
flupyrsulfuron-methyl
ND Flupyrsulfuron
242-43
30. juni 2012
30. juni 2013
fluroxypyr
Agro Bizz Tommy 180
645-4
1. november 2012
1. november 2013
fluroxypyr
LFS Fluroxypyr 200
318-171
31. december 2012
31. december 2013
fluroxypyr
Tandus
347-9
30. juni 2012
30. juni 2013
fluroxypyr
Tandus 180
347-10
30. juni 2012
30. juni 2013
glyphosat
Agro Bizz Glyphos 360 Ultra
645-39
1. juni 2012
1. juni 2013
glyphosat
Agro Glyphosat Gran 680
645-38
1. juli 2012
1. juli 2013
glyphosat
Bonus All Round Klar-til-brug
14-242
9. marts 2012
9. marts 2013
glyphosat
Bonus All Round Ukrudtsmiddel konc.
582-3
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Bonus Koncentreret All-Round Total Ukrudtsmiddel
386-17
24. oktober 2012
24. oktober 2013
glyphosat
DanOut 360
582-1
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Glyfonol 360
193-44
5. april 2012
5. april 2013
glyphosat
Glyfonol 360
730-16
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Keeper Powerspray
18-524
1. maj 2012
1. maj 2013
glyphosat
Lotus Ukrudtsfjerner (tidligere Glyfos Envision 7,2)
11-18
1. juni 2012
1. juni 2013
glyphosat
Ryom Ukrudtsmiddel
582-7
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Symbol
273-9
13. september 2012
13. september 2013
glyphosat
Taifun 360
650-6
10. maj 2012
10. maj 2013
glyphosat
Tanaco Koncentreret Ukrudtsmiddel 360
582-2
1. august 2012
1. august 2013
glyphosat
Ukrudtsmiddel Klar-til-brug
396-19
30. juni 2012
30. juni 2013
glyphosat
Ukrudtsmiddel Koncentreret
396-18
30. juni 2012
30. juni 2013
hymexazol
Tachigaren 70 WP
3-32
23. september 2012
23. september 2013
imazalil
Fungaflor Smoke
22-52
30. juni 2012
30. juni 2013
imazalil
Imaz 100 SL
594-3
31. december 2012
31. december 2013
imazalil
Inter-Imazalil
221-127
31. december 2012
31. december 2013
ioxynil, fluroxypyr, clopyralid
Ariane Super
64-12
1. juni 2012
1. juni 2013
kaliumoleat
Insektsæbe
394-1
21. juni 2012
21. juni 2013
lambda-cyhalothrin
ND Lambda
242-57
30. juni 2012
30. juni 2013
magnesiumhpsphid
Tanaco Degesch Plate
179-32
15. august 2012
15. august 2013
magnesiumphosphid
Tanaco Degesch Strip
179-33
15. august 2012
15. august 2013
mancozeb, fenamidon
Agro Bizz Fenazeb
645-31
5. juli 2012
5. juli 2013
mancozeb
Dithane NT
64-60
2. november 2012
2. november 2013
mancozeb
Manco C
650-88
22. juni 2012
22. juni 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Borup Plænerens
64-65
17. oktober 2012
17. oktober 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Greenor
64-52
17. oktober 2012
17. oktober 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
LFS Plænerens
318-55
1. november 2012
1. november 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Substral Plænerens Ekstra
179-205
1. november 2012
2. november 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Substral Plænerens Plus
64-64
17. oktober 2012
17. oktober 2013
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Trinol Plænerens Koncentreret
386-28
1. november 2012
1. november 2013
mepiquat-chlorid, ethephon
Inter-Short
221-31
2. november 2012
2. november 2013
mercaptodimethur
Mesurol Sneglegift 1 %
18-18
30. marts 2012
30. marts 2013
metamitron
Inter-Metamitron SC
221-123
5. marts 2012
5. marts 2013
metsulfuron-methyl
Agros Meth (tidligere Agros Finy)
650-54
24. februar 2012
24. februar 2013
metsulfuron-methyl
Agros Mini
650-66
24. februar 2012
24. februar 2013
pirimicarb
Inter Pirimicarb 50
221-67
2. november 2012
2. november 2013
pirimicarb
IT-Pirimicarb 50
378-35
27. oktober 2012
27. oktober 2013
propamocarb
Previcur N
18-431
30. marts 2012
30. marts 2013
propaquizafop
Inter-Propaquizafop
221-90
2. november 2012
2. november 2013
propaquizafop
ND Propaquizafop
242-54
30. juni 2012
30. juni 2013
rimsulfuron
Agro Bizz Rimsulfuron
645-26
15. september 2012
15. september 2013
rimsulfuron
DLA Agro Rimsulfuron
21-124
15. september 2012
15. september 2013
rimsulfuron
Titus
650-42
15. september 2012
15. september 2013
rimsulfuron
Titus WSB
3-150
14. september 2012
14. september 2013
tau-fluvalinat
ND Tau-Flu
242-56
30. juni 2012
30. juni 2013
tolclofos-methyl
ND Tolclofos 10
242-66
30. juni 2012
30. juni 2013
tolclofos-methyl
ND Tolclofos 500 FL
242-68
30. juni 2012
30. juni 2013
triflusulfuron-methyl
ND Triflusulfuron-methyl
242-35
30. juni 2012
30. juni 2013
trinexapac-ethyl
Inter-Trinexapac
221-129
2. november 2012
2. november 2013
1) For så vidt angår godkendelsesindehaveren gælder den dato for tilbagekaldelsen som Miljøstyrelsen har fastsat i afgørelsen herom til denne, jf. lovens § 33, stk. 5, for midler som er omfattet af plantebeskyttelsesmiddelforordningens overgangsordning, jf. § 6 i lov nr. 294 af 11. april 2011 eller plantebeskyttelsesmiddelforordningens artikel 44 for midler som er godkendt efter plantebeskyttelsesmiddelforordningen.
«


Bilag 2

»Bilag 8

Liste over tidligere godkendte plantebeskyttelsesmidler, for hvilke der før den 14. juni 2011 ikke har været meddelt en sidste lovlig besiddelsesfrist, jf. § 3, stk. 5

