Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om garantibidrag og tarif i 2013 i Arbejdsmarkedets Tillægspension

I medfør af § 8 c, stk. 2 og 3, og § 9 a, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedet Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 942 af 2. oktober 2009, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension:

Garantibidrag

§ 1. Efter fradrag af et beløb til finansiering af dødsfaldsydelser, jf. ATP-lovens § 16, opdeles bidraget i et garantibidrag og et bonusbidrag, jf. ATP-lovens § 8 c, stk. 3. I 2013 udgør garantibidraget 80 pct.

Stk. 2. I 2013 fratrækkes der 130 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 b og 100 kr. til finansiering af dødsfaldsydelsen efter lovens § 14 e.

Tarif

§ 2. Fastsættelse af tariffen for bidrag vedrørende 2013 sker i henhold til bekendtgørelse om fastsættelse af maksimalt garantibidrag og tarif i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. Ved fastsættelse af tariffen for 2013 er anvendt en markedsværdibaseret optjeningsrente. Den markedsværdibaserede optjeningsrente er fastlagt som en markedsrentekurve pr. 30. september 2012. Markedsrentekurven er bestemt som en nulkuponrentestruktur. Rentekurven er nærmere beskrevet i ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside. Estimationsmetoden anmeldes til Finanstilsynet.

Stk. 3. Den aktuarmæssige formel for fastsættelse af tariffen for 2013 fremgår af ATP’s pensions- og hensættelsesgrundlag, som er tilgængeligt på ATP’s hjemmeside.

Stk. 4. For hver 100 kr. i garantibidrag vedrørende 2013 optjener medlemmerne ved opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, følgende årlige livsvarige pension:

 
Medlem født
Pensionsret v/ pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension
1948
6,09 kr.
1949
6,23 kr.
1950
6,39 kr.
1951
6,56 kr.
1952
6,73 kr.
1953
6,91 kr.
1.1.1954 – 30.6.1954
7,27 kr.
1.7.1954 – 31.12.1954
7,61 kr.
1.1.1955 – 30.6.1955
7,96 kr.
1.7.1955 – 31.12.1955
8,33 kr.
1956
8,48 kr.
1957
8,67 kr.
1958
8,87 kr.
1959
9,06 kr.
1960
9,24 kr.
1961
9,43 kr.
1962
9,61 kr.
1963
9,79 kr.
1964
9,97 kr.
1965
10,15 kr.
1966
10,33 kr.
1967
10,51 kr.
1968
10,69 kr.
1969
10,87 kr.
1970
11,05 kr.
1971
11,23 kr.
1972
11,41 kr.
1973
11,60 kr.
1974
11,78 kr.
1975
11,97 kr.
1976
12,16 kr.
1977
12,36 kr.
1978
12,56 kr.
1979
12,76 kr.
1980
12,96 kr.
1981
13,17 kr.
1982
13,38 kr.
1983
13,59 kr.
1984
13,81 kr.
1985
14,03 kr.
1986
14,26 kr.
1987
14,49 kr.
1988
14,72 kr.
1989
14,95 kr.
1990
15,19 kr.
1991
15,44 kr.
1992
15,69 kr.
1993
15,94 kr.
1994
16,20 kr.
1995
16,46 kr.
1996
16,73 kr.
1997
17,00 kr.
 

Tarif for indbetalte bidrag for medlemmer efter opnået pensionsalder

§ 3. For medlemmer, hvor der sker indbetaling i 2013 efter opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, vil der for hver 100 kr. i garantibidrag erhverves følgende årlige livsvarige pensionsret:

