Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2014/2015, 2015/2016 og 2016/2017

I medfør af § 14, stk. 4, 1. pkt., og § 19 f, stk. 3, 1. pkt., i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:

Prøvetermin december/januar 2014/2015

§ 1. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 1. december, tirsdag den 2. december, onsdag den 3. december, torsdag den 4. december, fredag den 5. december, mandag den 8. december, tirsdag den 9. december, onsdag den 10. december, torsdag den 11. december, fredag den 12. december, mandag den 15. december og tirsdag den 16. december 2014.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden onsdag den 17. december 2014 til fredag den 16. januar 2015.

Prøvetermin maj/juni 2015

§ 2. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 4. maj, tirsdag den 5. maj, onsdag den 6. maj, torsdag den 7. maj, fredag den 8. maj, mandag den 11. maj, tirsdag den 12. maj, onsdag den 13. maj og mandag den 18. maj 2015.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden mandag den 1. juni til onsdag den 24. juni 2015, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De mundtlige prøver i faget dansk skal være afsluttet senest onsdag den 17. juni 2015.

Prøvetermin december/januar 2015/2016

§ 3. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene tirsdag den 1. december, onsdag den 2. december, torsdag den 3. december, fredag den 4. december, mandag den 7. december, tirsdag den 8. december, onsdag den 9. december, torsdag den 10. december, fredag den 11. december, mandag den 14. december, tirsdag den 15. december og onsdag den 16. december 2015.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden torsdag den 17. december 2015 til fredag den 15. januar 2016.

Prøvetermin maj/juni 2016

§ 4. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 2. maj, tirsdag den 3. maj, onsdag den 4. maj, mandag den 9. maj, tirsdag den 10. maj, onsdag den 11. maj, torsdag den 12. maj, fredag den 13. maj og tirsdag den 17. maj 2016.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden onsdag den 1. juni til onsdag den 22. juni 2016, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De mundtlige prøver i faget dansk skal være afsluttet senest onsdag den 15. juni 2016.

Prøvetermin december/januar 2016/2017

§ 5. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene torsdag den 1. december, fredag den 2. december, mandag den 5. december, tirsdag den 6. december, onsdag den 7. december, torsdag den 8. december, fredag den 9. december, mandag den 12. december, tirsdag den 13. december, onsdag den 14. december, torsdag den 15. december og fredag den 16. december 2016.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden mandag den 19. december 2016 til fredag den 13. januar 2017.

Prøvetermin maj/juni 2017

§ 6. Folkeskolens skriftlige prøver afholdes i dagene tirsdag den 2. maj, onsdag den 3. maj, torsdag den 4. maj, fredag den 5. maj, mandag den 8. maj, tirsdag den 9. maj, onsdag den 10. maj, torsdag den 11. maj og mandag den 15. maj 2017.

Stk. 2. De mundtlige og praktiske prøver afholdes i perioden torsdag den 1. juni til onsdag den 21. juni 2017, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. De mundtlige prøver i faget dansk skal være afsluttet senest onsdag den 14. juni 2017.

Skolernes tilrettelæggelse af mundtlige og praktiske prøver

§ 7. De mundtlige og praktiske prøver, undtagen i faget dansk, skal på de enkelte skoler lægges så sent som muligt i de angivne perioder, så prøverne griber mindst muligt ind i den almindelige undervisning.

Fravigelse af bekendtgørelsen

§ 8. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde godkende fravigelser fra bekendtgørelsen.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1143 af 27. september 2013 om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016 samt om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie ophæves.

Undervisningsministeriet, den 23. juni 2014

Christine Antorini

/ Ole Hvilsom Larsen