Aktivstof
Produktnavn 1)
Reg. nr.
Forbud mod
besiddelse
     
Fra 2. september 2012
(gældende for produkterne nedenfor, undtagen de produkter for hvilke der i stedet er angivet besiddelsesfristen 15. december 2012)
aclonifen
AB Aclonifen
570-25
 
aclonifen
Fenix
132-75
 
aclonifen
Fenix
6-150
 
alpha-cypermethrin
Fastac
570-51
 
alpha-cypermethrin
Fastac 50
5-116
 
alpha-cypermethrin
Fastac 99
5-111
 
alpha-cypermethrin
Fastac 99
19-134
 
alpha-cypermethrin
Fastac SC
5-95
 
alpha-cypermethrin
Fastac SC
19-129
 
alpha-cypermethrin
Inter-Alfacypermethrin
221-51
 
alpha-cypermethrin
Inter-Alphacyper
221-68
 
alpha-cypermethrin
LFS Alfacypermethrin
318-1
 
aluminiumphosphid
Cederphos 56% mod kornskadedyr
508-1
 
aluminiumphosphid
Cederphos 56% mod muldvarpe og mosegrise
508-2
 
aluminiumphosphid
Insekta Synfume
372-6
 
aluminiumphosphid
Insekta Synfume 1
372-1
 
aluminiumphosphid
Inter-ALP mod kornskadedyr
221-84
 
aluminiumphosphid
Inter-ALP mod mosegrise og muldvarpe
221-63
 
aluminiumphosphid
IT-ALP mod kornskadedyr
378-39
 
aluminiumphosphid
IT-ALP mod mosegrise og muldvarpe
378-38
 
aluminiumphosphid
Phostek mod muldvarpe og mosegrise
2-65
 
aluminiumphosphid
Phostek muldvarpe- og mosegrisegas
34-2
 
aluminiumphosphid
Phostoxin Degesch muldvarpegift
2-5
 
aluminiumphosphid
Phostoxin mod kornskadedyr
2-67
 
aluminiumphosphid
Rentokil Phostek mod kornskadedyr
2-64
 
aluminiumphosphid
Rentokil Phostek mod kornskadedyr
2-66
 
aluminiumphosphid
Rentokil Phostek muldvarpe- og mosegrisegift
2-63
 
amidosulfuron
Gratil
6-136
 
amidosulfuron
Gratil
570-10
 
azoxystrobin
Amistar
51-63
 
azoxystrobin
Amistar
205-24
 
azoxystrobin
Amistar
570-5
 
azoxystrobin
Amistar
650-14
 
azoxystrobin, fenpropimorph
Amistar Pro
51-66
 
azoxystrobin, fenpropimorph
Amistar Pro
1-173
 
azoxystrobin
Amulet
21-105
 
azoxystrobin
Dito Azoxystrobin
410-8
 
azoxystrobin
DLG Strobil
54-12
 
azoxystrobin
FLG Azoxystrobin
420-1
 
azoxystrobin
Ortiva
1-196
 
azoxystrobin
Verus Azoxystrobin
359-20
 
bentazon
Basagran 480
19-10
 
bentazon, mechlorprop-P
Basagran MP-P
19-66
 
bentazon
GK Bentazon 480
423-4
 
bentazon
I. T. Bentazone DK
221-105
 
bentazon
Inter-Bentazon
221-82
 
bentazon
Inter-Bentazon 480
221-96
 
bentazon
IT Bentazon DK
378-48
 
bentazon
IT-Bentazon
378-1
 
bentazon
IT-Bentazon 480
378-40
 
bentazon
IT-Bentazon 480 DK
378-53
 
bentazon
IT-Bentazone DK
221-117
 
bentazon
JBC Bentazon 480
242-1
 
bentazon
LFS Bentazon
318-36
 
bentazon
ND Bentazon 480
242-31
 
bentazon
Verus-Bentazon 480
359-10
 
bifenox
Fox
650-19
 
bromadiolon
Trinol Bromadiolon Koncentrat
193-21
 
bromoxynil, ioxynil
Briotril
18-450
 
bromoxynil, ioxynil
Briotril
16-104
 
bromoxynil, ioxynil
Bromyl
378-52
 
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
18-413
 
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
132-89
 
bromoxynil, ioxynil, diflufenican
Capture
6-158
 
bromoxynil, ioxynil
Kemtril
21-102
 
bromoxynil, ioxynil
LFS Bromoxynil+Ioxynil
318-71
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril
132-76
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril CM
132-93
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril CM
6-161
 