 
Medlem født
Pensionsret
1913
50,98 kr.
1914
47,35 kr.
1915
44,03 kr.
1916
40,94 kr.
1917
37,99 kr.
1918
35,32 kr.
1919
32,68 kr.
1920
30,28 kr.
1921
28,16 kr.
1922
26,15 kr.
1923
24,31 kr.
1924
22,62 kr.
1925
21,07 kr.
1926
19,65 kr.
1927
18,34 kr.
1928
17,16 kr.
1929
16,07 kr.
1930
15,07 kr.
1931
14,16 kr.
1932
13,32 kr.
1933
12,56 kr.
1934
11,86 kr.
1935
11,21 kr.
1936
10,62 kr.
1937
10,08 kr.
1938
9,58 kr.
1939
9,12 kr.
1940
8,69 kr.
1941
8,30 kr.
1942
7,94 kr.
1943
7,60 kr.
1944
7,29 kr.
1945
7,01 kr.
1946
6,74 kr.
1947
6,49 kr.
1948
6,26 kr.
 

Tarif ved udskydelse af udbetaling af pension

§ 4. Medlemmer, der udskyder udbetalingen af pensionen til udover opnået pensionsalder, jf. § 1 a i lov om social pension, får forhøjet den årlige pension. For hver måned udbetalingen af pensionen udskydes i 2013, forhøjes den årlige pension til følgende beløb for hver 100 kr. i årlig pension:

 
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1939
Medlem født i 1940
Medlem født i 1941
Medlem født i 1942
Medlem født i 1943
1
100,76 kr.
100,72 kr.
100,69 kr.
100,66 kr.
100,63 kr.
2
101,53 kr.
101,45 kr.
101,39 kr.
101,33 kr.
101,27 kr.
3
102,30 kr.
102,19 kr.
102,09 kr.
102,00 kr.
101,91 kr.
4
103,07 kr.
102,93 kr.
102,80 kr.
102,67 kr.
102,56 kr.
5
103,86 kr.
103,67 kr.
103,51 kr.
103,35 kr.
103,21 kr.
6
104,65 kr.
104,42 kr.
104,22 kr.
104,04 kr.
103,86 kr.
7
105,44 kr.
105,18 kr.
104,94 kr.
104,72 kr.
104,52 kr.
8
106,24 kr.
105,94 kr.
105,67 kr.
105,42 kr.
105,18 kr.
9
107,05 kr.
106,71 kr.
106,40 kr.
106,12 kr.
105,85 kr.
10
107,87 kr.
107,48 kr.
107,14 kr.
106,82 kr.
106,52 kr.
11
108,69 kr.
108,26 kr.
107,88 kr.
107,52 kr.
107,19 kr.
12
109,51 kr.
109,04 kr.
108,62 kr.
108,24 kr.
107,87 kr.
 

 
Antal måneder pensionen er udskudt
Medlem født i 1944
Medlem født i 1945
Medlem født i 1946
Medlem født i 1947
Medlem født i 1948
1
100,61 kr.
100,58 kr.
100,56 kr.
100,54 kr.
100,52 kr.
2
101,22 kr.
101,17 kr.
101,13 kr.
101,08 kr.
101,05 kr.
3
101,83 kr.
101,76 kr.
101,69 kr.
101,63 kr.
101,57 kr.
4
102,45 kr.
102,36 kr.
102,27 kr.
102,18 kr.
102,10 kr.
5
103,07 kr.
102,96 kr.
102,84 kr.
102,73 kr.
102,64 kr.
6
103,70 kr.
103,56 kr.
103,42 kr.
103,29 kr.
103,17 kr.
7
104,33 kr.
104,16 kr.
104,00 kr.
103,85 kr.
103,71 kr.
8
104,96 kr.
104,77 kr.
104,58 kr.
104,41 kr.
104,25 kr.
9
105,60 kr.
105,38 kr.
105,17 kr.
104,97 kr.
104,79 kr.
10
106,24 kr.
106,00 kr.
105,76 kr.
105,54 kr.
105,34 kr.
11
106,89 kr.
106,62 kr.
106,35 kr.
106,11 kr.
105,89 kr.
12
107,54 kr.
107,24 kr.
106,95 kr.
106,69 kr.
 
   

Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2013 og anvendes for bidrag, der vedrører 2013.

Beskæftigelsesministeriet, den 21. december 2012

Mette Frederiksen

/ Anders Dupont