Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse

§ 1. Bekendtgørelse nr. 546 af 19. april 2015 om udnyttelse af tv-rettigheder til begivenheder af væsentlig samfundsmæssig interesse ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2019.

Kulturministeriet, den 12. november 2018

Mette Bock

/ Lars M. Banke