bromoxynil, ioxynil
Oxitril Plus
6-169
 
buprofezin
Applaud 40
22-69
 
buprofezin
Applaud 40 SC
22-60
 
chlormequat-chlorid
Chlormequat 720
221-49
 
chlormequat-chlorid
Inter CCC 700
221-53
 
chlormequat-chlorid
IT-CCC
378-4
 
chlormequat-chlorid
IT-CCC 700
378-18
 
chlormequat-chlorid
IT-CCC 750
378-16
 
chlormequat-chlorid
IT-Chlormequat
378-3
 
chlormequat-chlorid
Limit 5 C
49-28
 
chlormequat-chlorid
Limit 5 C
19-107
 
chlormequat-chlorid
Stabilan 460
56-5
 
chlormequat-chlorid
Stabilan Extra
5-30
 
chlormequat-chlorid
Stabilan Extra
19-122
 
chlormequat-chlorid
Stabilan Extra
56-10
 
chlormequat-chlorid
Thorø Chlormequat
284-3
 
chlormequat-chlorid
Trece 700
49-55
 
chlormequat-chlorid
Tricorta 750
16-136
 
chlorothalonil
Bravo 500 F
1-94
 
chlorothalonil
Daconil 500 F
51-67
 
chlorothalonil
GK Chlorithalonil 500
423-6
 
chlorothalonil
Verus Chlorothalonil 500
359-7
 
chlorpropham
Spud Nic
599-1
 
chlorpyrifos
Pageant M
64-34
 
clethodim
Select 240 EC
16-153
 
clodinafop-propargyl
Topik 100 EC
1-156
 
clofentezin
Apollo 50 SC
6-75
 
clomazon
AB Clomazon
570-41
 
clopyralid
AB Clopyralid
570-19
 
clopyralid
Cliophar
361-2
 
clopyralid
Glopyr 100 SL
361-12
 
clopyralid
Inter Clopyralid
221-35
 
clopyralid
Inter-Clopyralid Fl
378-49
 
clopyralid
IT-Clopyralid
378-17
 
clopyralid
IT-Clopyralid
378-24
 
clopyralid
Loncid
378-50
 
clopyralid
AAA Clo
570-38
 
cuprinaphthenat, hjortetakolie
Compinol
272-1
 
cyazofamid
Agros Ranman
650-57
 
cyfluthrin
Baythroid – klar-til-brug
18-225
 
cyfluthrin
Baythroid S
18-224
 
cypermethrin
Cympa-TI
49-29
 
cypermethrin
Cyperb
49-19
 
cypermethrin
Cyperb
49-61
 
cypermethrin
Cyperb 100
49-95
 
cypermethrin
Cyperb 50
49-63
 
cypermethrin
Cyperkill 5
49-47
 
cypermethrin
IT-Cypermethrin
221-11
 
cypermethrin
Maladan Insektmiddel Klar-til-brug
49-80
 
cypermethrin
Maladan Insektspray
49-96
 
cyprodinil, propiconazol
Kando
1-207
 
cyprodinil, propiconazol
LFS Cypro
318-68
 
cyprodinil
LFS Cyprodinil
318-130
 
cyprodinil, propiconazol
Stereo
570-15
 
cyprodinil
Unix 75 WG
1-126
 
cyromazin
Trigard 100 SL
1-144
 
2,4-D
D-acid
49-73
 
daminozid
Alar 85
22-10
 
dazomet
Basamid GR
19-119
 
deltamethrin
Decis 2,5 EC
6-134
 
deltamethrin
Decis 2,5 EC
18-415
 
deltamethrin
Inter-Deltamethrin
221-75
 
deltamethrin
Kill-it blomsterspray
8-49
 
deltamethrin
Kill-it rosenspray
8-50
 
deltamethrin
Lusepuster X Pot & Plante
8-51
 
deltamethrin
Material-shop plantespray
8-52
 
deltamethrin
ND Deltamethrin
242-49
 
deltamethrin
Pokon Plantespray Plus
8-48
 
deltamethrin
Splendour
11-17
 
denatoniumbenzoat
GORI 950 vildtbidemiddel
30-39
 
dicamba
Banvel 4S
218-1
 
dicamba
Inter Dicamba 480
221-108
 
dicamba
ND Dicamba 480
242-23
 
dicamba
Opal-Dicamba
221-86
 
dicamba, triasulfuron
Syngergy 63 WG
1-143
 
dichlorprop-P, MCPA, mechlorprop-P
Duplosan Trio
19-94
 
dichlorprop-P, MCPA
Optica Diklo Mix
49-70
 
dichlorprop-P
Optivit DP
269-5
 
dichlorprop-P, MCPA
Optivit DP/M
269-4
 
didecyldimethylammoniumchlorid
Algitox 24
18-449
 
difenoconazol
Dividend 030 FS
1-160
 
diflubenzuron
Dimilin
16-16
 
diflubenzuron
Dimilin WP-25
559-1
 
diflubenzuron
LFS Diflubenzuron
318-54
 
diflufenican
Agro Bizz Diflufenican – 3
645-36
 
diflufenican
DFF
132-68
 
diflufenican
DFF
6-147
 
diflufenican
DLA Agro Diflufenican
21-140
 
diflufenican
Inter-Diflufenican
221-131
 
diflufenican
LFS Diflufenican
318-104
 
diflufenican
Pelican
11-20
 
dimethoat
Danadim Dimethoat 40
11-5
 
dimethoat
Danadim Dimethoat 40 EC
11-9
 
dimethoat
Dimethoat 40
14-179
 
dimethoat
Dimethoat 40
262-1
 
dimethoat
Dimethoat 400 EC
21-107
 
dimethoat
DLG Dimethoat 28
14-88
 
dimethoat
DLG Dimethoat 40
14-234
 
dimethoat
JBC Dimethoat 25
242-16
 
dimethoat
KVK Dimethoat 40
16-165
 
dimethoat
KVK Dimethoat 400
16-101
 
dimethoat
Perfekthion 500 S
19-84
 
dimethoat
Perfekthion EC 20
19-21
 
dimethoat
PLK-Dimethoat 40
21-94
 
dimethoat
Roxion 40 EC
5-93
 
dimethoat
Roxion 40 EC
19-127
 
dimethoat
SweDane Dimethoat 40
14-246
 
diquat
Reglone
570-11
 
diquat dibromid
ND Diquat
242-33
 
diquat dibromid
Reglone
650-47
 
diuron
Inter-Diuron
221-26
 
diuron
IT-Diuron WP
378-13
 
diuron
Karmex
393-2
 
epoxiconazol
Cortez
570-53
 
epoxiconazol
Inter-Epoczol
221-114
 
epoxiconazol
IT-Epoczol
221-134
 
epoxiconazol
Opus
570-2
 
epoxiconazol
Opus
650-13
 
epoxiconazol, kresoxim-methyl
Opus Xtra
19-167
 
epoxideret sojaolie
Flora-Matic
219-1
 
epoxideret sojaolie
Floramatic Plantebeskytter klar-til-brug
414-2
 
epoxideret sojaolie
Lotus Plantebeskytter
179-97
 
epoxideret sojaolie
Tanaco Flora Matic Plantebeskytter
179-57
 
esfenvalerat
Sumi-Alpha 5 FW
3-124
 
esfenvalerat
Suminak
526-7
 
ethephon
Agro-Ethephon
378-12
 
ethephon
Agro-Ethephon 480
378-43
 
ethephon
Arvest
312-1
 
ethephon
Arvest
132-96
 
ethephon
Arvest
6-162
 
ethephon
Cerone
132-22
 
ethephon
Cerone
14-120
 
ethephon
Cerone
6-143
 
ethephon
DLG Ethephon 480
14-200
 
ethephon
Flordimex 480
314-1
 
ethephon
Inter-Ethephon
221-40
 
ethephon
IT-Ethephon
378-11
 
ethephon
IT-Ethephon 480
221-93
 
ethephon
LFS Ethephon 480
318-51
 
ethephon
Regufon
16-118
 
ethephon
Regufon Extra
16-140
 
ethephon
Stefes Ethephon 480
311-2
 
ethephon
Stråstærk 480
14-215
 
ethofumesat, phenmedipham
Beetup-Plus
49-59
 
ethofumesat, phenmedipham
Beta Super
241-9
 
ethofumesat, phenmedipham
Beta Super
6-126
 
ethofumesat, desmedipham, phenmedipham
Betanal Optima
6-121
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Betanal Optima SC
6-138
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Betanal Optima SC
18-412
 
ethofumesat
DLG Ethuron
14-134
 
ethofumesat
DLG Ethuron
241-5
 
ethofumesat
DLG Ethuron 500
6-123
 
ethofumesat
DLG Ethuron 500 Flow
241-8
 
ethofumesat, phenmedipham
EK 692
14-164
 
ethofumesat
Ethosan
16-138
 
ethofumesat
Inter-Ethofumesat
221-14
 
ethofumesat
Inter-Ethofumesat
378-46
 
ethofumesat
IT Ethofumesat 50
221-89
 
ethofumesat
IT-Ethofumesat 200
378-26
 
ethofumesat
JBC Ethofumesat
242-6
 
ethofumesat, phenmedipham
Kemifam DUO
241-3
 
ethofumesat, phenmedipham
Kemifam Duo
6-128
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Kemifam PRO FL
335-1
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Kemifam Pro Fl
6-124
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Kemifam Pro SC
18-420
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
Kemifam Pro SC
6-139
 
ethofumesat
Kemiron
241-2
 
ethofumesat
Kemiron Flow
241-4
 
ethofumesat
Kemiron Flow
6-127
 
ethofumesat, phenmedipham, desmedipham
LFS PDE
318-32
 
ethofumesat, phenmedipham
ND Betafam Combi
242-5
 
ethofumesat
Nortron SC
6-87
 
ethofumesat, phenmedipham
Spar 2
16-141
 
ethofumesat, phenmedipham
Spar 2
18-461
 
ethofumesat
Stefes Ethofumesat 200
311-6
 
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre)
TopGun Koncentrat
424-18
 
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre)
TopGun mod ukrudt klar-til-brug
424-12
 
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre)
TopGun mod ukrudt Koncentrat
424-11
 
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre)
UkrudtsFri TopGun Klar-til-brug
424-19
 
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre)
Ukrudt-stop klar-til-brug
424-2
 
fedtsyrer (C8-C10, hovedfraktion: nonansyre)
Ukrudt-stop koncentrat
424-1
 
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Florina Insektsæbe plus - koncentreret
179-124
 
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Insekt Stop Insektsæbe
179-78
 
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Juliana Insektsæbe Koncentreret
179-84
 
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Juliana Insektsæbe Ktb
179-83
 
fedtsyrer (hovedfraktion linolsyre)
Tanaco PRO Insektsæbe Koncentreret
179-56
 
fedtsyre-salte
Insekt-stop Klar-til-brug
355-7
 
fedtsyre-salte
Insekt-stop koncentrat
355-5
 
fenazaquin
Pride Ultra
64-40
 
fenazaquin
Pride Ultra
572-1
 
fenoxaprop-P-ethyl
Agros Foxtrot
650-46
 
fenoxaprop-P-ethyl
Primera
6-92
 
fenoxaprop-P-ethyl
Primera Super
6-137
 
fenoxaprop-P-ethyl
Puma Super
6-130
 
fenpropidin, propiconazol
Zenit 425 EC
1-122
 
fenpropimorph
Corbel
1-97
 
fenpropimorph
Corbel 750
19-170
 
fenpropimorph
Dito Fenpropimorf
410-10
 
fenpropimorph, propiconazol
Dito Propiconazol Top
410-7
 
fenpropimorph, propiconazol
Inter-Top
221-32
 
fenpropimorph, propiconazol
IT-TOP
378-30
 
fenpropimorph, azoxystrobin
LFS Azoxystrobin Pro
318-66
 
fenpropimorph
LFS Fenpropimorph
318-7
 
fenpropimorph, propiconazol
LFS Profen 500
318-21
 
fenpropimorph
LFS TOP
318-2
 
fenpropimorph, kresoxim-methyl
Mentor
19-91
 
fenpropimorph, azoxystrobin
ND Azoxystrobin Pro
242-59
 
fenpropimorph, epoxiconazol
ND EpoxiProp
242-61
 
fenpropimorph, propiconazol
ND Profen
242-60
 
fenpropimorph, epoxiconazol
Opus Team
19-88
 
fenpropimorph, epoxiconazol
Opus Top
570-43
 
fenpropimorph, propiconazol
Tilt Top
205-20
 
fenpropimorph, propiconazol
Tilt top
1-69
 
fenpropimorph, propiconazol
Tilt Top 500 EC
396-14
 
fenpropimorph
Verus fenpropimorph 750
359-16
 
fenpropimorph, propiconazol
Verus Propiconazol Top
359-8
 
ferrifosfat
AB Sneglemiddel
570-35
 
ferrifosfat
Borup Sneglemiddel
623-2
 
ferrifosfat
Sidste Måltid
623-3
 
ferrifosfat
Tanaco sneglegift
623-1
 
ferrosulfat
Dangrøn
276-1
 
ferrosulfat
EK Mosmiddel
14-150
 
ferrosulfat
Strø-let mosfjerner
18-291
 
ferrosulfat
Thor Jernvitriol
14-151
 
fipronil
Regent 80 WDG
6-178
 
fipronil
Regent 80 WDG
18-433
 
fipronil
Regent WG
19-158
 
florasulam
Primus
570-14
 
fluazifop-butyl
Defolan
51-56
 
fluazifop-P-butyl
Fluazifop-P-Butyl
221-17
 
fluazifop-P-butyl
Fluazifop-P-butyl 250
221-38
 
fluazifop-P-butyl
Fusilade EW 25
51-51
 
fluazifop-P-butyl
Fusilade X-TRA
51-54
 
fluazifop-P-butyl
Fusilade X-tra
1-169
 
fluazifop-P-butyl
IT-Fluazifop-p-butyl
378-10
 
fluazifop-P-butyl
LFS Fluazifop-P
318-40
 
fluazinam
DLA Agro Fluazinam
21-138
 
fluazinam
DLA Agro Fluazinam 500
21-141
 
fluazinam
IT-Fluazinam
221-118
 
fluazinam
LFS Fluazinam
318-63
 
fluazinam
ND Fluaz
242-65
 
fluazinam
ND Fluazinam
242-64
 
fluazinam
OHAYO
352-4
 
fluazinam
Shirlan
51-59
 
fluazinam
Shirlan
1-170
 
fluazinam
Shirlan
205-33
 
fluazinam
Shirlan
570-4
 
flupyrsulfuron-methyl
Lexus
570-45
 
fluroxypyr, clopyralid, MCPA
AB Plænerens
570-37
 
fluroxypyr, MCPA, clopyralid
Ariane S
64-16
 
fluroxypyr, clopyralid, MCPA
BIZZ-FCM
570-48
 
fluroxypyr, clopyralid, MCPA
Bofix
64-32
 
fluroxypyr, clopyralid, MCPA
Bonus Plænerens Koncentreret
570-32
 
fluroxypyr
Burrestop
21-100
 
fluroxypyr, dicamba, clopyralid
EK 495
14-220
 
fluroxypyr
GK Fluroxypyr 180
423-1
 
fluroxypyr
Inter Fluroxypyr
221-109
 
fluroxypyr
Inter-Fluroxypyr
221-116
 
fluroxypyr
LFS Fluroxypyr
318-24
 
fluroxypyr
Starane
570-18
 
fluroxypyr
Starane 180
64-27
 
fluroxypyr
Starane Mixer
64-13
 
fluroxypyr
Tomigan 180
570-39
 
fluroxypyr
Verus-Fluroxypur 180
359-14
 
foramsulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Maister
570-36
 
fosetyl-Al
Aliette
132-50
 
fosetyl-Al
Aliette
6-144
 
fosetyl-Al
Aliette 80 WG
6-156
 
fosforbrinte
Phos2Fume
179-59
 
glufosinat-ammonium
Basta
8-40
 
glufosinat-ammonium
Basta
6-109
 
glufosinat-ammonium
Basta
18-409
 
glufosinat-ammonium
Inter-Glufam
221-54
 
glufosinat-ammonium
IT-Glufam
378-22
 
glufosinat-ammonium
LFS Glufosinat
318-35
 
glyphosat
AAA-Glyphosat
11-38
 
glyphosat
AB Glyphosat
570-8
 
glyphosat
AB Glyphosat Klar-til-brug
570-34
 
glyphosat
All Out
14-229
 
glyphosat
All Out 2000
14-228
 
glyphosat
All Out Bion
14-247
 
glyphosat
ALL-OUT 360
14-195
 
glyphosat
Amega
56-11
 
glyphosat
Bonus All Round
318-82
 
glyphosat
Bonus ukrudtsmiddel
52-9
 
glyphosat
Bonus Ukrudtsmiddel 125
318-10
 
glyphosat
Bonus Ukrudtsmiddel 250
318-59
 
glyphosat
Bonus Ukrudtsmiddel 500
318-64
 
glyphosat
Bonus Ukrudtsmiddel 750
318-58
 
glyphosat
BONUS Ukrudtsmiddel Klar til brug
318-11
 
glyphosat
Cab Dan Glyphosat 360
318-83
 
glyphosat
Cheminova Glyphosate 360
11-6
 
glyphosat
Clinic 360 SL
56-9
 
glyphosat
EK 192
14-132
 
glyphosat
EK Totalukrudtsmiddel Klar-til-brug
14-169
 
glyphosat
EK Ukrudtsmiddel
14-163
 
glyphosat
FR GLYF-UP
264-4
 
glyphosat, MCPA
Fusta
48-11
 
glyphosat
Gk Glyphosat 360
423-9
 
glyphosat
Glifogarde
368-1
 
glyphosat
Glycel
554-1
 
glyphosat
Glyfonova 400
11-8
 
glyphosat
Glyper
374-1
 
glyphosat
Glyphogan
52-6
 
glyphosat
Glyphosat 360
21-92
 
glyphosat
Glyphosat 41 %
244-3
 
glyphosat
Grassat 5
48-6
 
glyphosat
Grassat Klar-til-brug
48-13
 
glyphosat
Inter Glyphosat 60
221-65
 
glyphosat
Inter Glyphosat 7,2
221-66
 
glyphosat
Inter-Glyphosat
221-20
 
glyphosat
Inter-Glyphosat 360
221-95
 
glyphosat
IT-Glyphosat
378-5
 
glyphosat
IT-Glyphosat 360
221-97
 
glyphosat
Jablo Glyfosat
388-1
 
glyphosat
Jablo Glyfosat
271-4
 
glyphosat
JBC Glyphosat
200-2
 
glyphosat
JBC Glyphosat
242-13
 
glyphosat, diflufenican
Keeper L
18-479
 
glyphosat
Koncentreret Ukrudtsmiddel 360
14-253
 
glyphosat
Kvikdown
14-210
 
glyphosat
Kvikdown 2000
14-166
 
glyphosat
Kvikdown 360
14-167
 
glyphosat
LFS Glyphosat
226-1
 
glyphosat
LFS Glyphosat
318-9
 
glyphosat
LFS Glyphosat 2000
11-11
 
glyphosat
LFS-Glyphosat
368-2
 
glyphosat
Madrigal
368-3
 
glyphosat
Marvel TM
48-10
 
glyphosat
Material-Shop, Ukrudtsmiddel
48-22
 
glyphosat
Material-Shop, Ukrudtsmiddel klar-til-brug
48-23
 
glyphosat
Mod Ukrudt Overalt Totalukrudtsmiddel
14-205
 
glyphosat
Mod Ukrudt Overalt Totalukrudtsmiddel-klar-til-brug
14-204
 
glyphosat
ND Glyphosat Ultra
242-51
 
glyphosat
Nomix
48-14
 
glyphosat
OK Glyphosat
271-1
 
glyphosat
OK-500
271-2
 
glyphosat
P. R. Glyphosat
325-1
 
glyphosat
P. R. -Glyphosat
307-1
 
glyphosat
Polyplant Glyfosat
389-1
 
glyphosat
Polyplant Glyfosat
271-3
 
glyphosat
R-3 UP GLYPHOSAT
205-15
 
glyphosat
Roundup
14-99
 
glyphosat
Roundup
16-116
 
glyphosat
Roundup
210-1
 
glyphosat
Roundup
221-2
 
glyphosat
Roundup
289-1
 
glyphosat
Roundup 2000
48-9
 
glyphosat
Roundup Dry
48-17
 
glyphosat
Roundup Garden Plus
48-20
 
glyphosat
Roundup Spray
48-19
 
glyphosat
Spray-Down
395-2
 
glyphosat
Spray-Down koncentrat
395-1
 
glyphosat
Spray-Down Koncentrat Plus
395-3
 
glyphosat
Superfos Glyphosat
206-1
 
glyphosat
Tanaco ukrudtsmiddel
52-8
 
glyphosat
Tanaco ukrudtsmiddel klar til brug
52-7
 
glyphosat
Thor Glyphosat
284-1
 
glyphosat
Thor Totalukrudtsmiddel
14-156
 
glyphosat
TO-Glyphosat
363-7
 
glyphosat
Top Farm Glyphosat
316-1
 
glyphosat
Totem
132-64
 
glyphosat
Totem
6-146
 
glyphosat
Touchdown Premium
51-73
 
glyphosat
Ukrudtsfjerner- fjerner alt grønt ukrudt All Round konc.
14-194
 
glyphosat
Ukrudts-Fjerner-fjerner alt grønt ukrudt All Round
14-192
 
glyphosat
UNIK Ukrudtsmiddel
318-12
 
glyphosat
UNIK Ukrudtsmiddel Koncentreret
318-42
 
glyphosat
Verus-Glyphosat 360
359-4
 
glyphosat, diflufenican
Zeppelin
132-70
 
glyphosat, diflufenican
Zeppelin
6-148
 
glyphosat, diflufenican
Zeppelin
18-438
 
glyphosat-trimesium
Best Totalukrudtsmiddel
14-172
 
glyphosat-trimesium
Glyfosat T 1
49-77
 
glyphosat-trimesium
Glyfosat T 2
49-78
 
glyphosat-trimesium
Touchdown
51-48
 
glyphosat-trimesium
Touchdown
1-165
 
glyphosat-trimesium
Touchdown 2001
51-49
 
glyphosat-trimesium
Touchdown 2001
1-166
 
hexythiazox
Nissorun
18-299
 
hvidløg
Borup Ukrudtsfjerner
569-5
 
hvidløg
Coop VegaNo klar-til-brug
569-10
 
hvidløg
Coop Vegano ukrudtsmiddel Klar til brug
569-11
 
hvidløg
Lotus Ukrudtsfjerner
569-6
 
hvidløg
Material Shop Ukrudtsfjerner
569-7
 
hvidløg
Osmo VegaNo Ukrudtsfjerner
569-8
 
hvidløg
Silvan Ukrudtsfjerner
569-2
 
hvidløg
Tanaco VegaNo, koncentreret
569-4
 
hvidløg
TourTurf VegaNo
569-9
 
hvidløg
VegaNo
569-1
 
hvidløg
VegaNo Ukrudtsfjerner
569-13
 
hvidløg
VegaNo ukrudtsfjerner klar til brug
569-14
 
imazalil
Fungaflor Smoke
216-1
 
imazalil
Fungazil 100 SL
22-62
 
imazalil
Fungazil 100 SL
216-10
 
imazalil
Fungazil 100 SL
621-1
 
imazalil
Fungazil Bejdse
22-16
 
imazalil
Fungazil E
22-23
 
imazalil
Fungazil MLF
14-184
 
imazalil
Fungazil TM 100
216-11
 
imazalil, azaconazol
Nectec Pasta
22-63
 
imazalil, azaconazol
Nectec Paste
216-9
 
imidacloprid
Imidasect 70 WS
646-1
 
imidacloprid
Kohinor 70 WG
396-30
 
imidacloprid
Kohinor 70 WG
18-496
 
imidacloprid
Warrant 700 WG
11-26
 
imidacloprid
Warrant 700 WG
18-495
 
iodosulfuron-methyl-natrium
Bizz-iodosulfuron
570-13
 
iodosulfuron-methyl-natrium
Hussar
6-172
 
iodosulfuron-methyl-natrium, mesosulfuron
AAA Atlantis WG
570-50
 
ioxynil
Totril
132-6
 
ioxynil
Totril
6-142
 
isoproturon
DLG-isoproturon
14-135
 
isoproturon
IT-IPU SC
378-9
 
isoproturon
IT-Isoproturon
221-9
 
isoproturon
LFS IPU
318-4
 
isoproturon
TO Isoproturon
311-1
 
isoproturon
TO-Isoproturon 500
363-8
 
isoproturon
Verus-Isoproturon
359-13
 
isoxaben
Flexidor
64-20
 
jern(II)sulfat
BEST Mosmiddel
14-181
 
jern(II)sulfat
Jernvitriol - Jernsulfat 20
321-1
 
jern(II)sulfat
Mod mos i plænen
14-206
 
jern(II)sulfat
Mos Væk
18-339
 
jern(II)sulfat
Ovntørret Jernvitriol
260-5
 
jern(II)sulfat
Strollar Mossa F
301-1
 
kaliumoleat
Ami Insektsæbe
18-324
 
kaliumoleat
Ami-insektsæbe Klar-til-brug
18-338
 
kaliumoleat
Biolet Insektsæbe klar-til-brug
394-2
 
kaliumoleat
Biopax Insektsæbe 10%
94-10
 
kaliumoleat
Bonus Insektsæbe Klar-til-brug
386-10
 
kaliumoleat
Bonus Insektsæbe koncentreret
386-11
 
kaliumoleat
Bonus Rosenmiddel Klar-til-brug
386-5
 
kaliumoleat
Bonus Rosenmiddel koncentreret
386-4
 
kaliumoleat
Florina Insektsæbe
18-357
 
kaliumoleat
Florina Insektsæbe Klar-til-brug
18-359
 
kaliumoleat
Gartnersæbe Klar til brug
404-3
 
kaliumoleat
Gartner-Sæbe koncentreret
404-1
 
kaliumoleat
Grønne Danmark Insektsæbe Klar-til-brug
179-55
 
kaliumoleat
Grønne Danmark Insektsæbe Koncentreret
179-54
 
kaliumoleat
Insekt-stop til roser Klar-til-brug
355-6
 
kaliumoleat
Insektsæbe klar til brug
94-9
 
kaliumoleat
Insektsæbe Klar til brug
404-4
 
kaliumoleat
Insektsæbe koncentreret
404-2
 
kaliumoleat
Interflora Insektsæbe klar-til-brug
414-1
 
lambda-cyhalothrin
Karate
51-32
 
linuron
Afalon
6-97
 
linuron
Afalon disp.
6-111
 
linuron
Du Pont Linuron 50
393-3
 
linuron
Inter-Linuron
221-91
 
magnesiumphosphid
Degesch plates
2-61
 
magnesiumphosphid
Degesch-strips
2-60
 
malathion
EK Malathion 4
14-130
 
malathion
DLG Malathion 45
14-23
 
malathion
Maladan
18-33
 
malathion
Maladan 44 EW
11-14
 
malathion
Malathion 500 EW
14-183
 
malathion
Material-shop Malathion
18-29
 
malathion
Sprøjtemiddel – effektiv – Insektfjerner Total
179-44
 
malathion
Tanaco Maladan Pudder M
179-71
 
maleinhydrazid
Antergon MH 180
558-1
 
mancozeb, dimethomorph
Acrobat WG
5-102
 
mancozeb, cymoxanil
Agros Curzate
650-40
 
mancozeb
Dithane
570-27
 
mancozeb
Dithane
650-12
 
mancozeb
Dithane DG
16-130
 
mancozeb
Dithane DG
19-85
 
mancozeb
Dithane LF
16-24
 
mancozeb
Dithane M 45
16-58
 
mancozeb
Dithane M 45
19-105
 
mancozeb
Dithane M 45
64-62
 
mancozeb
Dithane M 45
246-7
 
mancozeb
Dithane M 45 Bejdsemiddel
16-64
 
mancozeb
Dithane M 45 Bejdsemiddel
19-104
 
mancozeb
Dithane M 45 Bejdsemiddel
64-61
 
mancozeb
Dithane M 45 Bejdsemiddel
246-6
 
mancozeb
Dithane NT
19-118
 
mancozeb
Dithane NT
246-3
 
mancozeb, zoxamid
Electis
64-63
 
mancozeb
Manex II Flo
393-1
 
mancozeb
LFS Mancozeb
318-23
 
mancozeb, propamocarb
LFS Propamocarb Plus
318-28
 
mancozeb
Pennfluid
291-6
 
mancozeb, metalxyl-M
Ridomil Gold
650-16
 
mancozeb
Sancozeb 80 WG
359-17
 
mancozeb
Sancozeb 80 WG
380-2
 
mancozeb
Sancozeb 800 WP
14-170
 
mancozeb
Sancozeb 800 WP
64-46
 
mancozeb, propamocarb
Tattoo
6-85
 
mancozeb, propamocarb
Tattoo
18-436
 
mancozeb
Tridex
650-35
 
mandipropamid
Revus
570-54
 
mandipropamid
Revus
650-1
 
maneb
Trimangol 80
291-1
 
maneb
Trimangol Fl.
291-2
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Burrelox
14-211
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
CAB DAN Ren Plæne
582-4
 
MCPA
Danacetat 75 fl
14-225
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Den rigtige plænerens
179-148
 
MCPA, mechlorprop-P
Evergreen 90
49-48
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Flux
64-33
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Flux 94
14-142
 
MCPA, fluroxypyr, dicamba, clopyralid
Flux Extra
14-219
 
MCPA
Herbatox MCPA
16-158
 
MCPA
Herbatox MCPA
18-455
 
MCPA
Inter-MCPA
221-33
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Kemfiks FG
21-103
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
LFS MFC
318-50
 
MCPA
M-750
49-71
 
MCPA, dichlorprop-P, dicamba
Material Shop Plænerens Klar-til-brug
49-65
 
MCPA, dichlorprop-P, dicamba
Material-shop Plænerens
49-30
 
MCPA
Metaxon
19-96
 
MCPA
ND MCPA 750
242-29
 
MCPA, mechlorprop-P
Optivit MP/M
269-6
 
MCPA, dichlorprop-P, dicamba
Optivit Special
269-2
 
MCPA, fluroxypyr
Starane M
64-11
 
MCPA, dichlorprop-P, dicamba
Storplænerens 1997
49-64
 
MCPA
SweDane MCPA 750
49-68
 
MCPA, dicamba
Trim Plus
18-395
 
MCPA, fluroxypyr, clopyralid
Trinol Plæne Rens
193-43
 
mechlorprop, MCPA, clopyralid
Herbalon
16-154
 
mechlorprop, 2,4-D
Herbamix MPD
16-159
 
mechlorprop, 2,4-D, dicamba
Herbatox BV
16-155
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox BV Plænerens
18-453
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox BV Plænerens
16-152
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox klar-til-brug
18-454
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox klar-til-brug
16-160
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox Plænemiddel
16-169
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Herbatox Plænemiddel
18-456
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Lotus Plænerens Klar-til-brug
16-175
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Lotus Plænerens Klar-til-brug
18-459
 
mechlorprop, ioxynil
Mylone GF
132-79
 
mechlorprop, MCPA, clopyralid
Stellon
5-97
 
mechlorprop, MCPA, clopyralid
Stellon 97
14-224
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Tanatox Plænerens
16-172
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Tanatox Plænerens
18-463
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Tanatox Plænerens Klar-til-brug
16-173
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Tanatox Plænerens Klar-til-brug
18-464
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Toxan Plænerens klar-til-brug
18-471
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Lotus Plænerens
16-174
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Lotus Plænerens
18-458
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Mod Ukrudt i Græsplænen - Plænerens
16-157
 
mechlorprop, MCPA, dicamba
Toxan Plus
18-470
 
mechlorprop-P
Herbaprop ES 667
16-142
 
mechlorprop-P
Inter-Mechlorprop-P
221-28
 
mechlorprop-P, 2,4-D
Optica Meko-Mix
49-9
 
mechlorprop-P
Optica M-ester
49-39
 
mechlorprop-P
Optivit MP
269-3
 
mechlorprop-P, MCPA, clopyralid
Stellon-P
14-227
 
mepiquat-chlorid
IT-Short
378-8
 
mercaptodimethur
Mesurol SC 500
18-311
 
mercaptodimethur
Mesurol WP 50
18-69
 
mesosulfuron, iodosulfuron-methyl-natrium
Atlantis
650-32
 
mesotrion
Callisto
650-36
 
metaldehyd
Metaldehyd 5 G
21-47
 
metamitron
DLG Metamitron
14-201
 
metamitron
Goliath
16-147
 
metamitron
Goliath
563-1
 
metamitron
Goltix
570-16
 
metamitron
Goltix flydende
311-5
 
metamitron
Goltix flydende 700
311-11
 
metamitron
Goltix flydende 700
16-171
 
metamitron
Goltix SC 700
18-370
 
metamitron
Goltix WG
18-165
 
metamitron
Inter Metamitron SC
311-8
 
metamitron
Inter-Metamitron
221-24
 
metamitron
Inter-Metamitron SC
221-77
 
metamitron
Inter-Metamitron WG
221-99
 
metamitron
IT-Metamitron
378-20
 
metamitron
IT-Metamitron SC
221-101
 
metamitron
LFS Metamitron
318-6
 
metamitron
LFS Metamitron 700
318-37
 
metamitron
Metafol SC
14-221
 
metamitron
ND Metamitron
242-7
 
metamitron
Solanitron 700 SC
614-2
 
metamitron
Verus-Metamitron WG
359-3
 
metribuzin
Dancor 70 WG
14-235
 
metribuzin
Inter-Metribuzin
221-83
 
metribuzin
Inter-Metribuzin WG
221-88
 
metribuzin
IT-Metribuzin
378-28
 
metribuzin
IT-Metribuzin WG
378-44
 
metribuzin
LFS Metribuzin
318-34
 
metribuzin
Sencor WG
18-140
 
metribuzin
Verus Metribuzin
410-2
 
metsulfuron-methyl
Allie
570-26
 
metsulfuron-methyl
Ally
3-154
 
metsulfuron-methyl
Ally 20 DF
205-21
 
metsulfuron-methyl
GK Metsulfuron methyl 20 DI
423-2
 
metsulfuron-methyl
IT-Minimal
378-6
 
metsulfuron-methyl
LFS Metsulfuron
318-15
 
metsulfuron-methyl
Minimal 20 DF
221-16
 
metsulfuron-methyl
ND Metsulfuron
242-42
 
metsulfuron-methyl
Pro-Metsulfuron-Methyl
205-25
 
metsulfuron-methyl
TO-Metsulfuron
363-2
 
metsulfuron-methyl
Verus-Metsulfuron methyl 20 DF
359-12
 
1-naphthyleddikesyre
Supertop
539-1
 
napropamid
Devrinol FL
501-1
 
napropamid
Devrinol 2E
51-45
 
napropamid
Devrinol 45 F
51-44
 
napropamid
Inter-Napropamid
221-61
 
napropamid
IT-Napropamid
378-45
 
paclobutrazol
Bonzi
51-40
 
paraffinolie
Florina Insekt- og meldugfjerner
18-371
 
paraffinolie
Florina Prof Insekt- og meldugfjerner
18-372
 
paraffinolie
Florina Specialolie mod insekter og meldug
18-358
 
paraffinolie
Florina Specialolie Plus
18-384
 
paraffinolie
M 96 Olieemulsion
18-321
 
paraffinolie
Material Shop rosensprøjtemiddel
18-316
 
paraffinolie
Midol Insekt- og meldugfjerner
18-323
 
paraffinolie
Midol Meldugmiddel
18-322
 
paraffinolie
Midol Olieemulsion
18-320
 
paraffinolie
Specialolie mod insekter og meldug
18-312
 
penconazol
Topas 100 EC
1-87
 
pencycuron
GK Pencycuron 12.b
423-5
 
pencycuron
Monceren D
570-47
 
pencycuron
Monceren F
570-46
 
pencycuron
Verus-Pencycuron 12,5
359-9
 
pendimethalin
GK Pendimethalin 400
423-7
 
pendimethalin
Inter Pendimethalin
221-71
 
pendimethalin
Inter-Pendimethalin 400
378-51
 
pendimethalin
IT-Pendimethalin
378-47
 
pendimethalin
LFS Pendimethalin
318-17
 
pendimethalin
Marathon
5-107
 
pendimethalin
Stomp
5-115
 
pendimethalin
Stomp 400
14-168
 
pendimethalin
Stomp Gold
5-120
 
pendimethalin
Stomp Gold
19-141
 
pendimethalin
Stomp Pentagon
5-121
 
pendimethalin
Stomp SC
5-106
 
pendimethalin
Verus-Pendimethalin 400
359-5
 
phenmedipham
Beetup
49-51
 
phenmedipham, tri-allat
Betadex
14-129
 
phenmedipham
Betanal Basic
6-140
 
phenmedipham
Betanal Classic
6-141
 
phenmedipham
Betanal Classic
18-411
 
phenmedipham, desmedipham
Betanal Compact
6-76
 
phenmedipham, ethofumesat, desmedipham
Betanal Progress
6-78
 
phenmedipham, desmedipham, ethofumesat
Betanal Progress OF
6-90
 
phenmedipham
Betanal SC
6-125
 
phenmedipham, ethofumesat
Betaron
6-64
 
phenmedipham, ethofumesat
Betaron 50
6-83
 
phenmedipham
Betasana 12
14-127
 
phenmedipham
Betasana Flow
241-10
 
phenmedipham
Betasana Flow
6-122
 
phenmedipham
Betosip
261-1
 
phenmedipham, ethofumesat
Betosip Combi
261-2
 
phenmedipham
Goliath
132-62
 
phenmedipham
Herbaphen 86
16-112
 
phenmedipham
Herbasan
16-132
 
phenmedipham, ethofumesat, desmedipham
Herbasan Trippel
16-146
 
phenmedipham
Inter-Phenmedipham
221-13
 
phenmedipham
IT-Phenmedipham
221-70
 
phenmedipham
IT-Phenmedipham 157
378-41
 
phenmedipham
IT-Phenmedipharm EC
378-23
 
phenmedipham
JBC Betafam E
242-4
 
phenmedipham
Kemifam Flow
241-6
 
phenmedipham, clopyralid
Melonal
64-28
 
phenmedipham
ND Betafam SE
242-12
 
phenmedipham, ethofumesat, desmedipham
Spar 2 Plus
16-170
 
phenmedipham
Stefes PMP
311-3
 
phenmedipham
SweDane Betasana SC
14-217
 
picoxystrobin
Acanto
1-179
 
picoxystrobin, cyprodinil
Acanto Prima
1-187
 
pirimicarb
Bonus Bladlusbekæmpelse
318-38
 
pirimicarb
Inter-Pirimicarb
221-37
 
pirimicarb
IT-Pirimicarb WG
378-33
 
pirimicarb
LFS Pirimicarb
318-29
 
pirimicarb
Pirimicarb/Pirimor
205-18
 
pirimicarb
Pirimor
51-1
 
pirimicarb
Pirimor G
51-53
 
pirimicarb
Verus-Pirimicarb G
359-11
 
prochloraz, propiconazol
Bumper P
396-2
 
prochloraz
Inter-Prochloraz
221-60
 
prochloraz
IT-Prochloraz
378-34
 
prochloraz
Key EW
18-474
 
prochloraz
KVK Prochloraz
16-143
 
prochloraz
Mirage 45 EC
52-4
 
prochloraz
Mirage 45 NA
52-10
 
prochloraz
Mirage 45 NA
396-8
 
prochloraz
Prelude 20 LF
6-70
 
prochloraz
Prelude 20 LF
18-430
 
prochloraz
Prelude 20 LF
19-157
 
prochloraz, fenpropimorph
Rival
6-62
 
prochloraz, fenpropimorph
Rival CS
6-119
 
prochloraz
Sportak 45 EC
6-48
 
prochloraz
Sportak 45 EC
18-440
 
prochloraz
Sportak EW
6-88
 
prochloraz
Sportak EW
18-435
 
prochloraz
Sportak EW
19-160
 
prochloraz, fenpropimorph
Tempo
6-89
 
prochloraz-Mn-complex
Octave
6-67
 
prochloraz-Mn-complex
Octave WP
6-135
 
prochloraz-Mn-complex
Octave WP
18-427
 
prochloraz-Mn-complex
Octave WP
19-156
 
propamocarb
Previcur N
6-6
 
propamocarb
Propeller
242-37
 
propaquizafop
Agil
570-21
 
propaquizafop
Agil
650-34
 
propaquizafop
Agil 100 EC
1-106
 
propaquizafop
Dito Propaquizafop
410-3
 
propaquizafop
Kemaprop
21-108
 
propiconazol
Dito Propiconazol 250
410-9
 
propiconazol
Inter-Propiconazol
221-111
 
propiconazol
IT-Propiconazol
378-29
 
propiconazol
LFS Propicon 250
318-19
 
propiconazol
LFS Propiconazol
318-8
 
propiconazol
Propiconazol 250 EC
221-7
 
propiconazol
RVG-1 Propiconazol
282-1
 
propiconazol
T - 2 (Propiconazol)
205-2
 
propiconazol, carbendazim
Tangent
1-93
 
propiconazol
Tilt 250 EC
570-40
 
propiconazol
Tilt 62.5 GL.
1-111
 
propiconazol
Verus-Propiconazol 250 EC
359-1